1. <noscript id="RFwnI"></noscript><strike id="RFwnI"><b id="RFwnI"></b><ul id="RFwnI"><legend id="RFwnI"></legend></ul><datalist id="RFwnI"><section id="RFwnI"></section></datalist><hgroup id="RFwnI"></hgroup></strike>
     1. 刘姓女宝宝起名_姓刘的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-07 13:53:00

      导语刘姓女宝宝起名_姓刘的女孩名字(满分/高分),刘姓,汉朝国姓,中国曾经最具影响力的姓氏,现在最有影响力的姓氏之一,世界第四大姓,人数极多、分布极广。世界人口在9000万人以上,中国人口在7000万以上。

      刘姓,汉朝国姓,中国曾经最具影响力的姓氏,现在最有影响力的姓氏之一,世界第四大姓,人数极多、分布极广。世界人口在9000万人以上,中国人口在7000万以上。大约占汉族人口5.5%。那么刘姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 刘芸华
      • 刘蓝月
      • 刘桂菡
      • 刘芳华
      • 刘纹竹
      • 刘倚嘉
      • 刘蓝霞
      • 刘芳绮
      • 刘桂鸣
      • 刘桂菲
      • 刘桑冰
      • 刘蕊菡
      • 刘恬菲
      • 刘芝萍
      • 刘芙冰
      • 刘琼月
      • 刘芝语
      • 刘娟菡
      • 刘芙绮
      • 刘花冰
      • 刘蕊舞
      • 刘蓝璐
      • 刘芳凤
      • 刘馥菡
      • 刘桐裳
      • 刘恬语
      • 刘芳菡
      • 刘芷华
      • 刘蕊鸣
      • 刘芸冰
      • 刘露莲
      • 刘芳嘉
      • 刘倚绮
      • 刘芳菱
      • 刘芝菲
      • 刘娜语
      • 刘恬菡
      • 刘芸菱
      • 刘夏菱
      • 刘芝华
      • 刘蕊华
      • 刘花菱
      • 刘娥嘉
      • 刘娟兰
      • 刘花兰
      • 刘芙菱
      • 刘桂华
      • 刘倚梦
      • 刘芳菲
      • 刘娜嘉
      • 刘纹菱
      • 刘夏嘉
      • 刘纹绮
      • 刘桑菱
      • 刘芹语
      • 刘夏槐
      • 刘夏菲
      • 刘蕊菲
      • 刘芳冰
      • 刘桐碧
      • 刘夏语
      • 刘曦月
      • 刘桐菱
      • 刘凌菲
      • 刘倚冰
      • 刘桑绮
      • 刘夏菡
      • 刘芳妙
      • 刘欢月
      • 刘桐君
      • 刘蓝冰
      • 刘夏君
      • 刘盼兰
      • 刘虹妍
      • 刘红杏
      • 刘柳灵
      • 刘柏兰
      • 刘芳君
      • 刘柳妍
      • 刘柳江
      • 刘芳杏
      • 刘柳兰
      • 刘芳妍
      • 刘盈君
      • 刘柳君
      • 刘娥君
      • 刘桐江
      • 刘欣芷
      • 刘芊漫
      • 刘欣凌
      • 刘念芹
      • 刘昕芳
      • 刘昕桐
      • 刘佳芙
      • 刘沛芹
      • 刘佳娟
      • 刘馥莹
      • 刘盈萱
      • 刘蕊瑶
      • 刘沐桐
      • 刘妮芸
      • 刘佩芙
      • 刘佳恬
      • 刘柳葵
      • 刘佳芷
      • 刘映萱
      • 刘柳娇
      • 刘欣芸
      • 刘柳莹
      • 刘佳桑
      • 刘映娇
      • 刘沐芙
      • 刘沐娟
      • 刘欣桐
      • 刘妮娟
      • 刘蕊冰
      • 刘佳芳
      • 刘念桃
      • 刘柳瑶
      • 刘欣芙
      • 刘佩桐
      • 刘昕芷
      • 刘佳芝
      • 刘香萱
      • 刘雨花
      • 刘蕊竹
      • 刘彦瑶
      • 刘蕊莹
      • 刘柳萱
      • 刘佩芝
      • 刘柳慕
      • 刘彦娇
      • 刘柏萱
      • 刘佳芸
      • 刘昕芸
      • 刘沐芸
      • 刘柳漫
      • 刘柳慧
      • 刘欣娜
      • 刘佳桐
      • 刘佳珍
      • 刘欣芳
      • 刘雨桐
      • 刘昕芙
      • 刘桐洁
      • 刘芳凝
      • 刘芳蓉
      • 刘芊黛
      • 刘蓝楠
      • 刘虹霞
      • 刘露琳
      • 刘芷璇
      • 刘桐润
      • 刘娜颖
      • 刘柏莲
      • 刘彦檀
      • 刘芳瑾
      • 刘桐霎
      • 刘蓝琴
      • 刘彦莲
      • 刘彦璐
      • 刘芝凝
      • 刘夏蓉
      • 刘芷洁
      • 刘蓝琪
      • 刘芳霎
      • 刘桑凝
      • 刘蓝榆
      • 刘虹莲
      • 刘桂凝
      • 刘花颖
      • 刘倚润
      • 刘桃瑾
      • 刘芳晓
      • 刘蓝琳
      • 刘芙晓
      • 刘映莲
      • 刘倚蓉
      • 刘彦霞
      • 刘南檀
      • 刘柳缦
      • 刘桐蓉
      • 刘南莲
      • 刘露榆
      • 刘芳润
      • 刘露楠
      • 刘香莲
      • 刘柏璐
      • 刘芷瑾
      • 刘芳璇
      • 刘欢萱
      • 刘蓝莉
      • 刘倚晓
      • 刘美莲
      • 刘芝璇
      • 刘明佳
      • 刘佩奇
      • 刘欣凝
      • 刘佳佳
      • 刘沐蓉

      刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 刘夏嫣
      • 刘恬菲
      • 刘娜羽
      • 刘蓝璐
      • 刘桐裳
      • 刘恬语
      • 刘娜嫣
      • 刘娜语
      • 刘恬菡
      • 刘夏菱
      • 刘恬嫣
      • 刘娜嘉
      • 刘依灵
      • 刘夏嘉
      • 刘夏槐
      • 刘夏菲
      • 刘夏语
      • 刘珍羽
      • 刘曦月
      • 刘凌菲
      • 刘夏菡
      • 刘娜裳
      • 刘夏邑
      • 刘夏君
      • 刘柳灵
      • 刘娜邑
      • 刘怡采
      • 刘怡瑶
      • 刘南影
      • 刘依娜
      • 刘怡蝶
      • 刘欣凌
      • 刘念芹
      • 刘昕芳
      • 刘昕桐
      • 刘蕊瑶
      • 刘念珍
      • 刘妮芸
      • 刘幽瑶
      • 刘佳恬
      • 刘映缘
      • 刘映萱
      • 刘映娇
      • 刘妮娟
      • 刘念桃
      • 刘柳瑶
      • 刘映蝶
      • 刘昕芷
      • 刘彦瑶
      • 刘依玲
      • 刘幽蝶
      • 刘昕凌
      • 刘昕芸
      • 刘欣娜
      • 刘佳珍
      • 刘昕芙
      • 刘芊黛
      • 刘芷璇
      • 刘娜颖
      • 刘芳瑾
      • 刘彦璐
      • 刘夏蓉
      • 刘夏瑾
      • 刘桃瑾
      • 刘芳晓
      • 刘芙晓
      • 刘听蝶
      • 刘映莲
      • 刘南檀
      • 刘南莲
      • 刘柏璐
      • 刘芷瑾
      • 刘芳璇
      • 刘娜瑾
      • 刘倚晓
      • 刘芝璇
      • 刘昕燕
      • 刘欣瑾
      • 刘昕颖
      • 刘妮瑾
      • 刘欣昕
      • 刘佳晓
      • 刘妮宛
      • 刘彤瑾
      • 刘妮依
      • 刘彤彤
      • 刘彤佳
      • 刘奇璇
      • 刘昕晓
      • 刘宛璇
      • 刘昕宛
      • 刘昕彤
      • 刘宛妮
      • 刘昕瑾
      • 刘妮颖
      • 刘欣彤
      • 刘昕依
      • 刘佳彤
      • 刘佳昕
      • 刘昕昕
      • 刘花彤
      • 刘夏昕
      • 刘珍佳
      • 刘娜宛
      • 刘芳妮
      • 刘芸昕
      • 刘夏彤
      • 刘夏佳
      • 刘夏妮
      • 刘桐昕
      • 刘芷妮
      • 刘娜昕
      • 刘娜彤
      • 刘夏依
      • 刘桐彤
      • 刘芳昕
      • 刘花昕
      • 刘娟昕
      • 刘娜依
      • 刘芳彤
      • 刘夏宛
      • 刘蕊妮
      • 刘蕊彤
      • 刘颖黛
      • 刘璐莹
      • 刘忆瑶
      • 刘莲蝶
      • 刘燕黛
      • 刘黛萱
      • 刘黛瑶
      • 刘璐邑
      • 刘晓黛
      • 刘黛君
      • 刘黛娇
      • 刘晓忆
      • 刘璐萱
      • 刘晓檀
      • 刘黛莹
      • 刘颖璐
      • 刘璐瑶
      • 刘颖瑾
      • 刘晓蓉
      • 刘颖璇
      • 刘晓燕
      • 刘晓瑾
      • 刘晓颖
      • 刘怡南
      • 刘柳南
      • 刘晓璇
      • 刘燕瑾
      • 刘蕊丽
      • 刘南芊
      • 刘晓彤
      • 刘忆璇
      • 刘晓欣
      • 刘晓宛
      • 刘晓妮
      • 刘忆晓
      • 刘璐颖
      • 刘蓉彤
      • 刘晴月
      • 刘莲璇
      • 刘黛璇
      • 刘晓佳
      • 刘璐蓉
      • 刘黛瑾
      • 刘晓奇
      • 刘晓昕
      • 刘忆瑾
      • 刘晓枝
      • 刘怡彤
      • 刘昕怡
      • 刘幽彤
      • 刘彤玥
      • 刘怡昕
      • 刘映欣
      • 刘映佳
      • 刘昕音
      • 刘昕彦
      • 刘妮南
      • 刘昕玥
      • 刘柳彤
      • 刘南佳
      • 刘彤幽
      • 刘映嘉
      • 刘晴菡
      • 刘梨竹
      • 刘甜亦
      • 刘夏玉
      • 刘珺裳
      • 刘映梦
      • 刘媛语
      • 刘晴瑛
      • 刘幽绿
      • 刘梨羽
      • 刘雅绿
      • 刘晴语
      • 刘媛菲
      • 刘映瑛
      • 刘茹裳

      刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 刘珊瑛
      • 刘夏嫣
      • 刘珊羽
      • 刘娜羽
      • 刘娜嫣
      • 刘珊嫣
      • 刘恬嫣
      • 刘素羽
      • 刘依灵
      • 刘珍羽
      • 刘素嫣
      • 刘馨羽
      • 刘夏邑
      • 刘幽邑
      • 刘娜邑
      • 刘柔邑
      • 刘素邑
      • 刘珊邑
      • 刘怡邑
      • 刘怡采
      • 刘怡瑶
      • 刘南影
      • 刘柔影
      • 刘依娜
      • 刘怡蝶
      • 刘幽瑶
      • 刘映缘
      • 刘思缘
      • 刘幽影
      • 刘依珊
      • 刘依玲
      • 刘幽蝶
      • 刘怡影
      • 刘音缘
      • 刘宛珊
      • 刘思影
      • 刘柔忆
      • 刘思忆
      • 刘怡忆
      • 刘昕燕
      • 刘宛儿
      • 刘妮宛
      • 刘姗依
      • 刘妮依
      • 刘依青
      • 刘宛璇
      • 刘昕宛
      • 刘宛妮
      • 刘昕依
      • 刘依静
      • 刘倩依
      • 刘娜宛
      • 刘珊依
      • 刘素宛
      • 刘珊宛
      • 刘素依
      • 刘夏依
      • 刘娜依
      • 刘夏宛
      • 刘忆瑶
      • 刘燕黛
      • 刘璐邑
      • 刘晓忆
      • 刘忆邑
      • 刘幽怡
      • 刘思怡
      • 刘怡玥
      • 刘幽思
      • 刘晓燕
      • 刘玥怡
      • 刘怡南
      • 刘思玥
      • 刘怡思
      • 刘燕瑾
      • 刘柔玥
      • 刘幽柔
      • 刘静依
      • 刘忆静
      • 刘忆璇
      • 刘晓宛
      • 刘忆晓
      • 刘静宛
      • 刘忆瑾
      • 刘宛姿
      • 刘怡彤
      • 刘柔依
      • 刘依柔
      • 刘宛玥
      • 刘玥宛
      • 刘昕怡
      • 刘幽彤
      • 刘幽儿
      • 刘宛春
      • 刘彤玥
      • 刘怡昕
      • 刘姗怡
      • 刘幽依
      • 刘思依
      • 刘姗音
      • 刘昕音
      • 刘姗玥
      • 刘幽姗
      • 刘怡宛
      • 刘紫邑
      • 刘幽宛
      • 刘昕玥
      • 刘依怡
      • 刘彤幽
      • 刘怡依
      • 刘宛怡
      • 刘思宛
      • 刘翔嫣
      • 刘怡羽
      • 刘甜亦
      • 刘怡嫣
      • 刘岚瑛
      • 刘岚瑜
      • 刘姿瑛
      • 刘紫羽
      • 刘婉如
      • 刘晴瑛
      • 刘岚嫣
      • 刘幽绿
      • 刘思瑛
      • 刘梨羽
      • 刘春瑛
      • 刘絮嫣
      • 刘舒嫣
      • 刘翔瑛
      • 刘幽羽
      • 刘岚嫦
      • 刘映瑛
      • 刘怡嫦
      • 刘姿嫣
      • 刘春嫣
      • 刘柔羽
      • 刘秋嫣
      • 刘玥羽
      • 刘南嫣
      • 刘柔嫣
      • 刘思羽
      • 刘媛嫣
      • 刘婉缘
      • 刘依叶
      • 刘宛缘
      • 刘婉令
      • 刘宛瑶
      • 刘依缘
      • 刘婉瑶
      • 刘昕影
      • 刘姗影
      • 刘婉婵
      • 刘紫影
      • 刘迎婵
      • 刘婉靖
      • 刘婉铃
      • 刘婉虞
      • 刘岚羽
      • 刘迎虞
      • 刘婉煜
      • 刘羽珊
      • 刘燕珊
      • 刘燕玲
      • 刘羽馨
      • 刘璐羽
      • 刘忆馨
      • 刘岚仙
      • 刘忆曦
      • 刘晓邑
      • 刘忆羽
      • 刘梨翔
      • 刘晓嫣
      • 刘彤嫣
      • 刘宛嫣
      • 刘婉婷
      • 刘婉絮
      • 刘燕睿
      • 刘青瑛
      • 刘宛翠
      • 刘婉媛
      • 刘婉舒
      • 刘燕瑛
      • 刘妮嫣
      • 刘夏羽
      • 刘宸嫣
      • 刘姿缘
      • 刘燕璐
      • 刘幽音
      • 刘柔怡
      • 刘晓依
      • 刘优璇
      • 刘燕妮
      • 刘柔宛
      • 刘玥彤
      • 刘幽昕
      • 刘昕邑
      • 刘幽嫣
      • 刘怡瑛
      • 刘妮影
      • 刘紫呜

      刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 刘珊凤
      • 刘双萍
      • 刘珊碧
      • 刘馥瑜
      • 刘珊瑛
      • 刘宸冰
      • 刘珊羽
      • 刘珊冰
      • 刘素嫦
      • 刘珊嫣
      • 刘素瑜
      • 刘倩冰
      • 刘珊华
      • 刘纹瑜
      • 刘倩华
      • 刘素华
      • 刘素羽
      • 刘素冰
      • 刘宸鸣
      • 刘宸瑜
      • 刘珊瑜
      • 刘素睿
      • 刘素嫣
      • 刘馨羽
      • 刘柔妍
      • 刘思妙
      • 刘思江
      • 刘春妍
      • 刘馨冰
      • 刘珊妍
      • 刘思秀
      • 刘素妍
      • 刘素妙
      • 刘柔邑
      • 刘珊妙
      • 刘素邑
      • 刘珊邑
      • 刘思妍
      • 刘雨真
      • 刘沐宸
      • 刘柔慕
      • 刘柔影
      • 刘沐珊
      • 刘青纹
      • 刘春漫
      • 刘思霄
      • 刘沛珊
      • 刘思缘
      • 刘青珊
      • 刘依珊
      • 刘秋婵
      • 刘思漫
      • 刘秋慕
      • 刘姿婵
      • 刘柔漫
      • 刘柔霄
      • 刘宛珊
      • 刘思影
      • 刘柔忆
      • 刘珊静
      • 刘思忆
      • 刘宸润
      • 刘珊凝
      • 刘倩霎
      • 刘纹静
      • 刘柔霜
      • 刘珊润
      • 刘素凝
      • 刘素洁
      • 刘素霎
      • 刘姗青
      • 刘姗佩
      • 刘沐姗
      • 刘宛儿
      • 刘姗依
      • 刘依青
      • 刘姗洁
      • 刘儿雨
      • 刘姗凝
      • 刘佩青
      • 刘沛儿
      • 刘雨静
      • 刘依静
      • 刘珊明
      • 刘素雨
      • 刘倩依
      • 刘素明
      • 刘素沁
      • 刘素姗
      • 刘珊雨
      • 刘珊姗
      • 刘纹青
      • 刘珊依
      • 刘珊沁
      • 刘素宛
      • 刘珊宛
      • 刘素依
      • 刘倩雨
      • 刘雨双
      • 刘姗馥
      • 刘馥姗
      • 刘霞婵
      • 刘静霞
      • 刘静霜
      • 刘霜秀
      • 刘秋姿
      • 刘盈思
      • 刘思怡
      • 刘春柔
      • 刘春香
      • 刘秋玫
      • 刘红姿
      • 刘秋柔
      • 刘幽思
      • 刘柔思
      • 刘盈姿
      • 刘柔玫
      • 刘秋春
      • 刘美春
      • 刘静霎
      • 刘柔柔
      • 刘思盈
      • 刘香思
      • 刘思玥
      • 刘姿盈
      • 刘姿香
      • 刘怡思
      • 刘秋盈
      • 刘春姿
      • 刘思秋
      • 刘静润
      • 刘柔玥
      • 刘思思
      • 刘幽柔
      • 刘思姿
      • 刘静儿
      • 刘静依
      • 刘霞静
      • 刘忆静
      • 刘静妹
      • 刘静姗
      • 刘静佩
      • 刘静宛
      • 刘静青
      • 刘宛姿
      • 刘柔依
      • 刘思明
      • 刘青姿
      • 刘依柔
      • 刘珠妙
      • 刘姗妍
      • 刘春儿
      • 刘明思
      • 刘春姗
      • 刘姗柔
      • 刘思青
      • 刘春沁
      • 刘幽儿
      • 刘宛春
      • 刘紫妙
      • 刘盈青
      • 刘姗怡
      • 刘沐秀
      • 刘秋姗
      • 刘柔姗
      • 刘佩春
      • 刘思依
      • 刘姗秀
      • 刘姗音
      • 刘海秀
      • 刘儿思
      • 刘盼儿
      • 刘姗玫
      • 刘紫秀
      • 刘柔沐
      • 刘姗玥
      • 刘幽姗
      • 刘盈姗
      • 刘雨思
      • 刘沐姿
      • 刘紫邑
      • 刘青香
      • 刘思沁
      • 刘青秋
      • 刘沐柔
      • 刘思雨
      • 刘姗妙
      • 刘柔明
      • 刘姗姿
      • 刘思宛
      • 刘云嫦
      • 刘柔嫦
      • 刘舒华
      • 刘寒睿
      • 刘絮华
      • 刘春华
      • 刘秋睿
      • 刘思睿
      • 刘柔睿
      • 刘寒瑜

      刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 刘芸华
      • 刘芳华
      • 刘珊凤
      • 刘双萍
      • 刘纹竹
      • 刘珊碧
      • 刘蓝霞
      • 刘馥瑜
      • 刘露霜
      • 刘宸冰
      • 刘桂鸣
      • 刘桑冰
      • 刘芝萍
      • 刘芙冰
      • 刘花冰
      • 刘珊冰
      • 刘蕊舞
      • 刘芳凤
      • 刘馥菡
      • 刘芷华
      • 刘纹华
      • 刘蕊鸣
      • 刘芸冰
      • 刘露莲
      • 刘倩冰
      • 刘珊华
      • 刘纹瑜
      • 刘芝华
      • 刘蕊华
      • 刘倩华
      • 刘娥嘉
      • 刘桂华
      • 刘素华
      • 刘纹菱
      • 刘素冰
      • 刘宸鸣
      • 刘纹绮
      • 刘芳冰
      • 刘桐碧
      • 刘倚冰
      • 刘芳妙
      • 刘欢月
      • 刘柔妍
      • 刘盈妍
      • 刘思妙
      • 刘思江
      • 刘春妍
      • 刘馨冰
      • 刘蓝冰
      • 刘珊妍
      • 刘纹妍
      • 刘素妍
      • 刘盼兰
      • 刘虹妍
      • 刘红杏
      • 刘盈江
      • 刘柳妍
      • 刘柳江
      • 刘素妙
      • 刘珊妙
      • 刘芳妍
      • 刘盈君
      • 刘娥君
      • 刘桐江
      • 刘思妍
      • 刘纹妙
      • 刘雨真
      • 刘沐宸
      • 刘柔慕
      • 刘香慕
      • 刘盈慕
      • 刘沐珊
      • 刘青纹
      • 刘沐纹
      • 刘芊漫
      • 刘香漫
      • 刘春漫
      • 刘沛芹
      • 刘馥莹
      • 刘盈萱
      • 刘沐桐
      • 刘佩芙
      • 刘思霄
      • 刘沛珊
      • 刘沐芙
      • 刘沐娟
      • 刘蕊冰
      • 刘佩桐
      • 刘香萱
      • 刘雨花
      • 刘佩芝
      • 刘思漫
      • 刘柳慕
      • 刘秋慕
      • 刘沛纹
      • 刘沐芸
      • 刘柔漫
      • 刘柳漫
      • 刘柔霄
      • 刘柳慧
      • 刘雨桐
      • 刘桐洁
      • 刘芳凝
      • 刘宸润
      • 刘虹霞
      • 刘红霞
      • 刘露琳
      • 刘桐润
      • 刘桐霎
      • 刘芝凝
      • 刘珊凝
      • 刘芷洁
      • 刘香霞
      • 刘玫霞
      • 刘倩霎
      • 刘芳霎
      • 刘桑凝
      • 刘玫霞
      • 刘桂凝
      • 刘倚润
      • 刘纹静
      • 刘彦霞
      • 刘柳缦
      • 刘露榆
      • 刘芳润
      • 刘露楠
      • 刘柔霜
      • 刘香莲
      • 刘珊润
      • 刘欢萱
      • 刘素凝
      • 刘纹洁
      • 刘素洁
      • 刘素霎
      • 刘美莲
      • 刘明佳
      • 刘佩奇
      • 刘欣凝
      • 刘姗佩
      • 刘佩霎
      • 刘沐蓉
      • 刘沐姗
      • 刘欣润
      • 刘佳佩
      • 刘佳凝
      • 刘佩凝
      • 刘佳沁
      • 刘欣沁
      • 刘雨佳
      • 刘沐佩
      • 刘沐欣
      • 刘佳雨
      • 刘姗洁
      • 刘佩佳
      • 刘雨欣
      • 刘佩欣
      • 刘儿雨
      • 刘佩蓉
      • 刘姗凝
      • 刘佳明
      • 刘佩青
      • 刘沛儿
      • 刘佩明
      • 刘欣沐
      • 刘雨静
      • 刘沁蓉
      • 刘珊明
      • 刘素雨
      • 刘芷雨
      • 刘素明
      • 刘素沁
      • 刘珊雨
      • 刘纹青
      • 刘芙沐
      • 刘珊沁
      • 刘倩雨
      • 刘纹欣
      • 刘娥佳
      • 刘芳雨
      • 刘桐沐
      • 刘芙沁
      • 刘馥枝
      • 刘馥欣
      • 刘沐蕊
      • 刘佳馥
      • 刘欣馥
      • 刘雨双
      • 刘姗馥
      • 刘馥姗
      • 刘沐馥
      • 刘馥佩
      • 刘霜慕
      • 刘霞慧
      • 刘润霞
      • 刘霞婵
      • 刘霞娇
      • 刘霞妙
      • 刘霞江
      • 刘霞醉
      • 刘霞漫

      刘姓历史名人:

      刘墉:今山东诸城人,清代书法家,官至东阁大学士,与当时的王文治、梁同书、翁方纲齐名。
      刘过:太和人,南朝著名词人、诗人。
      刘松年:钱塘人,画家,善于作山水画,与李唐、马远、夏圭合称“南宋四家”。
      刘禹锡:中山人,唐代著名文学家、哲学家、诗人。他在哲学上的主要成就是提出了“天人交相胜”的学说。著作有《天论》等。
      刘渊:匈奴人,十六国时汉国建立者,西晋末年起兵反晋,称大单于,后改称汉王。永嘉二年称汉帝,建都平阳。
      刘伶:沛郡人,西晋时号称“竹林七贤”之一,曾官至建威将军。
      刘备:中山人,三国时蜀汉的建立者,汉中靖王刘胜的裔孙。东汉末年曾投靠曹操、袁绍、刘表等人:蟮弥罡鹆粮ㄗ,采用联吴抗曹策略。于建安十三年大败曹操于赤壁,节节胜利。公园21年称帝,建都成都,国号汉,与曹魏、孙吴呈鼎足之势。其父子两代称王达43年。
      刘秀:南阳蔡阳人,东汉开国君主,史称光武帝,公元22年在春陵起兵,加入绿林军,以恢复汉时制度为号召,联合贵族势力,打败赤眉起义军。建武元年称帝,定都洛阳:笙鹆烁鞯馗罹菔屏ν骋涣巳。
      刘邦:即汉高祖,沛县人。秦末时陈胜起义,他在沛县聚众三千人响应:笫艹惩踔胂钣鸱直牍,公元前206年攻占咸阳,被项羽封为汉王,与项羽展开五年之久的楚汉战争之后得胜,建国称帝,国号汉,定都洛阳,后迁都长安,史称西汉。

      刘姓聚集地:

      迁徙分布
      刘氏最早发源于河北唐县,而始姓刘氏却在今天的陕西省境内。公元前300多年前开始向河南及江苏传播。战国时晋大夫会有子留居秦国,称刘氏,其十世孙在魏国任职,魏灭后迁至大梁,生子刘清辗转到今江苏等地:罄戳跏辖⒍、西汉两朝,统治天下,于是其子孙分布于天水、中山、南阳、彭城、东平等十四处之多:耗┤,中原的刘氏为避“董卓之乱”不断向四方迁徙,主要是向东南投奔孙吴和向西南进入四川投奔蜀汉。魏晋南北朝时期刘氏大举南迁,在江南影响很大。唐代和宋代,刘姓已遍布大江南北,盛于全中国,直至今日。
      刘姓是台湾第九大姓。约占全台总人口的百分之三。台湾刘姓最早源于福建和广东,在明代末年入台,以“汉人”自居,以“汉人”为豪的刘姓繁衍到台湾。
      堂号
      彭城堂:这是刘氏使用最普遍的堂号,因为彭城刘氏其源出西汉皇族,时间较早,人口、支脉较多,影响较大,因此被刘氏看作是郡望堂号的正宗。
      豢龙堂:夏相刘累,相传他善于养龙,被封为豢龙氏。
      藜照堂: 汉代的刘向,元帝的时候校书天禄阁,有一天,一个老翁穿着黄衣,拿者藜杖,吹着拐杖上的火焰,拿出天文、地理的书给刘向。刘向问:“你是谁?”他回答说是太乙之精,听说他好学,特来看他。刘向一生著述很多,见了老翁后,才思更加敏捷了。
      家乘谱牒
      河北:沧州刘氏家谱三卷首一卷、南皮刘氏家谱、上元刘氏家谱六卷
      山西:洪洞刘氏宗谱八卷首一卷末一卷、洪洞刘氏族谱五卷、洪沿刘氏宗谱六卷、洪洞刘氏族谱、洪洞刘氏族谱不分卷、洪洞刘氏族谱十七卷首一卷、平定刘氏族谱不分卷
      辽宁:沈阳刘氏家族谱不分卷、沈阳刘氏家谱、辽阳刘氏宗谱一卷、凌源刘氏宗谱十卷
      江苏:南京刘氏家谱、沛县彭城堂刘氏族谱、丰县刘氏宗谱十卷、丰县刘氏宗谱十三卷、泗阳像树刘氏宗谱四卷、宝应刘氏家谱六卷首一卷、宝应刘氏家谱卷
     2. 带姗字的女孩名字大全

      [2020-04-07 14:58:00]

      姗 繁体:姍 起名五行:金 姓名学笔画:8画 简体笔画:8画 读音:shān、shàn姗:多才巧智,人才广聚。指从容的姿态。    《说文解字》释云:誹也。一曰翼便也......

     3. 带莉字的女孩名字大全

      [2020-04-07 16:16:00]

      莉 繁体:莉 起名五行:木 姓名学笔画:13画 简体笔画:10画 读音:lì莉:莉字的原义指茉莉,即一种充满芳香的花草,因为其花朵艳丽,香味独特,属于典型的花鸟字。名人起名用字:林莉:第25届奥林匹克......

     4. 带恩字的女孩名字大全

      [2020-04-07 12:17:00]

      恩 繁体:恩 起名五行:土 姓名学笔画:10画 简体笔画:10画 读音:ēn恩:意指恩惠或情谊。    《说文解字》释云:惠也。从心因聲。 恩字起名示例:恩婍 语......

     5. 强姓女宝宝起名_姓强的女孩名字(满分/高

      [2020-04-07 10:42:00]

      强氏是一个典型的多民族、多源流的古老形式群体,在当今姓氏排行榜上名列第二百零五位,人口约五十六万六千余,占全国人口总数的0.035%左右。那么强姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 强姓女宝宝起......

     6. 如何给女宝宝取个古香古味的名字

      [2020-04-07 18:49:00]

      古香古味的女宝宝起名大全(一)文轩:用彩画雕饰栏杆和门窗的走廊。适用于男孩和女孩取名字。出自《文选·曹植<七启>》:“尔乃御文轩,临洞庭!崩钌谱:“文,画饰也;轩,殿槛也!蔽难:......

     7. 耿姓女宝宝起名_姓耿的女孩名字(满分/高

      [2020-04-07 09:29:00]

      耿氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第一百四十八位,人口约一百二十一万六千余,占全国人口总数的0.076%左右。那么耿姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 耿姓女宝宝起名大......

     8. 带岚字的女孩名字大全

      [2020-04-07 09:29:00]

      岚 繁体:嵐 起名五行:土 姓名学笔画:12画 简体笔画:7画 读音:lán岚:岚字的主要含义是指山上所刮的风。相传在古代的山西岚县苛岚镇境内有一座山,山上风吹猛烈,后因称此山为岚山。常用作人名......

     9. 钟姓女宝宝起名_姓钟的女孩名字(满分/高

      [2020-04-07 09:07:00]

      钟姓在宋版《百家姓》中排名第149位,在当代姓氏人口排名位列第56位,属于大姓系列,人口约624万人,约占全国人口总数的0.35%左右,主要分布于广东、江西、四川、广西等省区。那么钟姓女宝宝应该如何起......

     10. 上一条信息:带帆字的公司名字大全_用帆字起公司名字
      下一条信息:刘姓男宝宝起名_姓刘的男孩名字(满分/高分)

      本文标题:刘姓女宝宝起名_姓刘的女孩名字(满分/高分)
      手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48726.html