<rt id="YPlzt"><map id="YPlzt"><area id="YPlzt"><code id="YPlzt"></code></area></map></rt><object id="YPlzt"></object>

 1. <acronym id="YPlzt"></acronym>

   1. 胡姓女宝宝起名_姓胡的女孩名字(满分/高分)

    投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-07 09:56:00

    导语胡姓女宝宝起名_姓胡的女孩名字(满分/高分),胡姓是当今常见姓氏,在2007年全国姓氏人口排名第13位,分布广,约占全国汉族人口1.31%,为中国人口超过1%的十九个大姓之一。那么黄姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    胡姓是当今常见姓氏,在2007年全国姓氏人口排名第13位,分布广,约占全国汉族人口1.31%,为中国人口超过1%的十九个大姓之一。那么胡姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

    • 胡纹绮
    • 胡芝语
    • 胡芳凤
    • 胡恬语
    • 胡桐裳
    • 胡芝萍
    • 胡芙菱
    • 胡芳菊
    • 胡娜嘉
    • 胡夏菱
    • 胡芳菡
    • 胡桂鸣
    • 胡;
    • 胡夏菡
    • 胡桑绮
    • 胡桑菱
    • 胡桐菱
    • 胡芳菱
    • 胡娟菡
    • 胡曦月
    • 胡桐语
    • 胡桂菡
    • 胡倚梦
    • 胡纹菱
    • 胡夏槐
    • 胡桂华
    • 胡夏菲
    • 胡芳嘉
    • 胡桐碧
    • 胡芳华
    • 胡芸华
    • 胡娜语
    • 胡琼月
    • 胡恬菲
    • 胡倚嘉
    • 胡芷华
    • 胡蓝月
    • 胡娥嘉
    • 胡夏语
    • 胡芙绮
    • 胡凌菲
    • 胡桂菲
    • 胡花菱
    • 胡芳菲
    • 胡恬菡
    • 胡芝菲
    • 胡芹语
    • 胡倚绮
    • 胡夏嘉
    • 胡云雅
    • 胡涵茵
    • 胡茵茜
    • 胡媛菲
    • 胡雅梦
    • 胡雯茵
    • 胡清语
    • 胡茜晴
    • 胡雯菲
    • 胡惠菲
    • 胡惠雁
    • 胡晴茹
    • 胡晴茜
    • 胡媛雅
    • 胡淑语
    • 胡涵菱
    • 胡惠菡
    • 胡茜雅
    • 胡茜茜
    • 胡清茜
    • 胡茹雯
    • 胡茜媛
    • 胡媚雅
    • 胡云梦
    • 胡晴菡
    • 胡珺媛
    • 胡珺裳
    • 胡清梦
    • 胡雯绮
    • 胡清雅
    • 胡寒雁
    • 胡茹惠
    • 胡晴语
    • 胡涵雁
    • 胡茜婷
    • 胡茜茵
    • 胡淑菡
    • 胡涵菲
    • 胡涵茹
    • 胡茜梦
    • 胡茵嘉
    • 胡雁菱
    • 胡珺菡
    • 胡云菡
    • 胡茵语
    • 胡茜菡
    • 胡茵雅
    • 胡雯雅
    • 胡晴雅
    • 胡茹裳
    • 胡茜雯
    • 胡珺涵
    • 胡茵茹
    • 胡惠嘉
    • 胡欢月
    • 胡涵珺
    • 胡媚嘉
    • 胡茹菡
    • 胡茹珺
    • 胡晴嘉
    • 胡茵清
    • 胡雯茜
    • 胡雅绿
    • 胡媛珺
    • 胡淑茜
    • 胡茵惠
    • 胡媛语
    • 胡清嘉
    • 胡雁惠
    • 胡茹云
    • 胡云茜
    • 胡茜寒
    • 胡云珺
    • 胡茹嘉
    • 胡茜珺
    • 胡茜华
    • 胡茜茹
    • 胡雯菱
    • 胡珺媚
    • 胡寒菱
    • 胡雯嘉
    • 胡惠菱
    • 胡雯珺
    • 胡雁嘉
    • 胡茜惠
    • 胡淑茹
    • 胡茜菲
    • 胡茜云
    • 胡淑梦
    • 胡珺惠
    • 胡涵雅
    • 胡茹菱
    • 胡惠雅
    • 胡涵绮
    • 胡寒菊
    • 胡淑雅
    • 胡雅婷
    • 胡茹语
    • 胡寒茹
    • 胡惠茹
    • 胡寒梦
    • 胡晴珺
    • 胡涵语
    • 胡珺菲
    • 胡雯语
    • 胡珺淑
    • 胡蓝冰
    • 胡蓝莺
    • 胡花婕
    • 胡芙卿
    • 胡纹若
    • 胡桐敏
    • 胡娜婕
    • 胡花曼
    • 胡芳曼
    • 胡芹曼
    • 胡花敏
    • 胡芙婕
    • 胡倚婕
    • 胡芳海
    • 胡芸海
    • 胡娜卿
    • 胡芳婧
    • 胡芷雪
    • 胡芳甜
    • 胡夏婕
    • 胡芳敏
    • 胡芳卿
    • 胡桐卿
    • 胡芳梨
    • 胡芝婧
    • 胡芳雪
    • 胡娜若
    • 胡芳若
    • 胡桐梅
    • 胡芝英
    • 胡夏卿
    • 胡芝雪
    • 胡桂雪
    • 胡桑曼
    • 胡芙晓
    • 胡桐霎
    • 胡芷洁
    • 胡芷瑾
    • 胡娜颖
    • 胡桂瑾
    • 胡桂凝
    • 胡桐洁
    • 胡桐润
    • 胡桑凝
    • 胡倚蓉

    胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 胡恬嫣
    • 胡恬语
    • 胡桐裳
    • 胡娜嘉
    • 胡夏菱
    • 胡娜嫣
    • 胡夏菡
    • 胡曦月
    • 胡夏槐
    • 胡夏菲
    • 胡娜裳
    • 胡夏嫣
    • 胡娜语
    • 胡恬菲
    • 胡娜瑛
    • 胡夏语
    • 胡凌菲
    • 胡恬菡
    • 胡夏嘉
    • 胡媛菲
    • 胡媛岚
    • 胡茜晴
    • 胡晴茹
    • 胡晴茜
    • 胡媛雅
    • 胡晴岚
    • 胡晴媛
    • 胡茜媛
    • 胡岚晴
    • 胡晴菡
    • 胡珺媛
    • 胡珺裳
    • 胡晴语
    • 胡茜婷
    • 胡翔媛
    • 胡晴雅
    • 胡茹裳
    • 胡媛嫣
    • 胡晴晴
    • 胡晴嘉
    • 胡雅绿
    • 胡媛珺
    • 胡媛语
    • 胡晴瑛
    • 胡雅婷
    • 胡晴珺
    • 胡媛婷
    • 胡娜娅
    • 胡珍娅
    • 胡娜婕
    • 胡娜卿
    • 胡芳甜
    • 胡夏婕
    • 胡娜婉
    • 胡夏婉
    • 胡芳梨
    • 胡夏娅
    • 胡娜若
    • 胡夏卿
    • 胡恬梨
    • 胡芙晓
    • 胡娜瑾
    • 胡芷瑾
    • 胡娜颖
    • 胡桂瑾
    • 胡芷璇
    • 胡夏蓉
    • 胡倚晓
    • 胡芳晓
    • 胡芳璇
    • 胡芳瑾
    • 胡恬晓
    • 胡桃瑾
    • 胡恬蓉
    • 胡珍颖
    • 胡芝璇
    • 胡夏瑾
    • 胡绮凌
    • 胡虞彤
    • 胡嘉恬
    • 胡菱娜
    • 胡琪彤
    • 胡菱玲
    • 胡绿芸
    • 胡嘉珍
    • 胡晴玥
    • 胡晴音
    • 胡虞婉
    • 胡绿桐
    • 胡月曦
    • 胡琦昊
    • 胡嘉玲
    • 胡晴柳
    • 胡雅南
    • 胡茹南
    • 胡菊娜
    • 胡婷玥
    • 胡琦妮
    • 胡虞佳
    • 胡虞依
    • 胡梦珍
    • 胡媛音
    • 胡尔芙
    • 胡琳昕
    • 胡茜映
    • 胡语恬
    • 胡筠妮
    • 胡虞婕
    • 胡榆彤
    • 胡莉梨
    • 胡莉妮
    • 胡嘉娜
    • 胡烟婉
    • 胡榆昕
    • 胡烟欣
    • 胡瑛娜
    • 胡琴昕
    • 胡琦煜
    • 胡虞琪
    • 胡烟琳
    • 胡筠煜
    • 胡烟楠
    • 胡琳烟
    • 胡虞楠
    • 胡琦虞
    • 胡虞烟
    • 胡虞榆
    • 胡虞琳
    • 胡琳煜
    • 胡琪煜
    • 胡筠烟
    • 胡烟榆
    • 胡烟琪
    • 胡烟烟
    • 胡榆烟
    • 胡烟煜
    • 胡虞荷
    • 胡晴月
    • 胡虞灵
    • 胡娜羽
    • 胡夏羽
    • 胡珍羽
    • 胡玉彤
    • 胡卉妮
    • 胡巧丽
    • 胡冬妮
    • 胡可昕
    • 胡听蝶
    • 胡巧彤
    • 胡巧昕
    • 胡可昕
    • 胡夏玉
    • 胡裳雅
    • 胡桂曦
    • 胡嘉晴
    • 胡梦媛
    • 胡夏曦
    • 胡琼凌
    • 胡绮晴
    • 胡蓝娜
    • 胡桐曦
    • 胡菡媛
    • 胡菱媛
    • 胡语婷
    • 胡恬曦
    • 胡裳晴
    • 胡尔岚
    • 胡倚曦
    • 胡尔雅
    • 胡花曦
    • 胡蓝璐
    • 胡桃曦
    • 胡嘉媛
    • 胡菡晴
    • 胡娜曦
    • 胡筠璐
    • 胡君尔
    • 胡采语
    • 胡采嫣
    • 胡虞忆
    • 胡采绿
    • 胡月黛
    • 胡荷璐
    • 胡莉璐
    • 胡琦璐
    • 胡采菱
    • 胡采裳
    • 胡虞黛
    • 胡采菲
    • 胡梦采
    • 胡莺璇
    • 胡采菡
    • 胡采梦
    • 胡采嘉
    • 胡采菊
    • 胡月璐
    • 胡采莲
    • 胡采羽
    • 胡采忆
    • 胡采璐

    胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 胡珊瑛
    • 胡恬嫣
    • 胡娜嫣
    • 胡宸嫣
    • 胡珊嫣
    • 胡夏嫣
    • 胡娜瑛
    • 胡岚嫦
    • 胡媛岚
    • 胡晴岚
    • 胡岚晴
    • 胡翔媛
    • 胡岚舒
    • 胡媛嫣
    • 胡舒岚
    • 胡晴瑛
    • 胡翔瑛
    • 胡岚嫣
    • 胡岚瑜
    • 胡翔嫣
    • 胡岚岚
    • 胡絮嫣
    • 胡馨羽
    • 胡宸婉
    • 胡倩婉
    • 胡娜娅
    • 胡珍娅
    • 胡素婉
    • 胡珊婉
    • 胡娜婉
    • 胡夏婉
    • 胡素迎
    • 胡夏娅
    • 胡素娅
    • 胡珊娅
    • 胡诗婉
    • 胡翔姿
    • 胡晴玥
    • 胡诗娅
    • 胡晴音
    • 胡虞婉
    • 胡歆婉
    • 胡婷玥
    • 胡岚音
    • 胡诗宛
    • 胡虞依
    • 胡媛音
    • 胡岚怡
    • 胡烟婉
    • 胡瑛娜
    • 胡娜羽
    • 胡珊羽
    • 胡夏羽
    • 胡珍羽
    • 胡素羽
    • 胡嫣絮
    • 胡翠岚
    • 胡嫣舒
    • 胡尔岚
    • 胡睿翔
    • 胡采嫣
    • 胡虞忆
    • 胡诗忆
    • 胡艳铃
    • 胡采羽
    • 胡采忆
    • 胡恬岚
    • 胡岚凌
    • 胡素岚
    • 胡翔玲
    • 胡岚艳
    • 胡素翔
    • 胡翔珍
    • 胡翔艳
    • 胡岚倩
    • 胡素嫣
    • 胡舒嫣
    • 胡岚瑛
    • 胡岚婷
    • 胡傲妮
    • 胡岚玥
    • 胡晴怡
    • 胡翔柔
    • 胡虞宛
    • 胡虞娅
    • 胡岚思
    • 胡艳璐
    • 胡采瑛
    • 胡诗依
    • 胡嫣媛
    • 胡岚珊
    • 胡夏岚
    • 胡虞迎
    • 胡倩翔
    • 胡珊翔

    胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 胡珊瑛
    • 胡珊瑜
    • 胡珊华
    • 胡珊凤
    • 胡素嫦
    • 胡素睿
    • 胡宸嫣
    • 胡珊嫣
    • 胡宸瑜
    • 胡素瑜
    • 胡纹瑜
    • 胡宸华
    • 胡宸鸣
    • 胡珊碧
    • 胡云嫦
    • 胡岚嫦
    • 胡舒华
    • 胡云絮
    • 胡丝雯
    • 胡惠睿
    • 胡雯舒
    • 胡絮华
    • 胡惠絮
    • 胡寒瑜
    • 胡惠舒
    • 胡岚舒
    • 胡舒惠
    • 胡涵絮
    • 胡舒岚
    • 胡寒睿
    • 胡涵舒
    • 胡舒淑
    • 胡云舒
    • 胡涵瑜
    • 胡雯睿
    • 胡惠嫦
    • 胡雯絮
    • 胡岚瑜
    • 胡云瑜
    • 胡絮嫣
    • 胡馨羽
    • 胡馨冰
    • 胡宸婉
    • 胡倩婉
    • 胡素雪
    • 胡珊彩
    • 胡珊雪
    • 胡宸曼
    • 胡宸旋
    • 胡素海
    • 胡纹珠
    • 胡素敏
    • 胡纹彩
    • 胡珊悦
    • 胡素旋
    • 胡素婉
    • 胡珊曼
    • 胡珊婉
    • 胡素迎
    • 胡宸雪
    • 胡素曼
    • 胡宸悦
    • 胡珊旋
    • 胡素娅
    • 胡珊娅
    • 胡倩雪
    • 胡珊润
    • 胡纹静
    • 胡素洁
    • 胡素霎
    • 胡珊静
    • 胡珊凝
    • 胡宸润
    • 胡素凝
    • 胡倩霎
    • 胡诗觅
    • 胡诗婉
    • 胡雯思
    • 胡淑柔
    • 胡舒香
    • 胡诗雪
    • 胡鸣珊
    • 胡铃雪
    • 胡翔姿
    • 胡歆佩
    • 胡翠珊
    • 胡歆雪
    • 胡寒秋
    • 胡熙姗
    • 胡惠思
    • 胡睿纹
    • 胡诗佩
    • 胡诗雨
    • 胡舞珊
    • 胡诗明
    • 胡惠秋
    • 胡云柔
    • 胡歆旋
    • 胡华珊
    • 胡诗娅
    • 胡涵姿
    • 胡诗姗
    • 胡靖儿
    • 胡歆婉
    • 胡诗沐
    • 胡寒姿
    • 胡涵思
    • 胡华宸
    • 胡华倩
    • 胡诗敏
    • 胡诗宛
    • 胡淑姿
    • 胡舒姿
    • 胡歆姗
    • 胡睿珊
    • 胡云姿
    • 胡歆微
    • 胡诗诗
    • 胡诗歆
    • 胡诗熙
    • 胡诗靖
    • 胡熙诗
    • 胡微铃
    • 胡熙钰
    • 胡微钰
    • 胡熙靖
    • 胡诗钰
    • 胡歆铃
    • 胡素冰
    • 胡珊冰
    • 胡珊羽
    • 胡倩冰
    • 胡宸冰
    • 胡素羽
    • 胡水柔
    • 胡嫣絮
    • 胡宸馨
    • 胡翠岚
    • 胡纹馨
    • 胡嫣舒
    • 胡碧丝
    • 胡华絮
    • 胡;
    • 胡睿媚
    • 胡华舒
    • 胡睿淑
    • 胡翠丝
    • 胡碧净
    • 胡睿清
    • 胡睿翔
    • 胡露珊
    • 胡诗霜
    • 胡舞秀
    • 胡诗霞
    • 胡妙瑜
    • 胡新泽
    • 胡初翠
    • 胡诗忆
    • 胡铃霞
    • 胡艳铃
    • 胡诗缦
    • 胡妙睿
    • 胡雯素
    • 胡倩雯
    • 胡倩舒
    • 胡雯珊
    • 胡淑珊
    • 胡珊淑
    • 胡宸舒
    • 胡雯宸
    • 胡宸淑
    • 胡素岚
    • 胡惠宸
    • 胡涵珊
    • 胡云珊
    • 胡倩惠
    • 胡倩絮
    • 胡露瑜
    • 胡素幻
    • 胡涵宸
    • 胡素舒
    • 胡惠珊
    • 胡宸惠
    • 胡素翔
    • 胡珊惠
    • 胡岚倩
    • 胡珊清
    • 胡倩华
    • 胡素华
    • 胡素嫣
    • 胡舒涵
    • 胡舒嫣
    • 胡宸珠
    • 胡碧倩
    • 胡诗青
    • 胡歆沐
    • 胡诗曼
    • 胡翔柔
    • 胡诗沁
    • 胡岚思

    胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 胡纹绮
    • 胡芳凤
    • 胡珊华
    • 胡芝萍
    • 胡珊凤
    • 胡桂鸣
    • 胡;
    • 胡纹菱
    • 胡桂华
    • 胡纹华
    • 胡纹瑜
    • 胡宸华
    • 胡宸鸣
    • 胡桐碧
    • 胡珊碧
    • 胡芳华
    • 胡芸华
    • 胡芷华
    • 胡娥嘉
    • 胡雯鸣
    • 胡云雅
    • 胡涵茵
    • 胡云嫦
    • 胡雯茵
    • 胡清语
    • 胡舒华
    • 胡雯菲
    • 胡惠菲
    • 胡惠雁
    • 胡云清
    • 胡寒淑
    • 胡淑语
    • 胡雯淑
    • 胡云絮
    • 胡涵菱
    • 胡雯萍
    • 胡惠菡
    • 胡淑涵
    • 胡涵清
    • 胡丝雯
    • 胡惠睿
    • 胡清茜
    • 胡雯云
    • 胡雯舒
    • 胡茹雯
    • 胡絮华
    • 胡媚雅
    • 胡涵媚
    • 胡淑惠
    • 胡云梦
    • 胡寒媚
    • 胡雯惠
    • 胡惠絮
    • 胡寒瑜
    • 胡淑云
    • 胡清梦
    • 胡雯绮
    • 胡清雅
    • 胡寒雁
    • 胡寒舞
    • 胡茹惠
    • 胡惠舒
    • 胡涵雁
    • 胡寒华
    • 胡淑菡
    • 胡涵菲
    • 胡涵茹
    • 胡清惠
    • 胡寒惠
    • 胡舒惠
    • 胡云菡
    • 胡涵絮
    • 胡雯雅
    • 胡茜雯
    • 胡涵华
    • 胡珺涵
    • 胡惠惠
    • 胡寒睿
    • 胡清华
    • 胡惠嘉
    • 胡惠雯
    • 胡欢月
    • 胡涵珺
    • 胡惠华
    • 胡涵雯
    • 胡涵舒
    • 胡淑淑
    • 胡媚嘉
    • 胡舒淑
    • 胡茵清
    • 胡雯茜
    • 胡涵惠
    • 胡淑茜
    • 胡茵惠
    • 胡清嘉
    • 胡雁惠
    • 胡寒鸣
    • 胡茹云
    • 胡云茜
    • 胡茜寒
    • 胡云舒
    • 胡惠媚
    • 胡云珺
    • 胡茜华
    • 胡寒云
    • 胡云涵
    • 胡涵瑜
    • 胡雯菱
    • 胡云惠
    • 胡珺媚
    • 胡寒菱
    • 胡雯嘉
    • 胡惠菱
    • 胡雯珺
    • 胡云华
    • 胡茜惠
    • 胡淑茹
    • 胡茜云
    • 胡淑梦
    • 胡珺惠
    • 胡涵雅
    • 胡雯睿
    • 胡惠雅
    • 胡涵绮
    • 胡清云
    • 胡寒菊
    • 胡惠嫦
    • 胡淑雅
    • 胡雯絮
    • 胡寒茹
    • 胡惠茹
    • 胡寒梦
    • 胡涵云
    • 胡寒云
    • 胡云瑜
    • 胡涵涵
    • 胡涵语
    • 胡雯涵
    • 胡雯语
    • 胡珺淑
    • 胡蓝冰
    • 胡馨冰
    • 胡素雪
    • 胡珊雪
    • 胡宸曼
    • 胡纹若
    • 胡桐敏
    • 胡花曼
    • 胡素海
    • 胡芳曼
    • 胡芹曼
    • 胡花敏
    • 胡纹珠
    • 胡素敏
    • 胡芳海
    • 胡芸海
    • 胡芷雪
    • 胡纹彩
    • 胡芳敏
    • 胡珊曼
    • 胡宸雪
    • 胡素曼
    • 胡芳雪
    • 胡芝雪
    • 胡桂雪
    • 胡桑曼
    • 胡倩雪
    • 胡桐霎
    • 胡芷洁
    • 胡珊润
    • 胡纹静
    • 胡桂凝
    • 胡素洁
    • 胡桐洁
    • 胡桐润
    • 胡纹洁
    • 胡桑凝
    • 胡桂洁
    • 胡芳霎
    • 胡素霎
    • 胡芳润
    • 胡倚润
    • 胡芝凝
    • 胡芳凝
    • 胡珊凝
    • 胡宸润
    • 胡素凝
    • 胡倩霎
    • 胡微佳
    • 胡诗觅
    • 胡熙若
    • 胡雯思
    • 胡淑柔
    • 胡舒香
    • 胡云香
    • 胡诗雪
    • 胡琳明
    • 胡鸣珊
    • 胡铃雪
    • 胡歆佩

    胡姓聚集地:

    迁徙分布
    至于胡氏的源地,当然是周初的封地陈国了。即今天的河南省淮阳县。从此之后,胡氏以此为源地,其后世子孙逐渐向四处延伸。经过数代的繁衍,先后南达新蔡,北到山西,并成为当时的胡姓望族。再以后,又由新蔡和山西两地的胡姓向其他各地迁居、繁衍,致使遍及了全中国。
    胡氏南迁,始于西晋末年:系暮蟠,从中原渡江南下,先迁到安徽,然后又从安徽再迁至福建。最后由福建迁居入台湾。台湾的胡姓,至今已遍及全省。不过,居住较为集中并且人数最多的,则是台南、台北、彰化和新竹等地。
    堂号
    胡氏堂号主要是'澹安堂'。得名是由于宋朝胡诠所著的《谭安集》。

    胡姓历史名人:

    胡姓始祖,虽然可以追溯到周代的满文公,可谓渊源久远。但是胡氏在早期能够名垂史册的,却并不多见。能数得上的,只有春秋时期的名士胡衍。他以其大义化解蒲邑之危而名盛于世。除此之外,所知甚少。
    然而到了秦汉,胡氏有极为出色的表现。太史令胡母敬,作《博学篇》七章,称为'秦篆'(即后来所称的小篆);经学家胡母生,著《春秋公羊传》:,是一位了不起的教育家,曾在白鹿山聚徒受经,司马相如便是他的得意门生之一;胡烈,则是一位出名的好官,他在担任襄阳太守时,筑堤灌园,曾被老百姓歌颂为'譬春之阳,如冬之日。'
    唐宋时期,是胡姓人氏才华横益、人才辈出的兴盛时期。唐代时有诗人胡曾,宋代教育家胡安定,经学家胡安国,学者胡直等。宋代教育家胡安定,开创宋代理学的先声,曾提出'致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在学校'的主张,并且把讲学分经义和治事两斋,严立学规,以身示范。至于胡安国,熟悉历史的人都知道,宋朝在王安石施行新法的时候,曾废弃先秦时期最为精辟的智慧结晶'春秋三传',将之摒诸学宫的大门之外。要不是胡安国的矢志'抢救',今天呈现在国人面前的传统文化的内容,很可能就是两样了:补杂谡鲋谢亩,可谓是功高五岳,难怪他身后会被从祀于孔子庙,千秋万世受人瞻仰。
    元代之后,史学家胡三省,明时文学家胡应麟、胡震亨,清时经学家、地理学家胡渭,军事家胡林翼等,也是胡氏中名垂千秋的人物。
    明代在文化领域较有成就的胡姓人物有学者胡居仁、胡直,伊斯兰教学者和经师胡登洲。明末有胡正言,擅治印、绘画,与刻工汪楷等合作,改进了彩色套版印刷术。
    近现代的胡姓名人主要有:国民党右派首领胡汉民,著名学者胡适,病理学家、医学教育家胡正详,小说家胡也频。
   2. 冀姓女宝宝起名_姓冀的女孩名字(满分/高

    [2020-04-07 09:10:00]

    冀氏是一个古老的汉族姓氏,人口约十九万六千余,占全国人口总数的0.012%左右。冀姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。那么冀姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 冀姓女宝宝起名大全(适合五行......

   3. 带香字的女孩名字大全

    [2020-04-07 11:08:00]

    香 繁体:香 起名五行:水 姓名学笔画:9画 简体笔画:9画 读音:xiāng香:香字的原义是指粮食、饭菜的味道好闻,后来也指其他东西的气味芬芳,以及其他一些含有香味的东西。在引申义中,香字也指某人......

   4. 叶姓女宝宝起名_姓叶的女孩名字(满分/高

    [2020-04-07 13:21:00]

    叶姓,中国姓氏之一,源自芈姓,颛顼为其远祖,尊叶公沈诸梁为始祖。在宋人编撰的《百家姓》中排名第257位。2010年11月,根据第六次中国全国人口普查中国公安部对全国户籍人口的统计数据,叶姓人口总数全国......

   5. 姚姓女宝宝起名_姓姚的女孩名字(满分/高

    [2020-04-07 12:36:00]

    姚姓在当今姓氏排行榜上名列第62位,属于大姓系列,人口约504万,占全国人口总数的0.3%左右,在全国的分布如今主要集中于浙江、安徽、广东、江苏四省,大约占姚姓总人口的26%,那么姚姓女宝宝应该如何起......

   6. 女孩取名宜用哪些美丽别致的字

    [2020-04-07 10:06:00]

    每个女孩子都希望自己有一个名字如其人一样漂亮动听的名字,正如听其名如见其人让人印象深刻,女孩哪些名字是好听又好记?下面姓名网为大家介绍,女孩取名宜用哪些美丽别致的字 1、如:用在名字里就是把人比做某......

   7. 200个好听又时尚的女孩名字

    [2020-04-07 20:56:00]

    从古至今,女宝宝起名在用字方面往往富有“女性意味”和“柔情色彩”,或者是直接与女性的性格或个性有关,或者与大自然中那些优美的风景、珍贵的事物等特征和景色等相联系,往往寄托了父母对宝宝的美好愿望。 ......

   8. 带秀字的女孩名字大全

    [2020-04-07 08:00:00]

    秀 繁体:秀 起名五行:木 姓名学笔画:7画 简体笔画:7画 读音:xiù秀:秀字的本义是指植物的叶穗开花,后也指才能出众、品貌秀丽的人。作人名时,主要取其杰出、美丽之义。  ......

   9. 三点水取名寓意好的字女孩

    [2020-04-07 09:08:59]

    三点水取名寓意好的宜用字女孩氵字旁的字有很多,许多字用在名字中都是比较好的。但是由于每个字适合的宝宝性别不同,所以在使用时还是要注意选择、区分的。01、氵字旁的字适合女孩的推荐【淑】非常适合女孩起名的......

   10. 上一条信息:孙姓男宝宝起名_姓孙的男孩名字(满分/高分)
    下一条信息:胡姓男宝宝起名_姓胡的l男孩名字(满分/高分)

    本文标题:胡姓女宝宝起名_姓胡的女孩名字(满分/高分)
    手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48748.html