<dt id="LpDuR"><colgroup id="LpDuR"><li id="LpDuR"><abbr id="LpDuR"><table id="LpDuR"></table><rp id="LpDuR"><hgroup id="LpDuR"></hgroup></rp></abbr></li></colgroup></dt>
         1. <var id="LpDuR"><input id="LpDuR"><var id="LpDuR"></var><textarea id="LpDuR"><samp id="LpDuR"><abbr id="LpDuR"><small id="LpDuR"></small><kbd id="LpDuR"><i id="LpDuR"><cite id="LpDuR"><bdo id="LpDuR"></bdo></cite><q id="LpDuR"></q></i></kbd></abbr></samp><dl id="LpDuR"><link id="LpDuR"><link id="LpDuR"><progress id="LpDuR"><samp id="LpDuR"><sub id="LpDuR"></sub><i id="LpDuR"><select id="LpDuR"></select></i></samp></progress><em id="LpDuR"></em></link></link></dl></textarea></input><hgroup id="LpDuR"></hgroup><small id="LpDuR"><optgroup id="LpDuR"></optgroup></small><address id="LpDuR"></address></var><fieldset id="LpDuR"></fieldset><form id="LpDuR"><del id="LpDuR"><mark id="LpDuR"></mark></del><input id="LpDuR"><samp id="LpDuR"></samp></input></form>

          赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)

          投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-02 14:17:00

          导语赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分),赵姓,宋代《百家姓》排名第一,而在2006年新百家姓排名第八位。截至2014年总人口大约有2670万,约占全国汉族人口的百分之二点三,赵姓人口第一大省是河南。

          赵姓,宋代《百家姓》排名第一,而在2006年新百家姓排名第八位。截至2014年总人口大约有2670万,约占全国汉族人口的百分之二点三,赵姓人口第一大省是河南。那么赵姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

          赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

          • 赵雪嘉
          • 赵梅雯
          • 赵柏晴
          • 赵梨菲
          • 赵婕碧
          • 赵梨茹
          • 赵甜雅
          • 赵梅雅
          • 赵梅珺
          • 赵敏茹
          • 赵柏雅
          • 赵曼菲
          • 赵丽雅
          • 赵若语
          • 赵梅江
          • 赵雪菡
          • 赵梅语
          • 赵卿惠
          • 赵彦媛
          • 赵英妙
          • 赵映茹
          • 赵柳雅
          • 赵梅茵
          • 赵婧雅
          • 赵薇惠
          • 赵莺月
          • 赵柏媛
          • 赵梅淑
          • 赵若婷
          • 赵若茜
          • 赵芊茹
          • 赵蕾云
          • 赵艺涵
          • 赵薇珺
          • 赵婧菲
          • 赵盈茹
          • 赵梨珺
          • 赵婕清
          • 赵雪珺
          • 赵雪雁
          • 赵柳淑
          • 赵艺清
          • 赵曼绮
          • 赵卿雅
          • 赵若雁
          • 赵彦珺
          • 赵敏君
          • 赵柳媚
          • 赵柳普
          • 赵艺晴
          • 赵彦云
          • 赵薇涵
          • 赵若菊
          • 赵梅菱
          • 赵雪菱
          • 赵曼茜
          • 赵若菡
          • 赵梨茜
          • 赵梅惠
          • 赵梅茹
          • 赵雪茹
          • 赵曼茹
          • 赵柳茹
          • 赵莺涵
          • 赵若菱
          • 赵柳雯
          • 赵芊雅
          • 赵柳茜
          • 赵若绮
          • 赵雪君
          • 赵柳云
          • 赵彦媚
          • 赵梅清
          • 赵盈雅
          • 赵梅妍
          • 赵柳清
          • 赵雪绮
          • 赵梨菱
          • 赵梅迪
          • 赵虹惠
          • 赵曼茵
          • 赵曼雁
          • 赵柳茵
          • 赵盈珺
          • 赵雪杏
          • 赵柏雯
          • 赵婕茜
          • 赵芍惠
          • 赵若媛
          • 赵梅嘉
          • 赵婕淑
          • 赵英雅
          • 赵卿妍
          • 赵婕华
          • 赵婕雅
          • 赵婕雯
          • 赵若茹
          • 赵梨茵
          • 赵若媚
          • 赵虹媛
          • 赵婕舞
          • 赵梨菡
          • 赵玫茵
          • 赵薇晴
          • 赵彦婷
          • 赵英淑
          • 赵若茵
          • 赵樱晴
          • 赵梨语
          • 赵南雁
          • 赵芊涵
          • 赵梅云
          • 赵曼君
          • 赵彦晴
          • 赵梅茜
          • 赵海雅
          • 赵英晴
          • 赵盈雁
          • 赵虹茹
          • 赵若君
          • 赵莺雅
          • 赵薇媛
          • 赵敏梦
          • 赵曼嘉
          • 赵若嘉
          • 赵梅菲
          • 赵柏茜
          • 赵觅茜
          • 赵薇雯
          • 赵笛雅
          • 赵柳婷
          • 赵若欢
          • 赵若菲
          • 赵薇清
          • 赵婕绮
          • 赵婕茹
          • 赵梅碧
          • 赵海菡
          • 赵薇雅
          • 赵薇茹
          • 赵蕾雅
          • 赵雪菲
          • 赵彦雅
          • 赵梨雅
          • 赵柳惠
          • 赵蕾淑
          • 赵彦茜
          • 赵寄梦
          • 赵若雅
          • 赵梅婷
          • 赵卿茜
          • 赵若晴
          • 赵雪语
          • 赵芊惠
          • 赵玫雅
          • 赵红茹
          • 赵卿晴
          • 赵婕菲
          • 赵梅君
          • 赵若华
          • 赵若妍
          • 赵敏雅
          • 赵盼雁
          • 赵柳珺
          • 赵曼雅
          • 赵若云
          • 赵柏惠
          • 赵梨嘉
          • 赵芳醉
          • 赵桃慕
          • 赵芳霄
          • 赵桑萱
          • 赵芳漫
          • 赵桂莹
          • 赵花慧
          • 赵花醉
          • 赵芸娇
          • 赵花莹
          • 赵花慕
          • 赵芙萱
          • 赵娜萱
          • 赵芳娇
          • 赵桃漫
          • 赵凌娇
          • 赵花瑶
          • 赵纹娇
          • 赵桐霄
          • 赵薇冰
          • 赵芳萱
          • 赵娥萱
          • 赵芙醉
          • 赵桐萱
          • 赵芝萱
          • 赵芸萱
          • 赵芝瑶
          • 赵芳瑶
          • 赵桑瑶
          • 赵桐慕
          • 赵桂萱
          • 赵凌萱

          赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

          • 赵柏晴
          • 赵梨菲
          • 赵梨茹
          • 赵甜雅
          • 赵丽雅
          • 赵彦媛
          • 赵映茹
          • 赵柏媛
          • 赵若婷
          • 赵梨珺
          • 赵韵媛
          • 赵玥婷
          • 赵艺晴
          • 赵梨茜
          • 赵婉晴
          • 赵梨菱
          • 赵梅迪
          • 赵若媛
          • 赵南晴
          • 赵婉婷
          • 赵梨茵
          • 赵虹媛
          • 赵梨菡
          • 赵薇晴
          • 赵彦婷
          • 赵樱晴
          • 赵梨语
          • 赵南雁
          • 赵梨媛
          • 赵南岚
          • 赵彦晴
          • 赵英晴
          • 赵甜绿
          • 赵薇媛
          • 赵梨翔
          • 赵丽岚
          • 赵怡晴
          • 赵柳婷
          • 赵婉裳
          • 赵梨婷
          • 赵梨晴
          • 赵梨雅
          • 赵丽媛
          • 赵梅婷
          • 赵若晴
          • 赵甜晴
          • 赵韵婷
          • 赵卿晴
          • 赵怡婷
          • 赵梨嘉
          • 赵夏瑶
          • 赵娜瑶
          • 赵娜萱
          • 赵夏蝶
          • 赵凌娇
          • 赵花瑶
          • 赵凌瑶
          • 赵芝瑶
          • 赵芳瑶
          • 赵恬瑶
          • 赵桑瑶
          • 赵玲缘
          • 赵凌萱
          • 赵桐瑶
          • 赵桃瑶
          • 赵桐蝶
          • 赵夏影
          • 赵映瑛
          • 赵丽月
          • 赵柳灵
          • 赵幽绿
          • 赵映菲
          • 赵映嘉
          • 赵丽绮
          • 赵梨竹
          • 赵南菲
          • 赵丽嘉
          • 赵丽菱
          • 赵梨羽
          • 赵艺黛
          • 赵丽嫣
          • 赵映梦
          • 赵痴梦
          • 赵甜亦
          • 赵南嫣
          • 赵怡瑾
          • 赵映蓉
          • 赵彦瑾
          • 赵南璇
          • 赵柳瑾
          • 赵虹晓
          • 赵彦璇
          • 赵柏璇
          • 赵映瑾
          • 赵娜艺
          • 赵丹嘉
          • 赵夏婉
          • 赵夏娅
          • 赵珍娅
          • 赵若瑾
          • 赵婉璇
          • 赵芳梨
          • 赵娜若
          • 赵娜樱
          • 赵梅瑾
          • 赵恬梨
          • 赵婕璇
          • 赵梨晓
          • 赵夏樱
          • 赵若璇
          • 赵芳甜
          • 赵若晓
          • 赵娜婕
          • 赵夏卿
          • 赵英瑾
          • 赵娜卿
          • 赵娜婉
          • 赵梨瑾
          • 赵娜娅
          • 赵梨颖
          • 赵璐菲
          • 赵采丹
          • 赵黛菱
          • 赵璐裳
          • 赵璐梦
          • 赵采月
          • 赵采瑛
          • 赵璐嫣
          • 赵采菱
          • 赵黛绿
          • 赵采菲
          • 赵采裳
          • 赵采绿
          • 赵兰瑶
          • 赵黛月
          • 赵采语
          • 赵璐嘉
          • 赵璐菱
          • 赵采嘉
          • 赵采菡
          • 赵采菊
          • 赵黛嘉
          • 赵君尔
          • 赵黛瑛
          • 赵黛嫣
          • 赵璐瑛
          • 赵璐月
          • 赵黛菲
          • 赵黛菡
          • 赵采嫣
          • 赵采梦
          • 赵倚黛
          • 赵娜璐
          • 赵桂璐
          • 赵桐黛
          • 赵夏邑
          • 赵黛亦
          • 赵芙黛
          • 赵娜邑
          • 赵娜黛
          • 赵娜忆
          • 赵花璐
          • 赵倚璐
          • 赵夏君
          • 赵娜君
          • 赵芳黛
          • 赵璐羽
          • 赵凌璐
          • 赵桐璐
          • 赵芝璐
          • 赵娜煜
          • 赵芙烟
          • 赵芳烟
          • 赵蕊瑶
          • 赵夏烟
          • 赵花虞
          • 赵夏琪
          • 赵娜榆
          • 赵夏琦
          • 赵娜烟
          • 赵娜琳
          • 赵桑煜
          • 赵夏琴
          • 赵芙煜
          • 赵桐虞
          • 赵恬榆
          • 赵夏莉
          • 赵芝虞
          • 赵娜虞
          • 赵夏虞
          • 赵娜琪
          • 赵花煜
          • 赵倚烟
          • 赵夏琳
          • 赵恬琪
          • 赵芳彤
          • 赵忆瑾
          • 赵璐颖
          • 赵怡南
          • 赵夏宛

          赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

          • 赵彩嫣
          • 赵婉瑜
          • 赵婉舒
          • 赵彩翔
          • 赵珠嫣
          • 赵韵媛
          • 赵紫邑
          • 赵玥婷
          • 赵婉絮
          • 赵婉岚
          • 赵迎嫣
          • 赵姿翔
          • 赵婉晴
          • 赵韵岚
          • 赵怡岚
          • 赵婉婷
          • 赵秋岚
          • 赵南岚
          • 赵幽舒
          • 赵紫瑛
          • 赵悦嫣
          • 赵彩岚
          • 赵姿岚
          • 赵旋嫣
          • 赵梨翔
          • 赵幽絮
          • 赵丽岚
          • 赵怡晴
          • 赵紫嫣
          • 赵婉裳
          • 赵婉嫣
          • 赵韵婷
          • 赵怡婷
          • 赵素影
          • 赵珊缘
          • 赵玲缘
          • 赵珊叶
          • 赵珊影
          • 赵倩影
          • 赵夏影
          • 赵映瑛
          • 赵韵嫣
          • 赵怡瑛
          • 赵韵瑜
          • 赵紫羽
          • 赵思瑛
          • 赵秋嫣
          • 赵春瑛
          • 赵幽绿
          • 赵姿瑛
          • 赵春嫣
          • 赵婉如
          • 赵柔嫣
          • 赵姿嫣
          • 赵幽嫣
          • 赵怡嫦
          • 赵梨羽
          • 赵丽嫣
          • 赵怡嫣
          • 赵甜亦
          • 赵南嫣
          • 赵韵翠
          • 赵怡瑾
          • 赵幽燕
          • 赵思燕
          • 赵玥静
          • 赵珊娅
          • 赵倩婉
          • 赵夏婉
          • 赵夏娅
          • 赵珍娅
          • 赵婉璇
          • 赵素婉
          • 赵素迎
          • 赵素娅
          • 赵娜婉
          • 赵娜娅
          • 赵珊婉
          • 赵忆瑛
          • 赵采瑛
          • 赵璐嫣
          • 赵忆瑜
          • 赵忆嫣
          • 赵黛瑛
          • 赵黛嫣
          • 赵璐瑛
          • 赵采嫣
          • 赵忆翠
          • 赵夏邑
          • 赵素邑
          • 赵黛亦
          • 赵珊邑
          • 赵娜邑
          • 赵娜忆
          • 赵忆羽
          • 赵璐羽
          • 赵忆瑾
          • 赵幽思
          • 赵怡南
          • 赵夏宛
          • 赵思怡
          • 赵思玥
          • 赵柔怡
          • 赵怡思
          • 赵娜宛
          • 赵夏依
          • 赵娜依
          • 赵柔玥
          • 赵忆璇
          • 赵珊宛
          • 赵幽怡
          • 赵倩依
          • 赵玥怡
          • 赵幽柔
          • 赵幽音
          • 赵忆晓
          • 赵素依
          • 赵怡玥
          • 赵忆静
          • 赵珊依
          • 赵优璇
          • 赵韵昕
          • 赵丽依
          • 赵思宛
          • 赵幽姗
          • 赵娅艳
          • 赵怡宛
          • 赵幽宛
          • 赵幽依
          • 赵怡彤
          • 赵怡依
          • 赵幽昕
          • 赵韵妮
          • 赵思依
          • 赵岚羽
          • 赵柔依
          • 赵韵依
          • 赵幽彤
          • 赵怡昕
          • 赵幽儿
          • 赵梨艳
          • 赵柔宛
          • 赵玥彤
          • 赵玥宛
          • 赵幽羽
          • 赵柔羽
          • 赵怡邑
          • 赵怡羽
          • 赵柔邑
          • 赵幽邑
          • 赵怡采
          • 赵思羽
          • 赵韵韵
          • 赵玥羽
          • 赵娜瑛
          • 赵素嫣
          • 赵傲岚
          • 赵傲晴
          • 赵素羽
          • 赵娜嫣
          • 赵珊嫣
          • 赵娜羽
          • 赵歆岚
          • 赵虞岚
          • 赵珊羽
          • 赵婉令
          • 赵宸嫣
          • 赵珍羽
          • 赵夏羽
          • 赵恬嫣
          • 赵幽影
          • 赵幽蝶
          • 赵韵晓
          • 赵怡影
          • 赵翔婵
          • 赵岚影
          • 赵思影
          • 赵南影
          • 赵思缘
          • 赵柔影
          • 赵姿缘
          • 赵怡蝶
          • 赵韵璇
          • 赵映缘
          • 赵幽瑶
          • 赵婉娜
          • 赵迎夏
          • 赵迎素
          • 赵娅曦
          • 赵婉曦
          • 赵迎娜
          • 赵娅珍
          • 赵岚歆
          • 赵岚虞
          • 赵紫呜
          • 赵婉虞
          • 赵婉凌
          • 赵迎馨
          • 赵婉馨
          • 赵婉煜

          赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

          • 赵春惠
          • 赵紫翠
          • 赵珠惠
          • 赵紫华
          • 赵珠妙
          • 赵曼瑜
          • 赵紫云
          • 赵思雯
          • 赵彩嫣
          • 赵婉瑜
          • 赵婉舒
          • 赵彩翔
          • 赵雪睿
          • 赵珠嫣
          • 赵柔雯
          • 赵曼舒
          • 赵紫邑
          • 赵珠瑜
          • 赵柔淑
          • 赵紫寒
          • 赵雪絮
          • 赵觅翠
          • 赵柔云
          • 赵婉絮
          • 赵紫超
          • 赵珠华
          • 赵姿翔
          • 赵旋惠
          • 赵雪舒
          • 赵春雯
          • 赵思惠
          • 赵思絮
          • 赵旋睿
          • 赵紫睿
          • 赵彩睿
          • 赵珠清
          • 赵紫雯
          • 赵秋岚
          • 赵彩惠
          • 赵幽舒
          • 赵紫瑛
          • 赵思舒
          • 赵紫惠
          • 赵悦嫣
          • 赵彩岚
          • 赵姿絮
          • 赵姿岚
          • 赵紫舒
          • 赵紫淑
          • 赵香舒
          • 赵旋嫣
          • 赵幽絮
          • 赵紫嫣
          • 赵紫丝
          • 赵海秀
          • 赵春淑
          • 赵秋云
          • 赵曼絮
          • 赵秋雯
          • 赵彩鸣
          • 赵姿云
          • 赵雪瑜
          • 赵姿寒
          • 赵姿惠
          • 赵柔惠
          • 赵彩瑜
          • 赵紫妙
          • 赵宸婵
          • 赵素霄
          • 赵珊慕
          • 赵宸慕
          • 赵珊婵
          • 赵素影
          • 赵珊漫
          • 赵纹婵
          • 赵珊缘
          • 赵珊霄
          • 赵珊叶
          • 赵倩慕
          • 赵倩婵
          • 赵倩霄
          • 赵珊影
          • 赵倩影
          • 赵韵瑜
          • 赵紫羽
          • 赵思瑛
          • 赵盼翠
          • 赵秋嫣
          • 赵柔睿
          • 赵春瑛
          • 赵姿瑛
          • 赵柔华
          • 赵春嫣
          • 赵思舞
          • 赵春华
          • 赵秋碧
          • 赵香瑜
          • 赵婉如
          • 赵思睿
          • 赵秋翠
          • 赵思华
          • 赵柔嫣
          • 赵姿瑜
          • 赵姿睿
          • 赵姿嫣
          • 赵柔瑜
          • 赵怡嫦
          • 赵思碧
          • 赵春翠
          • 赵彩冰
          • 赵思嫦
          • 赵盈瑜
          • 赵思萍
          • 赵紫冰
          • 赵秋华
          • 赵旋冰
          • 赵柔嫦
          • 赵韵翠
          • 赵秋睿
          • 赵思静
          • 赵思燕
          • 赵姿洁
          • 赵思润
          • 赵柔霎
          • 赵玥静
          • 赵思凝
          • 赵柔凝
          • 赵姿静
          • 赵思洁
          • 赵珊娅
          • 赵珠洁
          • 赵素旋
          • 赵倩婉
          • 赵珊彩
          • 赵倩雪
          • 赵珊旋
          • 赵宸雪
          • 赵宸旋
          • 赵敏静
          • 赵素曼
          • 赵珊曼
          • 赵紫凝
          • 赵素婉
          • 赵素迎
          • 赵纹彩
          • 赵珊悦
          • 赵珊雪
          • 赵素敏
          • 赵素海
          • 赵素娅
          • 赵宸曼
          • 赵紫静
          • 赵宸悦
          • 赵宸珠
          • 赵纹珠
          • 赵珊婉
          • 赵霞瑜
          • 赵忆瑜
          • 赵妙瑜
          • 赵霜瑜
          • 赵初翠
          • 赵妙睿
          • 赵忆翠
          • 赵素霜
          • 赵素邑
          • 赵素妍
          • 赵珊邑
          • 赵宸霞
          • 赵素妙
          • 赵笑霜
          • 赵珊妍
          • 赵素缦
          • 赵素霞
          • 赵倩缦
          • 赵珊妙
          • 赵珊霜
          • 赵倩霜
          • 赵珊缦
          • 赵倩歆
          • 赵素熙
          • 赵宸熙
          • 赵素微
          • 赵珊微
          • 赵纹诗
          • 赵宸铃
          • 赵素钰
          • 赵珊熙
          • 赵倩熙
          • 赵珊歆
          • 赵纹铃
          • 赵珊诗
          • 赵思秋
          • 赵珊姗
          • 赵幽思
          • 赵柔玫
          • 赵美春
          • 赵素姗
          • 赵思怡
          • 赵香思
          • 赵思玥

          赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

          • 赵雪嘉
          • 赵梅雯
          • 赵春惠
          • 赵婕碧
          • 赵红惠
          • 赵敏茹
          • 赵曼菲
          • 赵珠惠
          • 赵紫华
          • 赵梅江
          • 赵珠妙
          • 赵曼华
          • 赵曼瑜
          • 赵雪菡
          • 赵紫云
          • 赵卿惠
          • 赵思雯
          • 赵英妙
          • 赵曼云
          • 赵薇惠
          • 赵梅淑
          • 赵蕾云
          • 赵艺涵
          • 赵盈雯
          • 赵盈茹
          • 赵婕清
          • 赵雪珺
          • 赵雪雁
          • 赵柳淑
          • 赵艺清
          • 赵雪睿
          • 赵曼绮
          • 赵曼萍
          • 赵柔雯
          • 赵曼舒
          • 赵敏君
          • 赵觅凤
          • 赵曼寒
          • 赵柳媚
          • 赵曼舞
          • 赵柳普
          • 赵彦云
          • 赵薇涵
          • 赵柔淑
          • 赵紫寒
          • 赵雪絮
          • 赵觅翠
          • 赵雪菱
          • 赵柔云
          • 赵盈清
          • 赵曼茜
          • 赵梅惠
          • 赵雪茹
          • 赵曼茹
          • 赵莺涵
          • 赵曼妍
          • 赵曼碧
          • 赵曼淑
          • 赵柳雯
          • 赵雪君
          • 赵曼涵
          • 赵雪妍
          • 赵柳云
          • 赵彦媚
          • 赵珠华
          • 赵梅清
          • 赵盈雅
          • 赵梅妍
          • 赵柳清
          • 赵雪绮
          • 赵虹惠
          • 赵曼茵
          • 赵旋惠
          • 赵雪舒
          • 赵春雯
          • 赵思惠
          • 赵曼雁
          • 赵曼清
          • 赵盈珺
          • 赵雪杏
          • 赵柏雯
          • 赵芍惠
          • 赵婕淑
          • 赵珠清
          • 赵卿妍
          • 赵婕华
          • 赵婕雯
          • 赵紫雯
          • 赵若媚
          • 赵婕舞
          • 赵玫茵
          • 赵敏涵
          • 赵敏惠
          • 赵玫惠
          • 赵英淑
          • 赵芊涵
          • 赵梅云
          • 赵曼君
          • 赵彩惠
          • 赵紫惠
          • 赵盈涵
          • 赵敏华
          • 赵海雅
          • 赵盈雁
          • 赵香惠
          • 赵敏梦
          • 赵紫淑
          • 赵香舒
          • 赵曼妙
          • 赵曼嘉
          • 赵觅茜
          • 赵薇雯
          • 赵雪江
          • 赵若欢
          • 赵海秀
          • 赵春淑
          • 赵薇清
          • 赵秋云
          • 赵曼絮
          • 赵秋雯
          • 赵彩鸣
          • 赵梅碧
          • 赵海菡
          • 赵曼惠
          • 赵姿云
          • 赵雪瑜
          • 赵姿寒
          • 赵雪菲
          • 赵曼雯
          • 赵雪云
          • 赵雪淑
          • 赵柳惠
          • 赵姿惠
          • 赵蕾淑
          • 赵香寒
          • 赵雪萍
          • 赵雪语
          • 赵海云
          • 赵曼媚
          • 赵芊惠
          • 赵玫雅
          • 赵红茹
          • 赵柔惠
          • 赵盈云
          • 赵若华
          • 赵香涵
          • 赵若妍
          • 赵敏雅
          • 赵盼雁
          • 赵紫妙
          • 赵曼雅
          • 赵若云
          • 赵柏惠
          • 赵桃慕
          • 赵芳霄
          • 赵芳漫
          • 赵素霄
          • 赵花慧
          • 赵花慕
          • 赵桃漫
          • 赵纹娇
          • 赵珊慕
          • 赵桐霄
          • 赵宸慕
          • 赵薇冰
          • 赵娥萱
          • 赵珊漫
          • 赵纹婵
          • 赵珊霄
          • 赵桐慕
          • 赵倩慕
          • 赵桐漫
          • 赵倩霄
          • 赵纹萱
          • 赵芳慕
          • 赵曼竹
          • 赵盈菡
          • 赵盈凤
          • 赵盼翠
          • 赵柳华
          • 赵香菱
          • 赵薇华
          • 赵盈菱
          • 赵柏华
          • 赵柔华
          • 赵若冰
          • 赵芊华
          • 赵思舞
          • 赵蕾碧
          • 赵春华
          • 赵秋碧
          • 赵香瑜
          • 赵玫华
          • 赵婕冰
          • 赵盈梦
          • 赵思华
          • 赵盈语
          • 赵思碧
          • 赵曼冰
          • 赵彩冰

          赵姓历史名人:

          赵匡胤:本为后周大将,'陈桥兵变',代周为帝,建立宋朝,立国320之久,使赵姓的宗族声望达到了最为辉煌的时期。
          赵文渊:北周著名书法家,擅长楷、隶书。当时碑文多出其手,又在西魏时奉命编定了一部六体书法字典。
          赵胜:平原君,以'食客数千人'而著称,是赵氏有史以来最负盛名的人物。
          赵雍:即赵武灵王,他提倡'胡服骑射',始创骑兵,这是中国军事史上的一大进步。
          赵之堔:清代'西泠八家'之一。
          赵之廉:清代杰出书画家、篆刻家。其书、画、篆刻对后世都有一定影响,与任伯年、吴昌硕并称为'清末三大画家'。
          赵翼:明代史学家、文学家。长于史学,考据精赅,其诗与袁枚、蒋士铨齐名,并称'江右三大家'或'乾隆三大家'。
          赵孟頫:元代杰出书画家。精于正、行书和小楷,其笔法园转遒丽,人称'赵体'。
          赵云:三国时蜀国大将,为'五虎上将'之一。
          赵公明:相传秦时得道于终南山。人称之为'赵公元帅',被奉为'财神'。

          赵姓聚集地:

          迁徙分布
          秦代,真定人(今河北正定)赵佗任南海郡龙川县令,后为南海尉,于秦末兼并桂林、南:拖笕,建立南越国,汉高祖时受封为南越王。此后,赵佗的子孙繁衍于今广东、广西一带。东汉末年,京师遭董卓之乱,洛阳人赵达避难迁居江东。唐高宗总章年间,中原人赵端随陈政、陈元光父子入闽开辟漳州。五代时,刘龑在广州建立南汉政权,洛阳人赵光裔、光逢、光胤三兄弟因此而在南海安家;开封人赵廷隐、赵崇韬父子因仕后蜀而在四川成都定居。南宋初,开封人赵用贤随宋高宗赵构南逃,移居江苏常熟,郑州人赵蕃移居江西上饶。南宋灭亡后,宗室赵氏散逃至澎湖、潮阳等地,后在闽、粤一带发展繁衍。
          赵,是中国的一个大姓。在台湾亦然,被排为台湾姓氏的第四十七位。赵姓移居台湾,是清朝康熙二十二年(公元1682年)的事。当时,郑成功的儿子郑经就安置了赵、黄、董、柯、李等五姓,后来台湾各地的赵姓随之增多。康熙六十年(公元1721年)朱一贵起义,下淡水港有一名义民赵姓和;雍正初年,有赵姓招募福建漳州和泉州两地的佃人,乾隆年间,有泉州人赵普、赵晋两人。目前,全省各地的赵姓人士,以台中、台南和基隆三地为最多:笥钟胁簧偃艘凭雍M,分布于欧美及东南亚一些国家和地区。
          堂号
          '半部堂':五代后周时,赵普助赵匡胤发动'陈桥兵变'建立宋朝。宋太祖赵匡胤于是封赵普为宰相。他又提出了'杯酒释兵权'的方法削减了地方武装,巩固了中央集权,想方设法,把天下治理得很好。宋太祖就问:'爱卿!你怎样把国家治得这么好的?'赵普回答说:'我不过是靠了半部《论语》罢了!'赵普死后,家人整理他的书箱,果真什么宝贝也没有,只有他活着的时候常读的一部《论语》。
          '琴鹤堂':宋朝时殿中侍御史赵忭是个清廉爱民的好官,人称'铁面御史'。他当成都知府的时候,一清如水。他看到人民安居乐业,就高兴地弹琴取乐。他养了一只鹤,时常用鹤毛的洁白勉励自己不贪污;用鹤头上的红色勉励自己赤心为国。他穷得什么东西都没有,只有一琴一鹤。
          赵氏还以'天水'、'孝思'、'谷治'、'萃涣'等为堂号。
         2. 卞姓女宝宝起名_姓卞的女孩名字(满分/高

          [2020-04-02 15:43:00]

          卞氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二百四十三位,人口约三十八万一千余,占全国人口总数的0.024%左右。那么卞姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 卞姓女宝宝起名大全(......

         3. 女人姓名里比较差的字

          [2020-04-02 18:29:00]

          女人姓名里比较差的字 一、为夫劳 名字:凤,凰,圣,仙,后,妃 难享夫! ∫簧傅脑鹑我壤瞎,但甘之如饴,欢喜做甘愿受。 二、感情多变 名字:春,夏,秋,冬,云,雪,霜,霞,风,岚 ......

         4. 冯姓女孩有诗意好听的名字

          [2020-04-02 16:17:00]

          冯姓女孩好听的名字冯斯雅 (水金木)名字出自明▪归有光▪《奉托俞宜黄访求危太朴集并属蒋萧二同年及长》--“如欲复大雅,斯人真可群”字义斯:表示斯文;雅:本义为美。人名中引申......

         5. 带善字的女孩名字大全

          [2020-04-02 20:50:00]

          善字五行、姓名学笔画:繁体:善 起名五行:金 姓名学笔画:12画 简体笔画:12画 读音:shàn起名用字字义分析:善:善良,品德好,友好,友善。表示吉利、上升的意思。意为善良、友好、高明、善于。&n......

         6. 岳姓女宝宝起名_姓岳的女孩名字(满分/高

          [2020-04-02 10:58:00]

          岳姓位居百家姓第34行,第一位,在现今中国以人口多少排名的百家姓中排行第127位,约占全国汉族人口的百分之零点一。那么岳姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 岳姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝......

         7. 带斯字的女孩名字大全

          [2020-04-02 10:54:00]

          斯 繁体:斯 起名五行:金 姓名学笔画:12画 简体笔画:12画 读音:sī斯:指示代词。此,这个,这里。    《说文解字》释云:析也。从斤其聲!对姟吩:“斧以......

         8. 带世字的女孩名字大全

          [2020-04-02 11:44:00]

          世 繁体:世 起名五行:金 姓名学笔画:5画 简体笔画:5画 读音:shì世:世,三十年为一世。一生;一辈子。人世,世间,世界。可起名如:世超、世杰。    《说文解......

         9. 小孩起名字大全2019女

          [2020-04-02 15:37:01]

          小孩起名字大全2019女【星欣】 此名字读起来为叠音,亲切好听。而在古代的轩辕星官中有一颗大星为女主的象征,因此用星字取名代表着女孩辉煌夺目、多才多艺。欣,指快乐、高兴的样子;也指茂盛,旺盛,如欣欣......

         10. 上一条信息:陈姓男宝宝起名_姓陈的男孩名字(满分/高分)
          下一条信息:赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)

          本文标题:赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)
          手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48730.html