<source id="dVqWU"></source><dt id="dVqWU"></dt>

     <source id="dVqWU"><ul id="dVqWU"><ol id="dVqWU"></ol><output id="dVqWU"><colgroup id="dVqWU"></colgroup></output><colgroup id="dVqWU"></colgroup></ul></source><cite id="dVqWU"></cite><option id="dVqWU"></option><li id="dVqWU"><map id="dVqWU"><map id="dVqWU"><bdo id="dVqWU"><ruby id="dVqWU"></ruby></bdo></map></map></li><progress id="dVqWU"></progress><ul id="dVqWU"></ul><abbr id="dVqWU"></abbr>

     张姓男宝宝起名_姓张的男孩名字(满分/高分)

     投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-02 10:54:00

     导语张姓男宝宝起名_姓张的男孩名字(满分/高分),张姓人口在中国姓氏中排在第3位,共有8750.2万人,占中国人口总数的6.83%。那么张姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

     张姓人口在中国姓氏中排在第3位,共有8750.2万人,占中国人口总数的6.83%。那么张姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

     张姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

     • 张伦荣
     • 张哲嘉
     • 张展荣
     • 张宝元
     • 张瀚月
     • 张晋荣
     • 张晋嘉
     • 张哲荣
     • 张瀚元
     • 张棋景
     • 张景栋
     • 张云轻
     • 张杰清
     • 张寒栋
     • 张景宁
     • 张景嘉
     • 张景凯
     • 张皓荣
     • 张棋荣
     • 张智棋
     • 张智荣
     • 张尧畅
     • 张棕宁
     • 张尧智
     • 张博凯
     • 张棕云
     • 张杰栋
     • 张皓智
     • 张杰博
     • 张智尧
     • 张渊杰
     • 张乔云
     • 张渊嘉
     • 张景博
     • 张景尧
     • 张博棋
     • 张棋凯
     • 张博尧
     • 张棋豪
     • 张棋云
     • 张皓景
     • 张皓宁
     • 张贵博
     • 张皓普
     • 张乔宁
     • 张皓栋
     • 张棋闲
     • 张乔嘉
     • 张杰皓
     • 张棋皓
     • 张智嘉
     • 张博乔
     • 张杰棋
     • 张杰福
     • 张景智
     • 张尧渊
     • 张皓清
     • 张棋福
     • 张景豪
     • 张渊栋
     • 张尧博
     • 张皓福
     • 张智凯
     • 张乔华
     • 张皓博
     • 张棕华
     • 张杰云
     • 张杰乔
     • 张景寒
     • 张棋杰
     • 张雄杰
     • 张棕嘉
     • 张博景
     • 张杰宁
     • 张皓云
     • 张博嘉
     • 张乔皓
     • 张杰闲
     • 张皓杰
     • 张博栋
     • 张雄荣
     • 张景乔
     • 张皓渊
     • 张棋语
     • 张棕凯
     • 张皓嘉
     • 张杰凯
     • 张尧嘉
     • 张棋渊
     • 张棋嘉
     • 张杰豪
     • 张景皓
     • 张尧杰
     • 张景清
     • 张博杰
     • 张棋博
     • 张雄皓
     • 张乔智
     • 张杰雄
     • 张棋智
     • 张瀚吉
     • 张瀚曲
     • 张展英
     • 张哲茂
     • 张哲康
     • 张展康
     • 张伦国
     • 张展国
     • 张晋茂
     • 张晋康
     • 张哲国
     • 张晋国
     • 张晋强
     • 张哲乾
     • 张哲启
     • 张展强
     • 张晋乾
     • 张展健
     • 张伦强
     • 张晋健
     • 张哲桦
     • 张株桦
     • 张皓波
     • 张敬秉
     • 张敬东
     • 张楷忠
     • 张荣耿
     • 张敬浪
     • 张楠康
     • 张熙若
     • 张棋拓
     • 张棋冠
     • 张敬振
     • 张熙健
     • 张祺奇
     • 张熙茂
     • 张荣晋
     • 张楷东
     • 张棕柏
     • 张鼎茂
     • 张棕彦
     • 张敬易
     • 张荣峰
     • 张荣哲
     • 张荣高
     • 张敬浦
     • 张敬来
     • 张乔俊
     • 张祺知
     • 张敬强
     • 张楠振
     • 张熙林
     • 张景泰
     • 张皓南
     • 张敬健
     • 张荣凌
     • 张楷国
     • 张敬岸
     • 张嘉凌
     • 张熙国
     • 张敬章
     • 张豪倚
     • 张杰冠
     • 张熙彬
     • 张楠章
     • 张楠启
     • 张楷明
     • 张琪国
     • 张楷章
     • 张木耀
     • 张敬乾
     • 张楷林
     • 张棋泰
     • 张木瀚
     • 张敬季
     • 张杰波
     • 张琪明
     • 张寒柏
     • 张敬明
     • 张楠枝
     • 张熙乾
     • 张杰泰
     • 张皓泰
     • 张豪原
     • 张棋波
     • 张棋封
     • 张棋南
     • 张荣洋
     • 张凯风
     • 张楠明
     • 张敬茂
     • 张月瀚
     • 张敬彬
     • 张敬邦
     • 张楷茂
     • 张景波
     • 张敬海
     • 张乔炫
     • 张杰炫
     • 张尧俊

     张姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

     • 张晋尘
     • 张伦荣
     • 张展硕
     • 张哲玮
     • 张哲嘉
     • 张益宁
     • 张展荣
     • 张宝元
     • 张宝天
     • 张晋荣
     • 张晋畅
     • 张展畅
     • 张哲宁
     • 张轩宁
     • 张晋嘉
     • 张哲荣
     • 张展玮
     • 张晋宁
     • 张展宁
     • 张晋图
     • 张景宁
     • 张智棋
     • 张智荣
     • 张尧畅
     • 张棕宁
     • 张尧智
     • 张皓智
     • 张智尧
     • 张智宁
     • 张皓宁
     • 张智翔
     • 张乔宁
     • 张智嘉
     • 张景智
     • 张智畅
     • 张智凯
     • 张智图
     • 张杰宁
     • 张智硕
     • 张智玮
     • 张乔智
     • 张棋智
     • 张宝宇
     • 张展英
     • 张哲翎
     • 张晋唯
     • 张哲茂
     • 张轩章
     • 张哲康
     • 张展康
     • 张伦国
     • 张展国
     • 张展章
     • 张晋茂
     • 张晋康
     • 张哲章
     • 张哲国
     • 张晋国
     • 张哲伟
     • 张晋伟
     • 张晋强
     • 张哲乾
     • 张益章
     • 张晋章
     • 张益振
     • 张哲启
     • 张轩翎
     • 张展强
     • 张伦振
     • 张轩振
     • 张晋乾
     • 张展健
     • 张晋野
     • 张伦强
     • 张晋健
     • 张哲运
     • 张晋运
     • 张益璋
     • 张轩瑾
     • 张轩达
     • 张展融
     • 张展达
     • 张益龙
     • 张轩道
     • 张轩璋
     • 张益瑾
     • 张哲璋
     • 张晋达
     • 张哲桦
     • 张晋璋
     • 张哲瑾
     • 张展龙
     • 张哲勋
     • 张展运
     • 张益达
     • 张哲龙
     • 张轩龙
     • 张展勋
     • 张鼎伟
     • 张楷忠
     • 张荣耿
     • 张棋拓
     • 张智炫
     • 张玮伦
     • 张敬振
     • 张荣晋
     • 张鼎茂
     • 张敬易
     • 张荣哲
     • 张敬来
     • 张乔俊
     • 张祺知
     • 张楠振
     • 张景泰
     • 张皓南
     • 张荣凌
     • 张嘉凌
     • 张敬章
     • 张楠章
     • 张圣章
     • 张楷章
     • 张木耀
     • 张圣昊
     • 张鼎忠
     • 张智南
     • 张棋泰
     • 张智泰
     • 张杰泰
     • 张皓泰
     • 张鼎振
     • 张智勇
     • 张棋南
     • 张鼎翎
     • 张乔炫
     • 张杰炫
     • 张尧俊
     • 张棋俊
     • 张玮庭
     • 张圣忠
     • 张天腾
     • 张棕泰
     • 张景俊
     • 张月宝
     • 张天耀
     • 张鼎国
     • 张月耀
     • 张智俊
     • 张楷彤
     • 张鼎东
     • 张鼎健
     • 张乔南
     • 张鼎烟
     • 张圣鼎
     • 张煜祺
     • 张鼎义
     • 张敬里
     • 张敬驰
     • 张楠鼎
     • 张敬照
     • 张鼎业
     • 张乔天
     • 张皓天
     • 张棕天
     • 张智元
     • 张景天
     • 张智天
     • 张棋天
     • 张智月
     • 张益光
     • 张哲全
     • 张哲旭
     • 张晋宇
     • 张轩光
     • 张展光
     • 张轩全
     • 张展羽
     • 张晋年
     • 张伦旭
     • 张哲光
     • 张展宇
     • 张益全
     • 张晋光
     • 张哲宇
     • 张轩年
     • 张晋全
     • 张天劲
     • 张天南
     • 张木俊
     • 张天幽
     • 张月泰
     • 张玉彤
     • 张月俊
     • 张木泰
     • 张天柏
     • 张古昊
     • 张旦奇
     • 张引泰
     • 张古易
     • 张冬奇
     • 张天炫

     张姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

     • 张轩玮
     • 张轩瑞
     • 张展硕
     • 张哲玮
     • 张益诚
     • 张益宁
     • 张轩齐
     • 张轩诚
     • 张轩瑜
     • 张轩睿
     • 张轩宁
     • 张益瑜
     • 张展玮
     • 张益硕
     • 张峻玮
     • 张朝硕
     • 张朝翔
     • 张善玮
     • 张钦境
     • 张钦翔
     • 张捷硕
     • 张捷玮
     • 张智翔
     • 张朝玮
     • 张善维
     • 张钦玮
     • 张捷翔
     • 张智硕
     • 张智玮
     • 张朝维
     • 张宝宇
     • 张晋唯
     • 张益川
     • 张轩章
     • 张哲伟
     • 张晋伟
     • 张轩绍
     • 张轩祥
     • 张轩伟
     • 张峻伟
     • 张益章
     • 张轩晨
     • 张益祥
     • 张轩川
     • 张益振
     • 张轩翎
     • 张轩振
     • 张晋野
     • 张峻野
     • 张益伟
     • 张哲运
     • 张晋运
     • 张益璋
     • 张轩瑾
     • 张轩达
     • 张展融
     • 张益龙
     • 张轩道
     • 张轩璋
     • 张益瑾
     • 张益勋
     • 张哲勋
     • 张展运
     • 张益达
     • 张轩龙
     • 张益锦
     • 张展勋
     • 张轩锦
     • 张鼎伟
     • 张玮伦
     • 张圣祥
     • 张玮益
     • 张玮刚
     • 张圣依
     • 张睿轩
     • 张裕伟
     • 张睿恩
     • 张圣章
     • 张瑜轩
     • 张玮恩
     • 张圣昊
     • 张朝勇
     • 张玮峻
     • 张圣崇
     • 张智勇
     • 张善勇
     • 张诚轩
     • 张誓轩
     • 张圣青
     • 张瑞恩
     • 张钦勇
     • 张新基
     • 张玮轩
     • 张玮庭
     • 张圣忠
     • 张瑜恩
     • 张新坤
     • 张圣常
     • 张新伟
     • 张靖坤
     • 张捷勇
     • 张银轩
     • 张圣鼎
     • 张新圣
     • 张圣傲
     • 张圣靖
     • 张靖意
     • 张朝引
     • 张益光
     • 张轩羽
     • 张轩宇
     • 张益舟
     • 张晋宇
     • 张轩光
     • 张轩全
     • 张展羽
     • 张峻宇
     • 张轩舟
     • 张书宇
     • 张展宇
     • 张益全
     • 张哲宇
     • 张轩年
     • 张天幽
     • 张引泰
     • 张世坤
     • 张轩永
     • 张修永
     • 张轩石
     • 张晋永
     • 张哲永
     • 张玮翔
     • 张圣川
     • 张玮胜
     • 张轩耀
     • 张诚翔
     • 张畅翔
     • 张瑞翔
     • 张圣遥
     • 张秀硕
     • 张新阳
     • 张圣远
     • 张鼎阳
     • 张佑宁
     • 张玮志
     • 张圣隆
     • 张志玮
     • 张誓佑
     • 张银辰
     • 张诚均
     • 张齐辰
     • 张佑齐
     • 张玮辰
     • 张佑诚
     • 张齐佑
     • 张瑜辰
     • 张新远
     • 张秀玮
     • 张志硕
     • 张辰齐
     • 张睿辰
     • 张瑞延
     • 张瑞余
     • 张辰睿
     • 张辰远
     • 张佑隆
     • 张佑年
     • 张佑灿
     • 张佑光
     • 张佑远
     • 张志宇
     • 张辰阳
     • 张秀宇
     • 张佑聪
     • 张志安
     • 张辰舟
     • 张辰光
     • 张志远
     • 张秀远
     • 张轩翔
     • 张轩智
     • 张钦轩
     • 张益智
     • 张轩理
     • 张益仁
     • 张智城
     • 张益才
     • 张朝城
     • 张善轩
     • 张轩顺
     • 张朝轩
     • 张捷轩
     • 张永都
     • 张轩胜
     • 张凌翔
     • 张智轩
     • 张捷益
     • 张宝维
     • 张益玮
     • 张朝境

     张姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

     • 张笑豪
     • 张书华
     • 张轩瑞
     • 张书诚
     • 张益诚
     • 张轩齐
     • 张轩诚
     • 张轩瑜
     • 张轩睿
     • 张峻福
     • 张峻齐
     • 张书瑞
     • 张峻豪
     • 张益瑜
     • 张瀚仁
     • 张峻诚
     • 张书睿
     • 张峻玮
     • 张善韶
     • 张善渊
     • 张捷睿
     • 张朝硕
     • 张朝华
     • 张博超
     • 张钦尊
     • 张朝翔
     • 张善玮
     • 张钦盛
     • 张钦顺
     • 张捷顺
     • 张捷朝
     • 张朝斯
     • 张钦境
     • 张朝顺
     • 张钦瑞
     • 张钦翔
     • 张朝云
     • 张捷博
     • 张博诚
     • 张朝韶
     • 张钦普
     • 张寒睿
     • 张捷诚
     • 张钦清
     • 张捷胜
     • 张捷云
     • 张捷善
     • 张朝瑞
     • 张捷盛
     • 张善斯
     • 张寒超
     • 张捷硕
     • 张博善
     • 张寒瑞
     • 张捷玮
     • 张钦豪
     • 张捷钦
     • 张渊胜
     • 张博顺
     • 张捷喻
     • 张朝玮
     • 张朝尊
     • 张博瑜
     • 张捷超
     • 张善维
     • 张朝盛
     • 张朝善
     • 张钦瑜
     • 张博胜
     • 张博齐
     • 张博盛
     • 张朝普
     • 张朝诚
     • 张钦玮
     • 张寒诚
     • 张钦睿
     • 张捷实
     • 张捷清
     • 张善博
     • 张朝睿
     • 张捷韶
     • 张朝清
     • 张朝齐
     • 张朝博
     • 张钦华
     • 张朝实
     • 张捷齐
     • 张钦诚
     • 张朝钦
     • 张朝银
     • 张寒胜
     • 张捷翔
     • 张渊盛
     • 张朝豪
     • 张善睿
     • 张捷瑜
     • 张雄超
     • 张钦斯
     • 张朝喻
     • 张朝维
     • 张朝瑜
     • 张瀚舟
     • 张瀚西
     • 张峻川
     • 张益川
     • 张书晨
     • 张轩绍
     • 张轩祥
     • 张峻伟
     • 张轩晨
     • 张益祥
     • 张轩川
     • 张峻祥
     • 张峻浩
     • 张峻野
     • 张峻绍
     • 张峻翰
     • 张峻霖
     • 张益锦
     • 张轩锦
     • 张朝风
     • 张捷信
     • 张钦星
     • 张捷波
     • 张新承
     • 张齐书
     • 张寒信
     • 张钦风
     • 张裕昌
     • 张圣祥
     • 张豪峻
     • 张胜春
     • 张善风
     • 张新昌
     • 张博信
     • 张朝信
     • 张睿书
     • 张银峻
     • 张玮刚
     • 张善信
     • 张钦波
     • 张博星
     • 张睿峻
     • 张新祥
     • 张诚刚
     • 张善泉
     • 张靖海
     • 张博秋
     • 张朝春
     • 张睿轩
     • 张寒春
     • 张裕伟
     • 张睿恩
     • 张:
     • 张瑜轩
     • 张钦春
     • 张熙昌
     • 张瑜洋
     • 张福峻
     • 张新浩
     • 张朝勇
     • 张渊春
     • 张新海
     • 张朝波
     • 张福祖
     • 张银恒
     • 张裕明
     • 张玮峻
     • 张圣崇
     • 张善勇
     • 张睿刚
     • 张诚轩
     • 张善波
     • 张誓轩
     • 张渊信
     • 张圣青
     • 张瑞恩
     • 张钦勇
     • 张新基
     • 张捷春
     • 张诚峻
     • 张银洪
     • 张捷泉
     • 张瑜恩
     • 张瑞峻
     • 张新明
     • 张新坤
     • 张钦泉
     • 张靖昌
     • 张捷施
     • 张熙祥
     • 张靖祥
     • 张靖明
     • 张豪书
     • 张钦施
     • 张圣常
     • 张新浦
     • 张:
     • 张瑞刚
     • 张新伟

     张姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

     • 张笑豪
     • 张书华
     • 张峻福
     • 张瀚月
     • 张峻豪
     • 张瀚文
     • 张瀚仁
     • 张瀚元
     • 张善渊
     • 张朝华
     • 张博超
     • 张博渊
     • 张云轻
     • 张杰清
     • 张博闲
     • 张寒栋
     • 张博华
     • 张朝云
     • 张捷博
     • 张博凯
     • 张棕云
     • 张博诚
     • 张钦普
     • 张寒睿
     • 张钦清
     • 张杰博
     • 张捷云
     • 张渊杰
     • 张乔云
     • 张渊嘉
     • 张景博
     • 张博棋
     • 张寒超
     • 张博闻
     • 张博尧
     • 张棋豪
     • 张博善
     • 张棋云
     • 张寒瑞
     • 张云寒
     • 张钦豪
     • 张渊胜
     • 张博顺
     • 张贵博
     • 张皓普
     • 张棋闲
     • 张博乔
     • 张博瑜
     • 张杰福
     • 张尧渊
     • 张皓清
     • 张棋福
     • 张博豪
     • 张博胜
     • 张博齐
     • 张景豪
     • 张博盛
     • 张渊栋
     • 张尧博
     • 张皓福
     • 张朝普
     • 张寒诚
     • 张乔华
     • 张皓博
     • 张棕华
     • 张杰云
     • 张景寒
     • 张捷清
     • 张博云
     • 张雄杰
     • 张寒渊
     • 张善博
     • 张博景
     • 张皓云
     • 张博嘉
     • 张杰闲
     • 张朝清
     • 张博栋
     • 张朝博
     • 张雄荣
     • 张博雄
     • 张钦华
     • 张皓渊
     • 张博福
     • 张寒胜
     • 张渊盛
     • 张雄豪
     • 张棋渊
     • 张朝豪
     • 张杰豪
     • 张雄超
     • 张景清
     • 张博杰
     • 张棋博
     • 张雄皓
     • 张杰雄
     • 张瀚吉
     • 张瀚帆
     • 张瀚名
     • 张瀚舟
     • 张瀚曲
     • 张瀚西
     • 张峻浩
     • 张峻翰
     • 张峻霖
     • 张朝风
     • 张皓波
     • 张敬秉
     • 张熙浩
     • 张敬浪
     • 张熙浦
     • 张捷波
     • 张熙若
     • 张熙健
     • 张寒信
     • 张钦风
     • 张熙茂
     • 张豪峻
     • 张善风
     • 张博信
     • 张熙海
     • 张荣峰
     • 张敬浦
     • 张清泉
     • 张熙林
     • 张钦波
     • 张博星
     • 张敬岸
     • 张熙国
     • 张鹤平
     • 张善泉
     • 张靖海
     • 张豪倚
     • 张博秋
     • 张寒春
     • 张熙彬
     • 张:
     • 张清风
     • 张游浩
     • 张博波
     • 张楷明
     • 张福峰
     • 张熙昌
     • 张瑜洋
     • 张福峻
     • 张新浩
     • 张渊春
     • 张新海
     • 张木瀚
     • 张朝波
     • 张杰波
     • 张琪明
     • 张寒柏
     • 张福祖
     • 张银恒
     • 张敬明
     • 张裕明
     • 张熙乾
     • 张豪原
     • 张棋波
     • 张棋封
     • 张善波
     • 张熙明
     • 张荣洋
     • 张寒风
     • 张凯风
     • 张渊信
     • 张楠明
     • 张:
     • 张月瀚
     • 张敬邦
     • 张景波
     • 张敬海
     • 张楷邦
     • 张银洪
     • 张乔风
     • 张湛明
     • 张捷泉
     • 张博风
     • 张新明
     • 张钦泉
     • 张晖雨
     • 张熙祥
     • 张靖明
     • 张豪峰
     • 张文瀚
     • 张敬浩
     • 张豪书
     • 张新浦
     • 张熙苑
     • 张:
     • 张熙康
     • 张晖健
     • 张新雨
     • 张豪高
     • 张敬望
     • 张齐峰
     • 张银峰
     • 张博春
     • 张楠熙

     张姓历史名人:

     张良:西汉谋臣,安徽毫县人。刘邦称他'运筹帷幄之中,决胜千里之外。'张骞:西汉外交家,陕西城固人。两次出使西域,建立起了我国与中亚各国的友好往来。
     张衡:东汉科学家、文学家,河南南阳人。他在天文上一改'盖天说',提出'浑天说',绘制星象图,发明'浑天仪'、'地震仪'等。
     张陵:江苏丰县人,东汉末年,在四川灌县创立了'五斗米'(道)教,人称张天师。
     张仲景:东汉医学家,河南镇平人。勤求古训,博采众方,著《伤寒杂病论》,造福人民,为后人尊为医圣。
     张遂:唐朝天文学家,河南南乐人。他是世界上第一个测出子午线的人。张旭:唐代大书法家,江苏苏州人。他嗜酒,每大醉,呼叫狂走,而后乃下笔,逸势奇绝,连绵回绕,人称'草圣'。
     张景岳:明朝中医理论家,浙江绍兴人。他阐发了医易相通的中医理论,对中医理论的发展,起了重大作用。张德成:清末,中国人民抗击八国联军的义和团首领。

     张姓聚集地:

     迁徙分布
     分布在各地的张氏,大体上都有分支始祖及迁徙原因。
     河东张氏,出自晋司空张华裔孙吒子,自范阳徙居河东张氏;始兴(今广东韶关市东南莲花岭下)张氏,亦出自晋司空张华之后,随晋南迁,至君政,因官居于韶州曲江;冯翊(今陕西大荔县)张氏,出自东汉司空张皓少子纲,东汉时任广陵太守;吴郡(今江苏苏州市)张氏,出自张嵩第四子睦,东汉时任蜀郡太守,始居吴郡;清河东武城(今河北清河县东北)张氏,出自汉留侯张良裔孙司徒张歆,歆第协,生魏太山太守岱,自河内徙清河,传自彝,为后魏侍中,隋末徙魏州昌乐;河间(今属河北)张氏,为汉北平文侯张仓之后,世居中山义丰;魏郡(今河南安阳市)张氏,世居平原。
     晋代有中原张氏迁至福建;唐高宗总章年间,陈政、陈元光父子奉命入闽,有中原张姓军校随从;唐僖宗中和年间,王潮、王审知入闽,又有河南固始人张睦随同前往,后被封为梁国公,福建张氏,大致以居住地分为鉴湖、金坡、板桥等派,此后有的又迁往广东,均称其始祖来自河南光州固始。移居海外的张氏,现主要分布在新加坡、印度尼西亚、泰国、菲律宾、美、英、法、澳大利亚、巴拿马等国家和香港地区。
     张氏在台湾仅次于陈、林、黄三姓,是第四大姓。台湾的张氏来自福建和广东。台湾张姓曾分金坡派、板桥派等多种。主要居往在彰化、台北、台南、南投等地,彰化有数为占全台人数的六分之一。与大陆张姓一样,具有三个明显的特点:一是得姓较早,源远流长;二是族大支繁,遍及全国,到处都有张氏族人在;三是人才辈出,数不胜数,从古至今,历代皆有张氏的杰出人物为中华民族的繁荣昌盛贡献力量。第一个入台开基的张氏先人是张祐,来自广东梅丰。从清初开始,闽、粤张氏陆续有人移居台湾,进而又有不少人到海外谋生。
     堂号
     '百忍堂': 唐朝的时候,张公艺九世同居,这对当时的世风影响很大。唐高宗亲到他家请他介绍和睦相处不分家的经验。张公拿起笔来写了100个'忍'字呈给高宗。高宗很佩服,奖励了张公100尺绸缎,
     张姓堂号还有'清河'、'金鉴''孝友'、'亲睦'、'冠英'、'燕贻'、'敦睦'、'宗岳'、'敬谊'、'源流'等。
    1. 2019属猪男孩名字大全

     [2020-04-02 11:24:55]

     一:2019属猪男孩起名技巧1、根据猪年起名宜用字起名:每个生肖都会有不同的宜忌用字,而猪年宝宝适合的宜用字也是不同的,以下小编就讲一讲猪年起名宜用字。①宜用“金、氵”字形的字,代表着他们智勇双全和......

    2. 带上字的男孩名字大全

     [2020-04-02 12:10:00]

     上 繁体:上 起名五行:金 姓名学笔画:3画 简体笔画:3画 读音:shàng、shǎng上:意为上升、在前面、中意、达到。    《说文解字》释云:上,高也。 上......

    3. 带贵字的男孩名字大全

     [2020-04-02 11:22:00]

     贵 繁体:貴 起名五行:木 姓名学笔画:12画 简体笔画:9画 读音:guì贵:贵字的本义是物价高,后来也指其他价值高、特别好的东西,以及社会地位较高的人或家族。如意见宝贵、高门显贵、达官贵人等......

    4. 男孩新颖有涵养的名字

     [2020-04-02 08:36:23]

     男孩新颖有涵养的名字{文博}字义内涵    文:1、指记录语言的符号,如文字;2、人类劳动人果的总结,如文化,文物;3、文华辞采、温和,如文质彬彬,文静,文雅。用作人名意......

    5. 卞姓男宝宝起名_姓卞的男孩名字(满分/高

     [2020-04-02 15:44:00]

     卞氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二百四十三位,人口约三十八万一千余,占全国人口总数的0.024%左右。那么卞姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 卞姓男宝宝起名大全(......

    6. 聂姓男宝宝起名_姓聂的男孩名字(满分/高

     [2020-04-02 09:16:00]

     聂姓约有140万,占全国人口0.11%,排共和国百家姓122位,主要分布湖南、江西、贵州、辽宁、安徽、河北、四川。其中湖南最为集中,占总聂姓人口10%。那么聂姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。......

    7. 带孟字的男孩名字大全

     [2020-04-02 09:43:00]

     孟 繁体:孟 起名五行:水 姓名学笔画:8画 简体笔画:8画 读音:mèng孟:孟字的基本含义是初或始,后也因此指人名中排行第一的人,或四季中的第一月。    《说......

    8. 带雅字的男孩名字大全

     [2020-04-02 13:45:00]

     雅 繁体:雅 起名五行:木 姓名学笔画:12画 简体笔画:12画 读音:y、yā雅:文雅、不俗气、美好、标准。象征文雅、正直。    《说文解字》释云:楚烏也。一名......

    9. 上一条信息:张姓女宝宝起名_姓张的女孩名字(满分/高分)
     下一条信息:带日字的公司名字大全_用日字起公司名字

     本文标题:张姓男宝宝起名_姓张的男孩名字(满分/高分)
     手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48721.html