1. <rt id="QLtpy"><caption id="QLtpy"><rt id="QLtpy"></rt><colgroup id="QLtpy"><datalist id="QLtpy"><link id="QLtpy"><link id="QLtpy"></link></link></datalist></colgroup></caption><sup id="QLtpy"></sup><source id="QLtpy"><abbr id="QLtpy"><ins id="QLtpy"><th id="QLtpy"></th></ins><td id="QLtpy"><audio id="QLtpy"></audio></td></abbr></source><button id="QLtpy"></button></cite>

   朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-02 19:27:00

   导语朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分),朱姓在宋版《百家姓》中,排名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。那么朱姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   朱姓在宋版《百家姓》中,排名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。那么朱姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

   • 朱泰旭
   • 朱鹏吉
   • 朱泰吉
   • 朱劲帆
   • 朱柏吉
   • 朱冠吉
   • 朱建全
   • 朱炫吉
   • 朱波旭
   • 朱冠名
   • 朱冠全
   • 朱冠旭
   • 朱风旭
   • 朱建年
   • 朱冠年
   • 朱鹏旭
   • 朱俊旭
   • 朱柏年
   • 朱柏帆
   • 朱晋毅
   • 朱哲庆
   • 朱展毅
   • 朱伦庆
   • 朱哲贤
   • 朱晋庆
   • 朱展贤
   • 朱冠鸿
   • 朱冠遥
   • 朱冠桦
   • 朱建瑾
   • 朱建达
   • 朱柏瑾
   • 朱炫谦
   • 朱泰桦
   • 朱冠泽
   • 朱劲桦
   • 朱劲树
   • 朱劲鸿
   • 朱冠灿
   • 朱建隆
   • 朱柏鸿
   • 朱冠璋
   • 朱劲翰
   • 朱冠谦
   • 朱俊树
   • 朱柯鸿
   • 朱冠达
   • 朱肖霖
   • 朱柏霜
   • 朱冠瑾
   • 朱柏达
   • 朱冠道
   • 朱建翰
   • 朱鹏荣
   • 朱建绩
   • 朱建桦
   • 朱炫朴
   • 朱柯泽
   • 朱冠龙
   • 朱建龙
   • 朱炫桦
   • 朱冠霖
   • 朱柏遥
   • 朱柏龙
   • 朱俊桦
   • 朱柏桦
   • 朱肖谦
   • 朱建霖
   • 朱泰谦
   • 朱建树
   • 朱肖泽
   • 朱柏树
   • 朱鹏君
   • 朱鹏嘉
   • 朱展玉
   • 朱哲言
   • 朱展君
   • 朱晋观
   • 朱晋岳
   • 朱晋桦
   • 朱哲桦
   • 朱株桦
   • 朱景豪
   • 朱冠波
   • 朱皓福
   • 朱乔宁
   • 朱伦林
   • 朱景嘉
   • 朱柏泉
   • 朱棋荣
   • 朱展东
   • 朱柏柯
   • 朱冠南
   • 朱波柯
   • 朱杰宁
   • 朱冠泰
   • 朱建泰
   • 朱肖柏
   • 朱尧畅
   • 朱柯柏
   • 朱冠俊
   • 朱劲柏
   • 朱鹏皓
   • 朱柯勉
   • 朱柏冠
   • 朱哲奇
   • 朱风劲
   • 朱柏风
   • 朱展杭
   • 朱博荣
   • 朱杰豪
   • 朱波柏
   • 朱尧嘉
   • 朱乔嘉
   • 朱展奇
   • 朱棋豪
   • 朱博嘉
   • 朱皓荣
   • 朱晋奇
   • 朱俊冠
   • 朱棋福
   • 朱晋东
   • 朱建南
   • 朱棋嘉
   • 朱柏俊
   • 朱棕华
   • 朱风冠
   • 朱乔豪
   • 朱建俊
   • 朱肖肖
   • 朱鹏尧
   • 朱冠劲
   • 朱俊柏
   • 朱展林
   • 朱皓宁
   • 朱乔华
   • 朱景宁
   • 朱波彦
   • 朱炫柏
   • 朱哲林
   • 朱智荣
   • 朱皓嘉
   • 朱渊嘉
   • 朱棕嘉
   • 朱肖俊
   • 朱棕宁
   • 朱哲东
   • 朱肖南
   • 朱智嘉
   • 朱晋枝
   • 朱鹏杰
   • 朱雄荣
   • 朱建柏
   • 朱棋语
   • 朱风柏
   • 朱渊荣
   • 朱尧荣
   • 朱柏柏
   • 朱晋林
   • 朱建丰
   • 朱柏明
   • 朱建忠
   • 朱柯明
   • 朱俊林
   • 朱冠东
   • 朱炫林
   • 朱建奇
   • 朱风颜
   • 朱劲明
   • 朱风林
   • 朱俊东
   • 朱肖奇
   • 朱肖宜
   • 朱建东
   • 朱冠涛
   • 朱建果
   • 朱劲涛
   • 朱冠忠
   • 朱鹏东
   • 朱柯涛
   • 朱肖易
   • 朱泰东
   • 朱柏枝
   • 朱肖林
   • 朱冠谨
   • 朱柏忠
   • 朱劲忠
   • 朱冠明
   • 朱柏涛
   • 朱风萧
   • 朱俊松
   • 朱建明
   • 朱肖涛
   • 朱柏林
   • 朱俊颜
   • 朱波奇
   • 朱风季
   • 朱波林
   • 朱柏松
   • 朱冠奇

   朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 朱泰旭
   • 朱泰宇
   • 朱泰羽
   • 朱泰吉
   • 朱泰光
   • 朱泰宇
   • 朱俊全
   • 朱泰年
   • 朱建全
   • 朱俊羽
   • 朱炫吉
   • 朱幽光
   • 朱俊宇
   • 朱冠全
   • 朱炫宇
   • 朱建年
   • 朱冠年
   • 朱幽全
   • 朱俊旭
   • 朱柏年
   • 朱炫全
   • 朱晋磊
   • 朱育德
   • 朱晋毅
   • 朱展逸
   • 朱益德
   • 朱容德
   • 朱哲庆
   • 朱展欧
   • 朱展德
   • 朱哲德
   • 朱轩乐
   • 朱哲逸
   • 朱晋德
   • 朱展毅
   • 朱哲磊
   • 朱伦庆
   • 朱哲贤
   • 朱伦逸
   • 朱轩德
   • 朱晋逸
   • 朱城德
   • 朱展磊
   • 朱伦德
   • 朱晋庆
   • 朱晋欧
   • 朱哲欧
   • 朱展贤
   • 朱泰瑾
   • 朱冠遥
   • 朱俊龙
   • 朱幽龙
   • 朱泰龙
   • 朱建瑾
   • 朱建达
   • 朱柏瑾
   • 朱炫龙
   • 朱炫谦
   • 朱泰桦
   • 朱炫璋
   • 朱致远
   • 朱俊远
   • 朱炫勋
   • 朱炫融
   • 朱冠灿
   • 朱泰遥
   • 朱泰运
   • 朱建隆
   • 朱幽达
   • 朱冠璋
   • 朱俊树
   • 朱韵龙
   • 朱冠达
   • 朱冠瑾
   • 朱柏达
   • 朱冠道
   • 朱俊勋
   • 朱炫绩
   • 朱泰璋
   • 朱建绩
   • 朱泰达
   • 朱炫朴
   • 朱冠龙
   • 朱建龙
   • 朱炫桦
   • 朱泰勋
   • 朱柏遥
   • 朱柏龙
   • 朱俊桦
   • 朱韵尘
   • 朱泰谦
   • 朱泰远
   • 朱泰隆
   • 朱炫隆
   • 朱展辰
   • 朱晋辰
   • 朱展玉
   • 朱凌冬
   • 朱伦志
   • 朱轩遥
   • 朱晋远
   • 朱哲良
   • 朱展远
   • 朱哲言
   • 朱益志
   • 朱展君
   • 朱哲均
   • 朱哲永
   • 朱伦辰
   • 朱哲利
   • 朱晋佑
   • 朱展志
   • 朱晋观
   • 朱哲辰
   • 朱轩隆
   • 朱轩良
   • 朱轩灿
   • 朱晋岳
   • 朱晋永
   • 朱展佑
   • 朱展隆
   • 朱晋阳
   • 朱哲远
   • 朱晋龙
   • 朱益龙
   • 朱展运
   • 朱轩达
   • 朱晋桦
   • 朱哲瑾
   • 朱轩瑾
   • 朱展达
   • 朱轩龙
   • 朱晋璋
   • 朱哲桦
   • 朱晋运
   • 朱益达
   • 朱哲璋
   • 朱晋达
   • 朱益璋
   • 朱轩璋
   • 朱哲运
   • 朱展融
   • 朱哲勋
   • 朱展勋
   • 朱展龙
   • 朱哲龙
   • 朱轩道
   • 朱益瑾
   • 朱幽俊
   • 朱乔宁
   • 朱伦林
   • 朱展东
   • 朱冠南
   • 朱杰宁
   • 朱南俊
   • 朱泰勇
   • 朱冠泰
   • 朱益忠
   • 朱晋坤
   • 朱建泰
   • 朱尧畅
   • 朱炫南
   • 朱炫泰
   • 朱冠俊
   • 朱俊泰
   • 朱晋知
   • 朱哲奇
   • 朱展杭
   • 朱幽泰
   • 朱展奇
   • 朱展坤
   • 朱晋奇
   • 朱俊南
   • 朱俊冠
   • 朱晋东
   • 朱建南
   • 朱柏俊
   • 朱智玮
   • 朱建俊
   • 朱智畅
   • 朱致泰
   • 朱俊柏
   • 朱展林
   • 朱皓宁
   • 朱炫俊
   • 朱景宁
   • 朱智图
   • 朱炫勇
   • 朱炫柏
   • 朱哲林
   • 朱智荣
   • 朱智宁
   • 朱哲坤
   • 朱益彤
   • 朱肖俊
   • 朱棕宁
   • 朱哲东
   • 朱泰俊
   • 朱肖南
   • 朱智嘉

   朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 朱星宇
   • 朱泰宇
   • 朱泰羽
   • 朱泰宇
   • 朱星羽
   • 朱俊羽
   • 朱识亦
   • 朱幽光
   • 朱俊宇
   • 朱韵舟
   • 朱镜宇
   • 朱信宇
   • 朱炫宇
   • 朱韵羽
   • 朱韵宇
   • 朱幽全
   • 朱幽宇
   • 朱春宇
   • 朱信亦
   • 朱韵舟
   • 朱识宇
   • 朱晋磊
   • 朱轩逸
   • 朱育德
   • 朱展逸
   • 朱益德
   • 朱容德
   • 朱益磊
   • 朱展欧
   • 朱轩乐
   • 朱哲逸
   • 朱哲磊
   • 朱峻逸
   • 朱益锐
   • 朱益锋
   • 朱伦逸
   • 朱书磊
   • 朱轩德
   • 朱晋逸
   • 朱益逸
   • 朱城德
   • 朱展磊
   • 朱晋欧
   • 朱轩锋
   • 朱峻磊
   • 朱哲欧
   • 朱轩磊
   • 朱轩锐
   • 朱幽远
   • 朱识硕
   • 朱镜延
   • 朱幽龙
   • 朱致远
   • 朱俊远
   • 朱炫勋
   • 朱炫融
   • 朱镜勋
   • 朱泰运
   • 朱识延
   • 朱幽达
   • 朱韵龙
   • 朱识勋
   • 朱信阳
   • 朱信勋
   • 朱韵辰
   • 朱镜维
   • 朱识运
   • 朱韵诚
   • 朱思远
   • 朱识均
   • 朱识佑
   • 朱俊勋
   • 朱镜佑
   • 朱星运
   • 朱泰勋
   • 朱星融
   • 朱幽锦
   • 朱镜辰
   • 朱镜运
   • 朱识维
   • 朱镜玮
   • 朱韵尘
   • 朱星阳
   • 朱星远
   • 朱泰远
   • 朱镜余
   • 朱识辰
   • 朱书佑
   • 朱轩远
   • 朱峻余
   • 朱展辰
   • 朱峻远
   • 朱轩辰
   • 朱晋辰
   • 朱轩遥
   • 朱晋远
   • 朱展远
   • 朱益延
   • 朱益志
   • 朱书辰
   • 朱轩阳
   • 朱哲均
   • 朱哲永
   • 朱伦辰
   • 朱晋佑
   • 朱轩永
   • 朱益壮
   • 朱哲辰
   • 朱轩隆
   • 朱轩良
   • 朱益远
   • 朱修远
   • 朱轩石
   • 朱轩灿
   • 朱晋永
   • 朱展佑
   • 朱轩佑
   • 朱轩余
   • 朱轩延
   • 朱晋阳
   • 朱益辰
   • 朱哲远
   • 朱修永
   • 朱益龙
   • 朱展运
   • 朱益锦
   • 朱轩达
   • 朱轩瑾
   • 朱轩龙
   • 朱晋运
   • 朱益达
   • 朱益勋
   • 朱益璋
   • 朱轩璋
   • 朱哲运
   • 朱展融
   • 朱哲勋
   • 朱展勋
   • 朱轩锦
   • 朱轩道
   • 朱益瑾
   • 朱幽春
   • 朱幽俊
   • 朱镜翔
   • 朱轩金
   • 朱朝玮
   • 朱信勇
   • 朱朝境
   • 朱泰勇
   • 朱益忠
   • 朱晋坤
   • 朱星勇
   • 朱识翔
   • 朱益承
   • 朱钦境
   • 朱捷玮
   • 朱幽泰
   • 朱展坤
   • 朱轩坤
   • 朱朝硕
   • 朱修依
   • 朱善维
   • 朱善玮
   • 朱益昌
   • 朱智玮
   • 朱轩承
   • 朱炫勇
   • 朱轩青
   • 朱峻坤
   • 朱捷硕
   • 朱哲坤
   • 朱益彤
   • 朱朝维
   • 朱轩忠
   • 朱钦维
   • 朱钦玮
   • 朱俊勇
   • 朱炫坤
   • 朱幽岩
   • 朱信岩
   • 朱镜岩
   • 朱泰岩
   • 朱韵彤
   • 朱韵依
   • 朱俊坤
   • 朱韵来
   • 朱星岩
   • 朱泰坤
   • 朱韵昌
   • 朱幽忠
   • 朱星坤
   • 朱识坤
   • 朱识岩
   • 朱俊依
   • 朱捷圣
   • 朱宝逸
   • 朱轩瑜
   • 朱展硕
   • 朱泰维
   • 朱轩宁

   朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 朱星宇
   • 朱镜向
   • 朱镜冰
   • 朱镜帆
   • 朱镜西
   • 朱星羽
   • 朱识亦
   • 朱风西
   • 朱韵舟
   • 朱镜宇
   • 朱信宇
   • 朱信帆
   • 朱春舟
   • 朱镜舟
   • 朱识帆
   • 朱镜名
   • 朱春宇
   • 朱信亦
   • 朱韵舟
   • 朱识宇
   • 朱春帆
   • 朱峻逸
   • 朱益锐
   • 朱益锋
   • 朱峻兴
   • 朱书磊
   • 朱峻辉
   • 朱轩锋
   • 朱峻磊
   • 朱书辉
   • 朱峻霄
   • 朱轩锐
   • 朱信锦
   • 朱星鸿
   • 朱识硕
   • 朱镜延
   • 朱识福
   • 朱镜瑜
   • 朱镜翰
   • 朱镜齐
   • 朱信聪
   • 朱春翰
   • 朱春鸿
   • 朱信霖
   • 朱信鸿
   • 朱镜勋
   • 朱镜诚
   • 朱识延
   • 朱识勋
   • 朱识润
   • 朱识豪
   • 朱识瑞
   • 朱信阳
   • 朱信勋
   • 朱镜维
   • 朱识运
   • 朱韵诚
   • 朱思远
   • 朱春霖
   • 朱识均
   • 朱识佑
   • 朱星润
   • 朱鹏睿
   • 朱镜豪
   • 朱识睿
   • 朱星锦
   • 朱鹏锦
   • 朱镜佑
   • 朱镜锦
   • 朱镜韶
   • 朱镜睿
   • 朱识华
   • 朱星运
   • 朱镜江
   • 朱信翰
   • 朱识齐
   • 朱识宏
   • 朱识霖
   • 朱信泽
   • 朱星融
   • 朱镜朋
   • 朱识江
   • 朱星泽
   • 朱鹏齐
   • 朱幽锦
   • 朱镜辰
   • 朱镜运
   • 朱镜华
   • 朱秋潭
   • 朱识维
   • 朱镜玮
   • 朱春泽
   • 朱鹏诚
   • 朱星阳
   • 朱星泽
   • 朱星远
   • 朱镜霖
   • 朱识诚
   • 朱镜宏
   • 朱镜余
   • 朱鹏瑞
   • 朱识翰
   • 朱识辰
   • 朱书佑
   • 朱书弘
   • 朱峻余
   • 朱峻远
   • 朱书泽
   • 朱书辰
   • 朱峻泽
   • 朱峻鸿
   • 朱书朋
   • 朱益壮
   • 朱书宏
   • 朱修远
   • 朱轩石
   • 朱修永
   • 朱峻翰
   • 朱峻霖
   • 朱益锦
   • 朱轩锦
   • 朱幽春
   • 朱捷豪
   • 朱钦瑜
   • 朱镜翔
   • 朱善睿
   • 朱捷齐
   • 朱博诚
   • 朱博瑞
   • 朱博瑜
   • 朱轩金
   • 朱朝玮
   • 朱信勇
   • 朱识尊
   • 朱朝瑞
   • 朱识盛
   • 朱朝境
   • 朱秋风
   • 朱钦豪
   • 朱朝齐
   • 朱峻明
   • 朱星信
   • 朱钦诚
   • 朱钦华
   • 朱朝实
   • 朱善韶
   • 朱星勇
   • 朱识翔
   • 朱益承
   • 朱钦境
   • 朱捷玮
   • 朱峻昌
   • 朱星星
   • 朱书雨
   • 朱捷韶
   • 朱朝豪
   • 朱朝硕
   • 朱识喻
   • 朱书昌
   • 朱识善
   • 朱修依
   • 朱善维
   • 朱识顺
   • 朱鹏盛
   • 朱博睿
   • 朱风信
   • 朱善玮
   • 朱星皇
   • 朱捷华
   • 朱益昌
   • 朱镜善
   • 朱信施
   • 朱捷睿
   • 朱朝诚
   • 朱钦韶
   • 朱识欢
   • 朱镜喻
   • 朱轩承
   • 朱朝华
   • 朱信波
   • 朱朝韶
   • 朱善诚
   • 朱钦睿
   • 朱寒瑞
   • 朱书明
   • 朱轩青
   • 朱镜钦
   • 朱峻坤
   • 朱捷硕
   • 朱识云
   • 朱寒诚
   • 朱信星
   • 朱书承
   • 朱寒睿
   • 朱鹏顺
   • 朱钦瑞
   • 朱识钦
   • 朱镜斯
   • 朱朝睿
   • 朱捷诚

   朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 朱镜向
   • 朱镜冰
   • 朱鹏吉
   • 朱劲帆
   • 朱镜帆
   • 朱波旭
   • 朱冠名
   • 朱风帆
   • 朱风西
   • 朱信帆
   • 朱风旭
   • 朱识帆
   • 朱镜名
   • 朱鹏旭
   • 朱柏帆
   • 朱波帆
   • 朱春帆
   • 朱峻兴
   • 朱峻辉
   • 朱书辉
   • 朱峻霄
   • 朱星鸿
   • 朱冠鸿
   • 朱识福
   • 朱风润
   • 朱冠泽
   • 朱镜翰
   • 朱风翰
   • 朱春翰
   • 朱春鸿
   • 朱信霖
   • 朱波鸿
   • 朱信鸿
   • 朱劲鸿
   • 朱波泽
   • 朱柏鸿
   • 朱鹏翰
   • 朱劲翰
   • 朱柯鸿
   • 朱肖霖
   • 朱识润
   • 朱识豪
   • 朱柏霜
   • 朱春霖
   • 朱风鸿
   • 朱星润
   • 朱建翰
   • 朱鹏荣
   • 朱鹏睿
   • 朱镜豪
   • 朱鹏锦
   • 朱识华
   • 朱柯泽
   • 朱镜江
   • 朱信翰
   • 朱冠霖
   • 朱识宏
   • 朱识霖
   • 朱信泽
   • 朱风泽
   • 朱镜朋
   • 朱识江
   • 朱星泽
   • 朱鹏宏
   • 朱鹏齐
   • 朱镜华
   • 朱秋潭
   • 朱建霖
   • 朱鹏豪
   • 朱春泽
   • 朱鹏诚
   • 朱星泽
   • 朱镜霖
   • 朱镜宏
   • 朱波翰
   • 朱肖泽
   • 朱鹏君
   • 朱鹏瑞
   • 朱鹏嘉
   • 朱识翰
   • 朱书弘
   • 朱书泽
   • 朱峻泽
   • 朱峻鸿
   • 朱书朋
   • 朱书宏
   • 朱峻翰
   • 朱峻霖
   • 朱景豪
   • 朱冠波
   • 朱捷豪
   • 朱皓福
   • 朱博诚
   • 朱博瑞
   • 朱博瑜
   • 朱柏泉
   • 朱秋风
   • 朱钦豪
   • 朱博闻
   • 朱波柯
   • 朱峻明
   • 朱博福
   • 朱钦华
   • 朱鹏皓
   • 朱柯勉
   • 朱鹏博
   • 朱风劲
   • 朱柏风
   • 朱书雨
   • 朱雄豪
   • 朱博荣
   • 朱杰豪
   • 朱波柏
   • 朱棋豪
   • 朱博嘉
   • 朱鹏渊
   • 朱朝豪
   • 朱博豪
   • 朱鹏盛
   • 朱博睿
   • 朱棋福
   • 朱风信
   • 朱星皇
   • 朱捷华
   • 朱棕华
   • 朱风冠
   • 朱乔豪
   • 朱识欢
   • 朱鹏尧
   • 朱鹏欢
   • 朱乔华
   • 朱朝华
   • 朱信波
   • 朱波彦
   • 朱寒瑞
   • 朱书明
   • 朱渊嘉
   • 朱识云
   • 朱寒诚
   • 朱寒睿
   • 朱鹏顺
   • 朱鹏雄
   • 朱鹏杰
   • 朱星风
   • 朱雄荣
   • 朱博齐
   • 朱博华
   • 朱风柏
   • 朱渊荣
   • 朱镜秉
   • 朱波涛
   • 朱柏明
   • 朱识雨
   • 朱鹏明
   • 朱柯明
   • 朱波雨
   • 朱风颜
   • 朱星明
   • 朱劲明
   • 朱风涛
   • 朱风林
   • 朱思明
   • 朱冠涛
   • 朱星济
   • 朱劲涛
   • 朱鹏东
   • 朱柯涛
   • 朱波尚
   • 朱镜明
   • 朱春明
   • 朱信雨
   • 朱冠明
   • 朱柏涛
   • 朱春涛
   • 朱风萧
   • 朱建明
   • 朱肖涛
   • 朱鹏昌
   • 朱风翱
   • 朱信明
   • 朱波奇
   • 朱风明
   • 朱波明
   • 朱风季
   • 朱风秉
   • 朱风沙
   • 朱波林
   • 朱鹏秉
   • 朱星涛
   • 朱风松
   • 朱风承
   • 朱信涛
   • 朱波昌
   • 朱识秉
   • 朱捷晖
   • 朱钦熙
   • 朱朝晖
   • 朱渊熙
   • 朱棋雷
   • 朱渊川

   朱姓历史名人:

   朱元璋:明朝开国皇帝。元末农民起义,他参加了郭子兴领导的红巾军,后来统领了这支起义军。1368年,率军攻克大都(北京),推翻元朝,建立明朝,号称明太祖。其后共传12代17帝,立国277年。
   朱柏庐:清初居乡教授学生,治学用程、朱为本,提倡知行并进。其《治学格言》世称《朱子家训》,被后世视为中国传统的启蒙教育读本,影响深远。
   朱温:后梁太祖,五代梁王朝建立者。公元907年代唐称帝,后为其子友珪所杀。
   朱士行:三国时第一个去西域求法的僧人,中国僧人讲经往往从他开始。
   朱亥:战国勇士,魏国人。是朱姓最早出人头地的人物。据说他力大无穷,勇气过人,曾经凭着40斤重的铁锤,保存了情势危急的赵国。
   朱载堉:明朝音律学家、数学家。

   朱姓聚集地:

   迁徙分布
   朱姓发源于今河南、安徽间地及江苏省境。西汉朱质有二子:朱禹、朱卓。朱禹在东汉后期的党锢之祸中被杀,子孙避难逃到丹阳(今属安徽)。朱卓的后裔由于任官的原因,主要是在今陕西、河南、湖北等省境内发展繁衍。魏晋以前,朱姓已繁衍到北方河南、山东、安徽等主要地区。唐末有朱葆光迁居湖南。东晋时有朱玮自河南南阳徙居南康(今属江西),其后朱熹侨寓建阳(今属福建)。朱熹之孙朱铨回迁庐陵*今江西吉安),朱铨的5世孙朱章甫于南宋末年避乱徙居吉安府安福县(今属江西),后又迁至广东兴宁宁中乡竹丝湖立业,成为朱氏兴宁竹丝派一世祖。朱章甫的三儿子朱泗于元代徙居罗浮
   (今广西东兴各族自治县东)徐田,此后,子孙繁衍,分布于今广西、广东的许多地方。居住在闽、粤等沿海地区的朱氏,从明代开始陆续有人移居台湾,进而又有人远徙东南亚及欧美一些国家和地区。朱姓在历史上一直是我国南方的大姓之一。
   朱姓,在台湾是个较有影响的姓氏。清康熙年间,台湾的农民起义首领朱一贵,是落籍台湾的朱氏中较有影响的一个。朱一贵,原福建省长泰人,小名祖。明亡之后,他迁居台湾台南县罗汉门,夏率众起义,以反清复明相号召,称“大明重兴元帅”。各地农民纷起回应。他率领义军,在诸罗的赤山取得大胜,人数发展到三十万,进而占领了全台湾。他被推为中兴王,年号永和:笤谇逭珊=ハ,作战失利,他被俘就义。从此,朱一贵在台湾留下了不朽的英名。早在明永历十八年(公元1420年)朱无璋的后裔朱术桂随郑经来台开垦。下淡水港、北投、竹南、竹北、彭佳屿、恒春等地,均有朱氏拓垦的足迹。现今台湾的新竹、台南、基隆等地,是朱姓人氏较多的县。
   堂号
   '白鹿堂':宋朝时大理学家朱熹曾在白鹿洞书院讲学,所以称为'白鹿堂'。
   '居敬堂':朱熹讲学时主张'循序渐进、居敬持志'八个字的教学原则。循序渐进在教学方法上先易后难,由浅入深。居敬持志的意思是教师不但教书,还要育人;不但言教,还要身教,教师的一言一行都要以身作则,做学生的榜样,所以叫'居敬堂'。
   '折槛堂':汉代时有槐里令朱云。当时奸臣张禹,欺君害民,作恶多端。但因为皇帝信任他,谁也不敢惹他。朱云却上朝奏本,请杀张禹,这一下触怒了皇帝,立即叫刽子手拉朱云到午朝门外去斩首。朱云却面不改色,侃侃地向皇帝摆出张禹的罪恶事实,大讲诛奸臣才能保住社稷的道理。刽子手来拉他去执刑,朱云却双手攀着金殿的门槛,道理还是讲个不完。刽子手用力拉朱云,朱云就是不放门槛,结果把殿槛扮断了,刽子手和朱云都倒在地上,皇帝被朱云的忠心和不怕强权的精神感动得醒悟过来,释放并奖励了朱云,把张禹交大理寺查办。过后大臣要派工人修理殿槛,皇帝意味深长地说:'别修了!留着他可以使我时刻检讨自己,也勉励大家都要象朱云一样敢于向我提意见。'
   朱氏还以'凤阳'为堂号。
  2. 带嵩字的男孩名字大全

   [2020-04-02 13:48:00]

   嵩 繁体:嵩 起名五行:土 姓名学笔画:13画 简体笔画:13画 读音:sōng嵩:高也。    《说文解字》释云:中岳,嵩高山也。从山从高,亦从松。韋昭《國語》注......

  3. 最流行的男宝宝名字精选

   [2020-04-02 15:07:00]

    一直觉得,一个女人终身的最高成就,就是生一个可爱的男宝宝,为自己心爱的男人延续生命,这样不禁是完善自己的生命,更是给一个家庭带来一份圆满。所以如果你也是一个很温暖的妈妈,那么我无疑要祝福你。要是......

  4. 适合男孩起名五行属火的字

   [2020-04-02 10:38:54]

   在汉字中都有着特定的五行属性,而对于那些八字命理缺少火属性的人来说,选用名字进行补足是家长们最常用的方法之一,那么适合男孩起名的五行属火的字有那些呢?下面就跟随小编一起来参考五行属火的字,五行属火的字......

  5. 冀姓男宝宝起名_姓冀的男孩名字(满分/高

   [2020-04-02 09:11:00]

   冀氏是一个古老的汉族姓氏,人口约十九万六千余,占全国人口总数的0.012%左右。冀姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。那么冀姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 冀姓男宝宝起名大全(适合五行......

  6. 带双字的男孩名字大全

   [2020-04-02 11:54:00]

   双 繁体:雙 起名五行:金 姓名学笔画:18画 简体笔画:4画 读音:shuāng双:表示富有。意为双喜。    《说文解字》释云:隹二枚也。从雔,又持之。 双字起名......

  7. 带可字的男孩名字大全

   [2020-04-02 09:32:00]

   可 繁体:可 起名五行:木 姓名学笔画:5画 简体笔画:5画 读音:kě、kè可:开口一讲即合,办事顺利。意为同意,值得,适合 。适合,合宜。    《说文解字》释......

  8. 带彦字的男孩名字大全

   [2020-04-02 20:22:00]

   彦:彦字旧时指有才德的杰出人物,象征有才学,操守廉政,名利双收,成功昌隆。彦 繁体:彥 起名五行:木 姓名学笔画:9画 简体笔画:9画 读音:yàn名人起名用字:唐彦谦:字茂业,号鹿门先生。唐朝诗人,......

  9. 带明字的男孩名字大全

   [2020-04-02 09:31:00]

   明 繁体:明 起名五行:火 姓名学笔画:8画 简体笔画:8画 读音:míng明:象征光明。意为明亮、公开、清楚、深明大义。    《说文解字》释云:朙,照也。 明......

  10. 上一条信息:朱姓女宝宝起名_姓朱的女孩名字(满分/高分)
   下一条信息:高姓女宝宝起名_姓高的女孩名字(满分/高分)

   本文标题:朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分)
   手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48751.html