• <p id="hFekb"><ruby id="hFekb"></ruby></p>
   • <link id="hFekb"><dt id="hFekb"><noscript id="hFekb"></noscript><caption id="hFekb"><option id="hFekb"><output id="hFekb"><embed id="hFekb"></embed><sup id="hFekb"><progress id="hFekb"><canvas id="hFekb"><hgroup id="hFekb"></hgroup></canvas><kbd id="hFekb"></kbd></progress></sup></output></option><tfoot id="hFekb"><li id="hFekb"><nav id="hFekb"><datalist id="hFekb"><td id="hFekb"><del id="hFekb"></del><label id="hFekb"><ruby id="hFekb"></ruby></label></td></datalist><abbr id="hFekb"></abbr></nav></li></tfoot></caption></dt><rt id="hFekb"></rt><table id="hFekb"><object id="hFekb"></object></table><td id="hFekb"></td></link><map id="hFekb"></map><ruby id="hFekb"><rp id="hFekb"><meter id="hFekb"></meter></rp><address id="hFekb"><strike id="hFekb"></strike></address></ruby>
   • <label id="hFekb"><keygen id="hFekb"><ins id="hFekb"><link id="hFekb"></link></ins></keygen></ins>

      赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-02 14:21:00

      导语赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分),赵姓,宋代《百家姓》排名第一,而在2006年新百家姓排名第八位。截至2014年总人口大约有2670万,约占全国汉族人口的百分之二点三,赵姓人口第一大省是河南。

      赵姓,宋代《百家姓》排名第一,而在2006年新百家姓排名第八位。截至2014年总人口大约有2670万,约占全国汉族人口的百分之二点三,赵姓人口第一大省是河南。那么赵姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      赵姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 赵苑闲
      • 赵健智
      • 赵彬杰
      • 赵冠栋
      • 赵若清
      • 赵浩栋
      • 赵彬闲
      • 赵康杉
      • 赵若皓
      • 赵国闲
      • 赵康言
      • 赵炫景
      • 赵国豪
      • 赵肖杰
      • 赵章尧
      • 赵浩杰
      • 赵柏渊
      • 赵浩景
      • 赵彬华
      • 赵俊尧
      • 赵炫乔
      • 赵柏杰
      • 赵国渊
      • 赵建云
      • 赵建闲
      • 赵建栋
      • 赵炫皓
      • 赵风栋
      • 赵若乔
      • 赵强荣
      • 赵国凯
      • 赵冠渊
      • 赵彬豪
      • 赵浩谷
      • 赵建凯
      • 赵彬嘉
      • 赵若杰
      • 赵若福
      • 赵彬景
      • 赵强华
      • 赵强雄
      • 赵健皓
      • 赵南杰
      • 赵鹏尧
      • 赵国朋
      • 赵乾君
      • 赵浩君
      • 赵苑君
      • 赵若豪
      • 赵健荣
      • 赵肖博
      • 赵国宁
      • 赵国清
      • 赵劲杰
      • 赵健豪
      • 赵彬志
      • 赵冠雄
      • 赵健栋
      • 赵雪谷
      • 赵若尧
      • 赵若栋
      • 赵炫栋
      • 赵海杉
      • 赵章凯
      • 赵彬皓
      • 赵彬凯
      • 赵波尧
      • 赵炫杰
      • 赵泰杰
      • 赵健乔
      • 赵冠尧
      • 赵健志
      • 赵苑宁
      • 赵泰乔
      • 赵鹏栋
      • 赵康云
      • 赵浩棋
      • 赵国宏
      • 赵强福
      • 赵苑棋
      • 赵肖皓
      • 赵苑杰
      • 赵俊皓
      • 赵俊凯
      • 赵苛杰
      • 赵健渊
      • 赵苑荣
      • 赵健杰
      • 赵国云
      • 赵鹏皓
      • 赵泰皓
      • 赵彬博
      • 赵章栋
      • 赵章嘉
      • 赵国皓
      • 赵康博
      • 赵若普
      • 赵冠杰
      • 赵柏栋
      • 赵康凯
      • 赵柏云
      • 赵浩嘉
      • 赵强渊
      • 赵柏尧
      • 赵建渊
      • 赵悟云
      • 赵浩言
      • 赵国荣
      • 赵强栋
      • 赵健凯
      • 赵彬荣
      • 赵康朋
      • 赵泰尧
      • 赵强歌
      • 赵雪景
      • 赵望杰
      • 赵风尧
      • 赵国景
      • 赵浩材
      • 赵若江
      • 赵俊棋
      • 赵健福
      • 赵国华
      • 赵康宁
      • 赵国栋
      • 赵章谷
      • 赵苑嘉
      • 赵若谷
      • 赵浩凯
      • 赵冠皓
      • 赵健宁
      • 赵彬棋
      • 赵若尘
      • 赵彬材
      • 赵若嘉
      • 赵健良
      • 赵强志
      • 赵若菲
      • 赵强豪
      • 赵柏清
      • 赵健雄
      • 赵健棋
      • 赵健尧
      • 赵泰景
      • 赵雪嘉
      • 赵柏博
      • 赵苑福
      • 赵俊栋
      • 赵肖云
      • 赵章皓
      • 赵苑栋
      • 赵若溪
      • 赵彬图
      • 赵国杰
      • 赵苑乔
      • 赵若宏
      • 赵鹤杰
      • 赵健朋
      • 赵国雄
      • 赵建皓
      • 赵若博
      • 赵国嘉
      • 赵国福
      • 赵若凯
      • 赵风杰
      • 赵国欢
      • 赵建雄
      • 赵苑智
      • 赵彬良
      • 赵章何
      • 赵健江
      • 赵苑利
      • 赵苑志
      • 赵强杰
      • 赵浩尧
      • 赵康杰
      • 赵冠闲
      • 赵若宁
      • 赵国利
      • 赵章杰
      • 赵国江
      • 赵国志
      • 赵彬福
      • 赵健闲
      • 赵哲贤
      • 赵伦庆
      • 赵展贤
      • 赵哲庆
      • 赵展毅
      • 赵晋毅
      • 赵晋庆
      • 赵鹏旭
      • 赵晋贤
      • 赵健全
      • 赵彬光
      • 赵若旭
      • 赵建华
      • 赵康年
      • 赵冠福
      • 赵俊嘉

      赵姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 赵健智
      • 赵章辰
      • 赵章境
      • 赵炫景
      • 赵章尧
      • 赵俊尧
      • 赵炫乔
      • 赵炫智
      • 赵泰智
      • 赵炫皓
      • 赵幽晴
      • 赵南杰
      • 赵国宁
      • 赵彬志
      • 赵泰翔
      • 赵炫栋
      • 赵章凯
      • 赵炫杰
      • 赵泰杰
      • 赵健志
      • 赵伟智
      • 赵苑宁
      • 赵泰乔
      • 赵俊翔
      • 赵章硕
      • 赵章延
      • 赵俊皓
      • 赵俊凯
      • 赵泰皓
      • 赵章栋
      • 赵章嘉
      • 赵章翔
      • 赵泰尧
      • 赵俊棋
      • 赵章维
      • 赵康宁
      • 赵章循
      • 赵章谷
      • 赵章均
      • 赵健宁
      • 赵若尘
      • 赵健良
      • 赵强志
      • 赵泰景
      • 赵章佑
      • 赵俊栋
      • 赵章皓
      • 赵章宁
      • 赵章志
      • 赵彬图
      • 赵苑智
      • 赵彬良
      • 赵章何
      • 赵苑利
      • 赵苑志
      • 赵章玮
      • 赵若宁
      • 赵国利
      • 赵章杰
      • 赵国志
      • 赵哲贤
      • 赵益德
      • 赵展欧
      • 赵伦庆
      • 赵展贤
      • 赵哲庆
      • 赵伦逸
      • 赵晋德
      • 赵展毅
      • 赵伦德
      • 赵容德
      • 赵晋逸
      • 赵晋欧
      • 赵哲磊
      • 赵哲逸
      • 赵晋毅
      • 赵哲德
      • 赵育德
      • 赵晋庆
      • 赵展逸
      • 赵轩乐
      • 赵伦欧
      • 赵展磊
      • 赵哲欧
      • 赵展德
      • 赵城德
      • 赵轩德
      • 赵晋贤
      • 赵晋磊
      • 赵健全
      • 赵彬光
      • 赵俊畅
      • 赵康年
      • 赵泰维
      • 赵炫玮
      • 赵俊嘉
      • 赵俊维
      • 赵炫荣
      • 赵苑光
      • 赵俊玮
      • 赵俊图
      • 赵泰硕
      • 赵韵尘
      • 赵泰嘉
      • 赵健光
      • 赵冠宁
      • 赵章吉
      • 赵泰宁
      • 赵强年
      • 赵韵天
      • 赵建宁
      • 赵伟光
      • 赵炫嘉
      • 赵国全
      • 赵章旭
      • 赵章亦
      • 赵彬全
      • 赵泰图
      • 赵炫硕
      • 赵幽宁
      • 赵健年
      • 赵章宇
      • 赵野光
      • 赵柏瑾
      • 赵俊龙
      • 赵泰勋
      • 赵炫融
      • 赵炫桦
      • 赵炫璋
      • 赵建龙
      • 赵幽达
      • 赵泰璋
      • 赵建达
      • 赵冠道
      • 赵冠璋
      • 赵建瑾
      • 赵泰龙
      • 赵炫朴
      • 赵柏龙
      • 赵泰运
      • 赵幽龙
      • 赵俊树
      • 赵冠瑾
      • 赵俊勋
      • 赵冠达
      • 赵俊璋
      • 赵柏达
      • 赵泰桦
      • 赵俊桦
      • 赵冠龙
      • 赵泰瑾
      • 赵炫龙
      • 赵建璋
      • 赵炫勋
      • 赵泰达
      • 赵劲龙
      • 赵健达
      • 赵若璋
      • 赵苑瑾
      • 赵强龙
      • 赵哲翎
      • 赵轩振
      • 赵晋强
      • 赵健瑾
      • 赵伦乾
      • 赵哲章
      • 赵哲康
      • 赵国龙
      • 赵晋唯
      • 赵彬达
      • 赵木畅
      • 赵伟达
      • 赵晋章
      • 赵伦振
      • 赵展健
      • 赵轩翎
      • 赵章运
      • 赵章朴
      • 赵展康
      • 赵彬璋
      • 赵哲茂
      • 赵章桦
      • 赵国璋
      • 赵展章
      • 赵晋国
      • 赵晋茂
      • 赵哲乾
      • 赵月宁
      • 赵晋伟
      • 赵哲启
      • 赵晋健
      • 赵强达
      • 赵若龙
      • 赵章达
      • 赵健龙
      • 赵伦强
      • 赵野龙
      • 赵彬龙
      • 赵苑龙
      • 赵月畅

      赵姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 赵幽翔
      • 赵伟胜
      • 赵章辰
      • 赵伟超
      • 赵章境
      • 赵野胜
      • 赵伟辰
      • 赵晨翔
      • 赵伟诚
      • 赵野诚
      • 赵幽晴
      • 赵商翔
      • 赵镜翔
      • 赵泰翔
      • 赵商佑
      • 赵伟智
      • 赵俊翔
      • 赵章硕
      • 赵章延
      • 赵幽捷
      • 赵绍玮
      • 赵章翔
      • 赵信翔
      • 赵幽盛
      • 赵伟瑜
      • 赵伟硕
      • 赵章维
      • 赵章均
      • 赵伟捷
      • 赵绍翔
      • 赵绍辰
      • 赵商辰
      • 赵章佑
      • 赵绍余
      • 赵绍硕
      • 赵伟盛
      • 赵晨辰
      • 赵章玮
      • 赵商玮
      • 赵益锋
      • 赵轩锋
      • 赵益德
      • 赵展欧
      • 赵轩逸
      • 赵镜宇
      • 赵轩磊
      • 赵益锐
      • 赵伦逸
      • 赵峻磊
      • 赵书逸
      • 赵容德
      • 赵晋逸
      • 赵晋欧
      • 赵轩锐
      • 赵哲磊
      • 赵韵舟
      • 赵哲逸
      • 赵育德
      • 赵书磊
      • 赵韵羽
      • 赵峻逸
      • 赵展逸
      • 赵益磊
      • 赵识亦
      • 赵韵舟
      • 赵轩乐
      • 赵伦欧
      • 赵展磊
      • 赵哲欧
      • 赵韵宇
      • 赵益逸
      • 赵城德
      • 赵轩德
      • 赵晋磊
      • 赵识宇
      • 赵晨宇
      • 赵幽诚
      • 赵泰维
      • 赵炫玮
      • 赵晨羽
      • 赵幽瑞
      • 赵俊维
      • 赵俊玮
      • 赵泰硕
      • 赵韵尘
      • 赵韵诚
      • 赵星玮
      • 赵识硕
      • 赵镜维
      • 赵韵天
      • 赵春玮
      • 赵绍宇
      • 赵伟光
      • 赵伟宇
      • 赵星维
      • 赵商宇
      • 赵章亦
      • 赵识玮
      • 赵炫硕
      • 赵幽宁
      • 赵幽睿
      • 赵识维
      • 赵信玮
      • 赵章宇
      • 赵野光
      • 赵泰勋
      • 赵幽锦
      • 赵炫融
      • 赵幽达
      • 赵泰运
      • 赵幽龙
      • 赵信勋
      • 赵星融
      • 赵俊勋
      • 赵星运
      • 赵炫勋
      • 赵轩绍
      • 赵引诚
      • 赵轩崇
      • 赵轩振
      • 赵崇融
      • 赵益伟
      • 赵峻伟
      • 赵晋唯
      • 赵伟达
      • 赵轩翎
      • 赵章运
      • 赵少维
      • 赵轩晨
      • 赵晋伟
      • 赵益祥
      • 赵峻野
      • 赵野龙
      • 赵绍勋
      • 赵轩伟
      • 赵天硕
      • 赵晋野
      • 赵天玮
      • 赵野璋
      • 赵益章
      • 赵轩章
      • 赵益振
      • 赵章勋
      • 赵轩祥
      • 赵哲伟
      • 赵灿维
      • 赵志玮
      • 赵辰齐
      • 赵钟硕
      • 赵佑天
      • 赵远玮
      • 赵励玮
      • 赵临玮
      • 赵佑仁
      • 赵励维
      • 赵远瑜
      • 赵远图
      • 赵钟维
      • 赵辰睿
      • 赵佑宁
      • 赵远诚
      • 赵阳诚
      • 赵佑齐
      • 赵灿玮
      • 赵钟玮
      • 赵隆硕
      • 赵远瑞
      • 赵远仁
      • 赵秀玮
      • 赵远睿
      • 赵佑诚
      • 赵志引
      • 赵秀硕
      • 赵远畅
      • 赵志硕
      • 赵隆维
      • 赵远齐
      • 赵轩阳
      • 赵益壮
      • 赵益远
      • 赵隆宇
      • 赵哲均
      • 赵励宇
      • 赵远舟
      • 赵钟宇
      • 赵益志
      • 赵临宇
      • 赵展远
      • 赵轩余
      • 赵轩遥
      • 赵晋远
      • 赵哲辰
      • 赵晋阳
      • 赵书辰
      • 赵远任
      • 赵哲远
      • 赵临亦
      • 赵轩远
      • 赵轩灿
      • 赵远光

      赵姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 赵雪瑞
      • 赵伟胜
      • 赵商齐
      • 赵星雄
      • 赵星盛
      • 赵伟超
      • 赵晨睿
      • 赵浩诚
      • 赵野胜
      • 赵春盛
      • 赵晨翔
      • 赵信博
      • 赵伟诚
      • 赵绍捷
      • 赵晨江
      • 赵信钦
      • 赵野诚
      • 赵镜喻
      • 赵浩盛
      • 赵星渊
      • 赵星闲
      • 赵绍福
      • 赵识清
      • 赵浩睿
      • 赵紫然
      • 赵商翔
      • 赵绍宏
      • 赵镜翔
      • 赵浩胜
      • 赵商佑
      • 赵商诚
      • 赵绍闲
      • 赵施普
      • 赵鹏顺
      • 赵绍睿
      • 赵识善
      • 赵星胜
      • 赵镜钦
      • 赵信清
      • 赵晨朋
      • 赵绍博
      • 赵鹏胜
      • 赵幽捷
      • 赵星善
      • 赵商豪
      • 赵海尊
      • 赵识钦
      • 赵晨云
      • 赵识喻
      • 赵秋胜
      • 赵绍渊
      • 赵晨瑞
      • 赵绍玮
      • 赵星钦
      • 赵绍诚
      • 赵晨超
      • 赵信翔
      • 赵识尊
      • 赵幽盛
      • 赵绍寒
      • 赵伟瑜
      • 赵鹏盛
      • 赵紫胜
      • 赵晨华
      • 赵雪睿
      • 赵晨诚
      • 赵伟捷
      • 赵绍翔
      • 赵波盛
      • 赵雪诚
      • 赵浩朝
      • 赵镜盛
      • 赵绍辰
      • 赵商辰
      • 赵浩瑜
      • 赵镜斯
      • 赵星博
      • 赵绍余
      • 赵秋深
      • 赵星寒
      • 赵镜普
      • 赵绍硕
      • 赵星博
      • 赵风顺
      • 赵伟盛
      • 赵商睿
      • 赵识顺
      • 赵镜清
      • 赵风盛
      • 赵浩齐
      • 赵信盛
      • 赵波钦
      • 赵绍江
      • 赵浩捷
      • 赵晨辰
      • 赵浩顺
      • 赵信斯
      • 赵识斯
      • 赵识云
      • 赵星捷
      • 赵商玮
      • 赵益锋
      • 赵轩锋
      • 赵镜宇
      • 赵镜舟
      • 赵益锐
      • 赵峻磊
      • 赵书逸
      • 赵书辉
      • 赵识帆
      • 赵轩锐
      • 赵韵舟
      • 赵峻霄
      • 赵书磊
      • 赵峻逸
      • 赵镜西
      • 赵识亦
      • 赵韵舟
      • 赵镜名
      • 赵镜向
      • 赵镜冰
      • 赵峻兴
      • 赵镜帆
      • 赵峻辉
      • 赵识宇
      • 赵星瑞
      • 赵星银
      • 赵晨宇
      • 赵星豪
      • 赵幽诚
      • 赵镜诚
      • 赵春豪
      • 赵晨羽
      • 赵幽瑞
      • 赵信齐
      • 赵识方
      • 赵施瑞
      • 赵识诚
      • 赵识豪
      • 赵浩舟
      • 赵镜方
      • 赵识文
      • 赵鹏齐
      • 赵波齐
      • 赵韵诚
      • 赵春睿
      • 赵鹏仁
      • 赵星齐
      • 赵绍舟
      • 赵风诚
      • 赵镜豪
      • 赵镜瑜
      • 赵星玮
      • 赵镜文
      • 赵识硕
      • 赵镜维
      • 赵星华
      • 赵信诚
      • 赵识睿
      • 赵春玮
      • 赵星韶
      • 赵鹏诚
      • 赵绍宇
      • 赵识齐
      • 赵思睿
      • 赵信韶
      • 赵风睿
      • 赵镜华
      • 赵风瑞
      • 赵信睿
      • 赵镜韶
      • 赵星维
      • 赵星福
      • 赵商宇
      • 赵星瑜
      • 赵识华
      • 赵镜齐
      • 赵镜睿
      • 赵识玮
      • 赵施豪
      • 赵信豪
      • 赵鹏瑞
      • 赵识瑞
      • 赵星睿
      • 赵幽睿
      • 赵识维
      • 赵信玮
      • 赵星诚
      • 赵幽锦
      • 赵春翰
      • 赵信锦
      • 赵春霖
      • 赵星润
      • 赵信霖
      • 赵信勋
      • 赵星融
      • 赵秋潭
      • 赵星运
      • 赵星锦
      • 赵信翰

      赵姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 赵苑闲
      • 赵雪瑞
      • 赵浩渊
      • 赵若清
      • 赵浩栋
      • 赵彬闲
      • 赵星雄
      • 赵浩江
      • 赵浩雄
      • 赵浩云
      • 赵国闲
      • 赵国豪
      • 赵浩杰
      • 赵柏渊
      • 赵浩景
      • 赵浩诚
      • 赵彬华
      • 赵信博
      • 赵国渊
      • 赵建云
      • 赵建闲
      • 赵鹏渊
      • 赵风栋
      • 赵冠渊
      • 赵彬豪
      • 赵浩谷
      • 赵晨江
      • 赵若福
      • 赵风博
      • 赵浩博
      • 赵浩盛
      • 赵星渊
      • 赵星闲
      • 赵强华
      • 赵绍福
      • 赵识清
      • 赵浩豪
      • 赵浩睿
      • 赵强雄
      • 赵绍宏
      • 赵鹏尧
      • 赵国朋
      • 赵雪博
      • 赵浩君
      • 赵若豪
      • 赵肖博
      • 赵国清
      • 赵健豪
      • 赵浩胜
      • 赵浩福
      • 赵冠雄
      • 赵雪谷
      • 赵海杉
      • 赵绍闲
      • 赵施普
      • 赵波尧
      • 赵鹏顺
      • 赵鹏栋
      • 赵康云
      • 赵浩棋
      • 赵鹏雄
      • 赵国宏
      • 赵强福
      • 赵信清
      • 赵晨朋
      • 赵绍博
      • 赵鹏胜
      • 赵健渊
      • 赵国云
      • 赵商豪
      • 赵鹏皓
      • 赵海尊
      • 赵彬博
      • 赵晨云
      • 赵康博
      • 赵若普
      • 赵绍渊
      • 赵柏云
      • 赵浩嘉
      • 赵强渊
      • 赵建渊
      • 赵悟云
      • 赵浩言
      • 赵康朋
      • 赵雪景
      • 赵望杰
      • 赵绍寒
      • 赵风尧
      • 赵浩材
      • 赵若江
      • 赵鹏盛
      • 赵健福
      • 赵国华
      • 赵浩闲
      • 赵鹏博
      • 赵波云
      • 赵浩凯
      • 赵晨华
      • 赵雪睿
      • 赵强豪
      • 赵波盛
      • 赵雪诚
      • 赵柏清
      • 赵浩朝
      • 赵波清
      • 赵健雄
      • 赵雪嘉
      • 赵浩瑜
      • 赵柏博
      • 赵苑福
      • 赵雪渊
      • 赵肖云
      • 赵星博
      • 赵若溪
      • 赵若宏
      • 赵鹤杰
      • 赵秋深
      • 赵星寒
      • 赵镜普
      • 赵健朋
      • 赵星博
      • 赵风顺
      • 赵国雄
      • 赵若博
      • 赵浩华
      • 赵国福
      • 赵镜清
      • 赵风盛
      • 赵风杰
      • 赵国欢
      • 赵浩齐
      • 赵建雄
      • 赵波钦
      • 赵健江
      • 赵望博
      • 赵绍江
      • 赵浩捷
      • 赵浩顺
      • 赵识云
      • 赵浩尧
      • 赵冠闲
      • 赵国江
      • 赵彬福
      • 赵健闲
      • 赵书辉
      • 赵识帆
      • 赵峻霄
      • 赵镜名
      • 赵镜向
      • 赵鹏旭
      • 赵镜冰
      • 赵峻兴
      • 赵镜帆
      • 赵峻辉
      • 赵建华
      • 赵星豪
      • 赵鹏豪
      • 赵春豪
      • 赵冠福
      • 赵波荣
      • 赵建豪
      • 赵识方
      • 赵识豪
      • 赵健帆
      • 赵浩舟
      • 赵镜方
      • 赵识文
      • 赵鹏齐
      • 赵波齐
      • 赵冠华
      • 赵波嘉
      • 赵冠豪
      • 赵浩曲
      • 赵鹏仁
      • 赵鹏嘉
      • 赵风豪
      • 赵风嘉
      • 赵冠熊
      • 赵风诚
      • 赵柏福
      • 赵镜豪
      • 赵镜文
      • 赵鹏文
      • 赵鹏元
      • 赵星华
      • 赵鹏诚
      • 赵若冰
      • 赵国帆
      • 赵彬帆
      • 赵若帆
      • 赵风睿
      • 赵镜华
      • 赵风瑞
      • 赵浩旭
      • 赵风荣
      • 赵星福
      • 赵识华
      • 赵浩帆
      • 赵波豪
      • 赵施豪

      赵姓历史名人:

      赵匡胤:本为后周大将,'陈桥兵变',代周为帝,建立宋朝,立国320之久,使赵姓的宗族声望达到了最为辉煌的时期。
      赵文渊:北周著名书法家,擅长楷、隶书。当时碑文多出其手,又在西魏时奉命编定了一部六体书法字典。
      赵胜:平原君,以'食客数千人'而著称,是赵氏有史以来最负盛名的人物。
      赵雍:即赵武灵王,他提倡'胡服骑射',始创骑兵,这是中国军事史上的一大进步。
      赵之堔:清代'西泠八家'之一。
      赵之廉:清代杰出书画家、篆刻家。其书、画、篆刻对后世都有一定影响,与任伯年、吴昌硕并称为'清末三大画家'。
      赵翼:明代史学家、文学家。长于史学,考据精赅,其诗与袁枚、蒋士铨齐名,并称'江右三大家'或'乾隆三大家'。
      赵孟頫:元代杰出书画家。精于正、行书和小楷,其笔法园转遒丽,人称'赵体'。
      赵云:三国时蜀国大将,为'五虎上将'之一。
      赵公明:相传秦时得道于终南山。人称之为'赵公元帅',被奉为'财神'。

      赵姓聚集地:

      迁徙分布
      秦代,真定人(今河北正定)赵佗任南海郡龙川县令,后为南海尉,于秦末兼并桂林、南:拖笕,建立南越国,汉高祖时受封为南越王。此后,赵佗的子孙繁衍于今广东、广西一带。东汉末年,京师遭董卓之乱,洛阳人赵达避难迁居江东。唐高宗总章年间,中原人赵端随陈政、陈元光父子入闽开辟漳州。五代时,刘龑在广州建立南汉政权,洛阳人赵光裔、光逢、光胤三兄弟因此而在南海安家;开封人赵廷隐、赵崇韬父子因仕后蜀而在四川成都定居。南宋初,开封人赵用贤随宋高宗赵构南逃,移居江苏常熟,郑州人赵蕃移居江西上饶。南宋灭亡后,宗室赵氏散逃至澎湖、潮阳等地,后在闽、粤一带发展繁衍。
      赵,是中国的一个大姓。在台湾亦然,被排为台湾姓氏的第四十七位。赵姓移居台湾,是清朝康熙二十二年(公元1682年)的事。当时,郑成功的儿子郑经就安置了赵、黄、董、柯、李等五姓,后来台湾各地的赵姓随之增多。康熙六十年(公元1721年)朱一贵起义,下淡水港有一名义民赵姓和;雍正初年,有赵姓招募福建漳州和泉州两地的佃人,乾隆年间,有泉州人赵普、赵晋两人。目前,全省各地的赵姓人士,以台中、台南和基隆三地为最多:笥钟胁簧偃艘凭雍M,分布于欧美及东南亚一些国家和地区。
      堂号
      '半部堂':五代后周时,赵普助赵匡胤发动'陈桥兵变'建立宋朝。宋太祖赵匡胤于是封赵普为宰相。他又提出了'杯酒释兵权'的方法削减了地方武装,巩固了中央集权,想方设法,把天下治理得很好。宋太祖就问:'爱卿!你怎样把国家治得这么好的?'赵普回答说:'我不过是靠了半部《论语》罢了!'赵普死后,家人整理他的书箱,果真什么宝贝也没有,只有他活着的时候常读的一部《论语》。
      '琴鹤堂':宋朝时殿中侍御史赵忭是个清廉爱民的好官,人称'铁面御史'。他当成都知府的时候,一清如水。他看到人民安居乐业,就高兴地弹琴取乐。他养了一只鹤,时常用鹤毛的洁白勉励自己不贪污;用鹤头上的红色勉励自己赤心为国。他穷得什么东西都没有,只有一琴一鹤。
      赵氏还以'天水'、'孝思'、'谷治'、'萃涣'等为堂号。
     • 姓张以“楚”字开头的男孩名字推荐

      [2020-04-02 13:23:14]

      “楚”字基本信息简体:楚      简体笔画:13繁体:楚      繁体笔画:13五行属性:木&n......

     • 葛姓男宝宝起名_姓葛的男孩名字(满分/高

      [2020-04-02 09:47:00]

      葛姓是当今常见姓氏,读音作gě(ㄍㄜˇ),在《百家姓》中排名第44位,在2007年全国姓氏人口排名第126位,人口近140万,大约占全国人口的0.11%。那么葛姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧......

     • 钱姓男宝宝起名_姓钱的男孩名字(满分/高

      [2020-04-02 11:52:00]

      钱姓在宋版《百家姓》中,排名为第2位;截至2016年,钱姓在中国姓氏按人口排序中,排行第89位。那么钱姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 钱姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)钱风旭钱冠宏钱......

     • 羊年姓胡男宝宝起名

      [2020-04-02 13:49:00]

      羊年姓胡男宝宝起名 姓胡的男孩名字,怎样起名看上去会更有男子汉的感觉?爸爸妈妈们正在为胡姓男宝宝起名的事而烦恼吗?还没找到灵感的爸爸妈妈们,不妨来看看魔镜起名网搜集的胡姓男孩名字大全,说不定里面会有......

     • 带意字的男孩名字大全

      [2020-04-02 13:46:00]

      意 繁体:意 起名五行:土 姓名学笔画:13画 简体笔画:13画 读音:yì意:心志,心意。    《说文解字》释云:志也。从心察言而知意也。从心从音。 意字起名示......

     • 景姓男宝宝起名_姓景的男孩名字(满分/高

      [2020-04-02 09:38:00]

      景姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。部分景姓出自芈姓。那么景姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 景姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)景熙尧景敬伦景晖杰景敬理景祺宝景敬渊景肖华景楷智景......

     • 石姓男宝宝起名_姓石的男孩名字(满分/高

      [2020-04-02 12:28:00]

      石姓,人口众多,是当今中国前100个大姓之一。宋版《百家 姓》排第188位。在当代姓氏人口排名中,石姓排名第63位,人口420万(2010年全国第六次人口普查统计)占0.35%。那么石姓男宝宝应该如何......

     • 男宝宝新颖独特名字精选

      [2020-04-02 13:11:11]

      如何为新生男宝宝起名? 1、字义要吉祥、力避粗俗、冷静、洋化字体,避免字体克害。2、字音要悦耳,如意、阴阳平衡,富于节奏感。3、字型要搭配协调,富于变化,便于书写。4、要结合家风,事业及父母长辈对......

     • 上一条信息:赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)
      下一条信息:黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)

      本文标题:赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)
      手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48731.html