1. <address id="EaJPt"></address><textarea id="EaJPt"><video id="EaJPt"><datalist id="EaJPt"><meter id="EaJPt"></meter></datalist></video></textarea>

  2. <samp id="EaJPt"><nav id="EaJPt"></nav></samp><bdo id="EaJPt"><ul id="EaJPt"><i id="EaJPt"><noframes id="EaJPt"><hgroup id="EaJPt"><meter id="EaJPt"></meter></hgroup>
   <ul id="EaJPt"><canvas id="EaJPt"></canvas></ul>

     <ol id="EaJPt"></ol>
    • 谢姓男宝宝起名_姓谢的男孩名字(满分/高分)

     投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-09 12:58:00

     导语谢姓男宝宝起名_姓谢的男孩名字(满分/高分),根据2013年百家姓排名,谢姓的人口已达到1000余万,大约占全国人口的0.79%。在全国的分布主要集中于广东、江西、湖南三省,大约占谢姓总人口的36%,那么谢姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

     根据2013年百家姓排名,谢姓的人口已达到1000余万,大约占全国人口的0.79%。在全国的分布主要集中于广东、江西、湖南三省,大约占谢姓总人口的36%,那么谢姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

     谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

     • 谢果庭
     • 谢东杉
     • 谢果杉
     • 谢果洪
     • 谢宜朋
     • 谢果峰
     • 谢果凌
     • 谢昊君
     • 谢果伦
     • 谢明高
     • 谢明君
     • 谢果志
     • 谢果哲
     • 谢果原
     • 谢宜材
     • 谢松遥
     • 谢果烈
     • 谢果良
     • 谢果宏
     • 谢宜峰
     • 谢果展
     • 谢果何
     • 谢果材
     • 谢果朋
     • 谢果恒
     • 谢松泽
     • 谢果晋
     • 谢雨高
     • 谢果洋
     • 谢果江
     • 谢果言
     • 谢昊言
     • 谢丰曲
     • 谢松全
     • 谢松帆
     • 谢丰旭
     • 谢松年
     • 谢涛曲
     • 谢瀚标
     • 谢果霖
     • 谢宜润
     • 谢果翰
     • 谢瀚毅
     • 谢果润
     • 谢宜霖
     • 谢瀚庆
     • 谢雨桦
     • 谢雨树
     • 谢宜桦
     • 谢瀚贤
     • 谢果达
     • 谢果桦
     • 谢明桦
     • 谢果龙
     • 谢昊桦
     • 谢果季
     • 谢果昊
     • 谢雨杭
     • 谢雨果
     • 谢宜明
     • 谢果来
     • 谢明东
     • 谢雨奇
     • 谢东奇
     • 谢果奇
     • 谢东雨
     • 谢果秉
     • 谢雨东
     • 谢雨林
     • 谢昊东
     • 谢宜奇
     • 谢东林
     • 谢果林
     • 谢果东
     • 谢宜东
     • 谢宜雨
     • 谢果明
     • 谢果易
     • 谢果岸
     • 谢果杭
     • 谢果雨
     • 谢俊旭
     • 谢涛群
     • 谢泰旭
     • 谢冠全
     • 谢建年
     • 谢泰吉
     • 谢冠吉
     • 谢松敬
     • 谢冠旭
     • 谢风旭
     • 谢松熙
     • 谢松业
     • 谢涛义
     • 谢建光
     • 谢劲帆
     • 谢冠名
     • 谢柏帆
     • 谢松义
     • 谢松晖
     • 谢炫吉
     • 谢柏吉
     • 谢建全
     • 谢冠年
     • 谢涛琪
     • 谢丰琦
     • 谢柏年
     • 谢波旭
     • 谢松楷
     • 谢涛楠
     • 谢柏志
     • 谢泰君
     • 谢波杉
     • 谢波言
     • 谢炫谷
     • 谢柏江
     • 谢俊材
     • 谢建君
     • 谢柏君
     • 谢建利
     • 谢建江
     • 谢冠良
     • 谢建志
     • 谢肖朋
     • 谢冠君
     • 谢冠朋
     • 谢劲杉
     • 谢冠宏
     • 谢冠伯
     • 谢冠江
     • 谢松瀚
     • 谢松腾
     • 谢肖辉
     • 谢泰毅
     • 谢柏德
     • 谢建贤
     • 谢冠辉
     • 谢劲霄
     • 谢冠霄
     • 谢柯辉
     • 谢俊标
     • 谢柏震
     • 谢俊毅
     • 谢冠标
     • 谢泰庆
     • 谢风啸
     • 谢泰贤
     • 谢波毅
     • 谢建辉
     • 谢俊贤
     • 谢俊庆
     • 谢冠兴
     • 谢波庆
     • 谢建毅
     • 谢劲辉
     • 谢肖乐
     • 谢风庆
     • 谢柏兴
     • 谢冠震
     • 谢柏毅
     • 谢建德
     • 谢炫庆
     • 谢冠德
     • 谢冠庆
     • 谢冠贤
     • 谢波贤
     • 谢柏辉
     • 谢建庆
     • 谢豪高
     • 谢文栋
     • 谢豪倚
     • 谢月普
     • 谢豪原
     • 谢文杰
     • 谢果冬
     • 谢东弘
     • 谢木尧
     • 谢果民
     • 谢贤瀚
     • 谢荣凌
     • 谢旭庭
     • 谢文景
     • 谢果弘
     • 谢荣高
     • 谢果玄
     • 谢木清
     • 谢宜平
     • 谢贤耀
     • 谢木皓
     • 谢月清
     • 谢伦旭
     • 谢天凯
     • 谢木凯
     • 谢宜本
     • 谢荣晋
     • 谢果平
     • 谢天杰
     • 谢文棋
     • 谢月耀
     • 谢宜弘

     谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

     • 谢果庭
     • 谢果凌
     • 谢昊延
     • 谢昊君
     • 谢果伦
     • 谢昊志
     • 谢昊轩
     • 谢果志
     • 谢丰灿
     • 谢昊哲
     • 谢果哲
     • 谢松遥
     • 谢果烈
     • 谢果良
     • 谢昊庭
     • 谢果展
     • 谢依伦
     • 谢昊佑
     • 谢丰阳
     • 谢岩哲
     • 谢昊良
     • 谢彤轩
     • 谢昊均
     • 谢果晋
     • 谢昊辰
     • 谢昊言
     • 谢丰曲
     • 谢松全
     • 谢丰宇
     • 谢丰旭
     • 谢松年
     • 谢宝乐
     • 谢岩达
     • 谢宝逸
     • 谢昊瑾
     • 谢昊龙
     • 谢岩龙
     • 谢果达
     • 谢昊运
     • 谢果龙
     • 谢昊桦
     • 谢彤彤
     • 谢果昊
     • 谢昊岩
     • 谢果来
     • 谢昊忠
     • 谢依忠
     • 谢昊坤
     • 谢彤彤
     • 谢昊东
     • 谢果易
     • 谢依征
     • 谢俊旭
     • 谢泰宇
     • 谢幽光
     • 谢泰旭
     • 谢泰年
     • 谢冠全
     • 谢建年
     • 谢炫全
     • 谢泰吉
     • 谢俊宇
     • 谢俊羽
     • 谢建光
     • 谢幽全
     • 谢炫宇
     • 谢俊年
     • 谢俊全
     • 谢泰光
     • 谢泰宇
     • 谢炫吉
     • 谢建全
     • 谢冠年
     • 谢泰羽
     • 谢丰琦
     • 谢柏年
     • 谢炫志
     • 谢柏志
     • 谢泰君
     • 谢炫均
     • 谢炫谷
     • 谢俊材
     • 谢建利
     • 谢俊辰
     • 谢俊利
     • 谢冠良
     • 谢俊延
     • 谢建志
     • 谢炫辰
     • 谢泰辰
     • 谢泰延
     • 谢泰佑
     • 谢幽志
     • 谢松腾
     • 谢丰耀
     • 谢泰逸
     • 谢炫德
     • 谢泰毅
     • 谢柏德
     • 谢俊磊
     • 谢俊标
     • 谢幽德
     • 谢俊毅
     • 谢泰庆
     • 谢俊逸
     • 谢泰贤
     • 谢俊贤
     • 谢泰德
     • 谢俊德
     • 谢俊庆
     • 谢泰磊
     • 谢俊欧
     • 谢肖乐
     • 谢泰欧
     • 谢泰乐
     • 谢炫叶
     • 谢建德
     • 谢炫庆
     • 谢冠德
     • 谢亦庭
     • 谢亦凌
     • 谢亦展
     • 谢果冬
     • 谢荣凌
     • 谢旭庭
     • 谢展光
     • 谢昊永
     • 谢天翔
     • 谢叶宝
     • 谢晋宇
     • 谢展羽
     • 谢晋年
     • 谢轩全
     • 谢晋全
     • 谢贤耀
     • 谢伦旭
     • 谢益全
     • 谢天凯
     • 谢天智
     • 谢玮哲
     • 谢益光
     • 谢荣晋
     • 谢玮庭
     • 谢天杰
     • 谢宇耿
     • 谢亦哲
     • 谢叶耀
     • 谢月耀
     • 谢月腾
     • 谢木耀
     • 谢嘉哲
     • 谢旭哲
     • 谢天皓
     • 谢宇庭
     • 谢亦晋
     • 谢德宝
     • 谢天栋
     • 谢荣耿
     • 谢天景
     • 谢轩光
     • 谢天腾
     • 谢哲宇
     • 谢旭智
     • 谢瑾德
     • 谢晓啸
     • 谢桦德
     • 谢瑾毅
     • 谢瑾磊
     • 谢达乐
     • 谢瑾庆
     • 谢亦智
     • 谢全智
     • 谢宇智
     • 谢瑾贤
     • 谢龙德
     • 谢龙逸
     • 谢尘远
     • 谢晋永
     • 谢柏俊
     • 谢炫柏
     • 谢建泰
     • 谢晋观
     • 谢炫南
     • 谢谷遥
     • 谢展玉
     • 谢志遥
     • 谢荣绩
     • 谢泰南
     • 谢幽俊
     • 谢畅忆
     • 谢哲永
     • 谢炫泰
     • 谢丰硕
     • 谢炫俊
     • 谢俊泰
     • 谢丰智
     • 谢丰杰
     • 谢佑隆
     • 谢冠俊
     • 谢嘉隆

     谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

     • 谢岩佑
     • 谢尚延
     • 谢昌余
     • 谢岩城
     • 谢承佑
     • 谢金城
     • 谢昌辰
     • 谢尚佑
     • 谢昊延
     • 谢承辰
     • 谢昌轩
     • 谢昌佑
     • 谢岩辰
     • 谢岩峻
     • 谢青佑
     • 谢青余
     • 谢依城
     • 谢岩轩
     • 谢昊轩
     • 谢青延
     • 谢昌延
     • 谢岩书
     • 谢依伦
     • 谢昊佑
     • 谢丰阳
     • 谢岩哲
     • 谢彤轩
     • 谢昊均
     • 谢金佑
     • 谢昊辰
     • 谢尚轩
     • 谢尚辰
     • 谢青辰
     • 谢丰宇
     • 谢昌运
     • 谢岩达
     • 谢依钱
     • 谢宝逸
     • 谢尚勋
     • 谢岩龙
     • 谢昊运
     • 谢昌融
     • 谢昌坤
     • 谢昌依
     • 谢昊岩
     • 谢依忠
     • 谢岩坤
     • 谢昊坤
     • 谢尚坤
     • 谢岩昌
     • 谢金坤
     • 谢依征
     • 谢泰宇
     • 谢星羽
     • 谢幽光
     • 谢俊宇
     • 谢俊羽
     • 谢春宇
     • 谢幽全
     • 谢星宇
     • 谢炫宇
     • 谢泰宇
     • 谢信亦
     • 谢信宇
     • 谢泰羽
     • 谢信佑
     • 谢春佑
     • 谢星佑
     • 谢炫均
     • 谢俊辰
     • 谢星延
     • 谢俊延
     • 谢信延
     • 谢幽辰
     • 谢星辰
     • 谢炫辰
     • 谢泰辰
     • 谢幽余
     • 谢星余
     • 谢泰延
     • 谢泰佑
     • 谢幽志
     • 谢信辰
     • 谢泰逸
     • 谢信卫
     • 谢星卫
     • 谢幽逸
     • 谢星磊
     • 谢俊磊
     • 谢幽德
     • 谢信磊
     • 谢春逸
     • 谢幽磊
     • 谢幽锋
     • 谢俊逸
     • 谢星逸
     • 谢施欧
     • 谢星欧
     • 谢泰磊
     • 谢俊欧
     • 谢信逸
     • 谢泰欧
     • 谢春磊
     • 谢幽锐
     • 谢炫叶
     • 谢亦庭
     • 谢玮轩
     • 谢玮恩
     • 谢玮峻
     • 谢任轩
     • 谢亦凌
     • 谢轩舟
     • 谢亦展
     • 谢舟轩
     • 谢轩羽
     • 谢亦峻
     • 谢益舟
     • 谢瑞恩
     • 谢昊永
     • 谢玮城
     • 谢轩宇
     • 谢睿恩
     • 谢天翔
     • 谢叶宝
     • 谢晋宇
     • 谢展羽
     • 谢书宇
     • 谢轩全
     • 谢银轩
     • 谢誓轩
     • 谢瑞轩
     • 谢西轩
     • 谢益全
     • 谢睿轩
     • 谢玮哲
     • 谢亦刚
     • 谢益光
     • 谢玮庭
     • 谢叶释
     • 谢宇耿
     • 谢亦哲
     • 谢叶耀
     • 谢峻宇
     • 谢亦城
     • 谢宇庭
     • 谢亦晋
     • 谢亦书
     • 谢瑜恩
     • 谢宇刚
     • 谢宇恩
     • 谢轩光
     • 谢尚永
     • 谢哲宇
     • 谢任翔
     • 谢西翔
     • 谢宇胜
     • 谢瑾磊
     • 谢宇顺
     • 谢宇捷
     • 谢亦斯
     • 谢宇盛
     • 谢宇超
     • 谢亦钦
     • 谢宇善
     • 谢亦智
     • 谢宇智
     • 谢宇翔
     • 谢亦顺
     • 谢龙逸
     • 谢亦胜
     • 谢尘远
     • 谢晋永
     • 谢轩永
     • 谢幽信
     • 谢幽俊
     • 谢畅忆
     • 谢瑞远
     • 谢哲永
     • 谢丰硕
     • 谢辰阳
     • 谢佑远
     • 谢修永
     • 谢佑隆
     • 谢辰远
     • 谢佑聪
     • 谢玮远
     • 谢炫勇
     • 谢泰勇
     • 谢星勇
     • 谢幽春
     • 谢玮遥
     • 谢佑灿
     • 谢信勇
     • 谢少维
     • 谢德运
     • 谢善宇
     • 谢玮誉
     • 谢叶璋
     • 谢引诚
     • 谢叶锦

     谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

     • 谢尚延
     • 谢昌余
     • 谢昌峻
     • 谢青峰
     • 谢尚恒
     • 谢承佑
     • 谢明书
     • 谢尚秀
     • 谢金城
     • 谢尚祖
     • 谢昌辰
     • 谢尚佑
     • 谢昌恒
     • 谢涛聪
     • 谢明峻
     • 谢承辰
     • 谢昌轩
     • 谢昌佑
     • 谢尚宏
     • 谢昌宏
     • 谢岩峻
     • 谢昌江
     • 谢青佑
     • 谢青余
     • 谢昌朋
     • 谢昌祖
     • 谢青延
     • 谢昌延
     • 谢岩书
     • 谢尚峻
     • 谢青书
     • 谢明刚
     • 谢金朋
     • 谢雨峻
     • 谢承峰
     • 谢金峰
     • 谢尚刚
     • 谢尚洪
     • 谢尚朋
     • 谢尚江
     • 谢金佑
     • 谢昌秀
     • 谢雨刚
     • 谢尚轩
     • 谢尚辰
     • 谢青辰
     • 谢昌运
     • 谢依钱
     • 谢昌润
     • 谢明锦
     • 谢昌翰
     • 谢尚翰
     • 谢昌锦
     • 谢尚锦
     • 谢尚霖
     • 谢尚勋
     • 谢昌融
     • 谢昌霖
     • 谢昌承
     • 谢昌坤
     • 谢昌依
     • 谢承雨
     • 谢承昌
     • 谢雨青
     • 谢青尚
     • 谢尚岸
     • 谢尚昌
     • 谢尚雨
     • 谢尚坤
     • 谢尚明
     • 谢雨昌
     • 谢金承
     • 谢尚青
     • 谢岩昌
     • 谢昌秉
     • 谢明昌
     • 谢金坤
     • 谢昌明
     • 谢昌雨
     • 谢岸青
     • 谢星帆
     • 谢星羽
     • 谢春舟
     • 谢信帆
     • 谢星舟
     • 谢春宇
     • 谢星宇
     • 谢春帆
     • 谢涛裕
     • 谢风西
     • 谢信亦
     • 谢信宇
     • 谢涛新
     • 谢信佑
     • 谢春佑
     • 谢星宏
     • 谢信朋
     • 谢星佑
     • 谢信秀
     • 谢星延
     • 谢信延
     • 谢星辰
     • 谢星伯
     • 谢信宏
     • 谢星余
     • 谢信江
     • 谢星朋
     • 谢星江
     • 谢波秀
     • 谢信辰
     • 谢信卫
     • 谢星卫
     • 谢星复
     • 谢信万
     • 谢星磊
     • 谢春辉
     • 谢信磊
     • 谢春逸
     • 谢波锋
     • 谢幽锋
     • 谢星辉
     • 谢秋满
     • 谢星逸
     • 谢星霄
     • 谢施欧
     • 谢星欧
     • 谢信震
     • 谢信辉
     • 谢星辉
     • 谢信逸
     • 谢施锋
     • 谢春磊
     • 谢幽锐
     • 谢星锐
     • 谢星震
     • 谢玮峻
     • 谢文盛
     • 谢任轩
     • 谢文胜
     • 谢轩舟
     • 谢舟书
     • 谢舟轩
     • 谢昌平
     • 谢豪书
     • 谢亦峻
     • 谢银峻
     • 谢齐书
     • 谢瑞峻
     • 谢少云
     • 谢少博
     • 谢齐峰
     • 谢昌民
     • 谢方胜
     • 谢仁博
     • 谢任峰
     • 谢金弘
     • 谢银峰
     • 谢明世
     • 谢益舟
     • 谢昌弘
     • 谢瑞恩
     • 谢福祖
     • 谢睿恩
     • 谢尚平
     • 谢名祖
     • 谢鹤诚
     • 谢书宇
     • 谢银轩
     • 谢文顺
     • 谢誓轩
     • 谢瑞轩
     • 谢诚刚
     • 谢西轩
     • 谢睿轩
     • 谢瑜刚
     • 谢亦刚
     • 谢瑞峰
     • 谢诚峻
     • 谢名峻
     • 谢叶释
     • 谢西峰
     • 谢睿刚
     • 谢睿书
     • 谢银恒
     • 谢瑞刚
     • 谢峻宇
     • 谢仁顺
     • 谢瑜峻
     • 谢任峻
     • 谢如峰
     • 谢瑜洋
     • 谢豪刚
     • 谢亦书
     • 谢方善
     • 谢瑜恩
     • 谢宇刚
     • 谢鹤睿
     • 谢青弘
     • 谢文超
     • 谢锋瀚

     谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

     • 谢明恒
     • 谢青峰
     • 谢尚恒
     • 谢果洪
     • 谢宜朋
     • 谢雨伯
     • 谢雨宏
     • 谢果峰
     • 谢明书
     • 谢昌恒
     • 谢涛聪
     • 谢涛鸿
     • 谢明峻
     • 谢尚宏
     • 谢昌宏
     • 谢明高
     • 谢昌江
     • 谢明君
     • 谢昌朋
     • 谢果宏
     • 谢明宏
     • 谢宜峰
     • 谢明刚
     • 谢金朋
     • 谢雨江
     • 谢雨峻
     • 谢承峰
     • 谢金峰
     • 谢明朋
     • 谢尚洪
     • 谢果朋
     • 谢果恒
     • 谢松泽
     • 谢尚朋
     • 谢尚江
     • 谢雨高
     • 谢雨刚
     • 谢果洋
     • 谢果江
     • 谢松帆
     • 谢涛帆
     • 谢涛冰
     • 谢涛曲
     • 谢瀚标
     • 谢雨霖
     • 谢果霖
     • 谢昌润
     • 谢明锦
     • 谢瀚辉
     • 谢明翰
     • 谢昌翰
     • 谢宜润
     • 谢果翰
     • 谢瀚毅
     • 谢尚翰
     • 谢果润
     • 谢宜霖
     • 谢瀚庆
     • 谢雨桦
     • 谢雨树
     • 谢尚霖
     • 谢瀚贤
     • 谢雨翰
     • 谢雨润
     • 谢明桦
     • 谢昌霖
     • 谢承雨
     • 谢雨杭
     • 谢雨果
     • 谢明明
     • 谢宜明
     • 谢明东
     • 谢雨奇
     • 谢雨青
     • 谢东雨
     • 谢果秉
     • 谢雨东
     • 谢雨林
     • 谢尚岸
     • 谢尚雨
     • 谢宜雨
     • 谢尚明
     • 谢雨昌
     • 谢昌秉
     • 谢明昌
     • 谢果明
     • 谢果岸
     • 谢昌明
     • 谢昌雨
     • 谢果雨
     • 谢雨明
     • 谢岸青
     • 谢涛群
     • 谢星帆
     • 谢信帆
     • 谢风旭
     • 谢松熙
     • 谢涛义
     • 谢劲帆
     • 谢冠名
     • 谢涛熙
     • 谢春帆
     • 谢柏帆
     • 谢涛裕
     • 谢松晖
     • 谢风西
     • 谢涛琪
     • 谢风帆
     • 谢波旭
     • 谢波帆
     • 谢涛新
     • 谢涛楠
     • 谢星宏
     • 谢波杉
     • 谢信朋
     • 谢波言
     • 谢柏江
     • 谢建江
     • 谢风宏
     • 谢波江
     • 谢肖朋
     • 谢冠朋
     • 谢星伯
     • 谢冠宏
     • 谢信宏
     • 谢冠伯
     • 谢信江
     • 谢星朋
     • 谢星江
     • 谢冠江
     • 谢波秀
     • 谢涛瀚
     • 谢松瀚
     • 谢肖辉
     • 谢冠辉
     • 谢劲霄
     • 谢星复
     • 谢信万
     • 谢冠霄
     • 谢春辉
     • 谢柯辉
     • 谢柏震
     • 谢波锋
     • 谢风啸
     • 谢星辉
     • 谢秋满
     • 谢星霄
     • 谢波毅
     • 谢建辉
     • 谢风震
     • 谢冠兴
     • 谢波庆
     • 谢信震
     • 谢劲辉
     • 谢信辉
     • 谢风庆
     • 谢柏兴
     • 谢星辉
     • 谢冠震
     • 谢风兴
     • 谢波辉
     • 谢波贤
     • 谢柏辉
     • 谢星震
     • 谢豪高
     • 谢文栋
     • 谢豪倚
     • 谢文盛
     • 谢雨玄
     • 谢文胜
     • 谢月普
     • 谢雨平
     • 谢豪原
     • 谢文杰
     • 谢向峰
     • 谢昌平
     • 谢豪书
     • 谢东弘
     • 谢果民
     • 谢贤瀚
     • 谢少云
     • 谢少博
     • 谢齐峰
     • 谢昌民
     • 谢文云
     • 谢方胜
     • 谢仁博
     • 谢任峰
     • 谢金弘
     • 谢银峰
     • 谢明世
     • 谢文景
     • 谢文瀚
     • 谢昌弘
     • 谢果弘
     • 谢福祖
     • 谢明弘
     • 谢尚平
     • 谢名祖
     • 谢文寒

     谢姓历史名人:

     谢清高;今广东梅州市人,请代航海旅游家,航海4年返国,后流寓澳门,今存《海录》一书。
     谢安: 东晋人,字安石。出生士族。年四十余岁出仕,孝武帝时位至宰相,在淝水至战中打败苻坚,使晋朝转危为安。
     谢玄:东晋名奖。字幼度,陈郡阳夏人。谢安为宰相时哦任他为广陵相,组织北府兵。在淝水之战中起到了很重要的作用。
     谢赫:南齐著名画家,善于作风俗画、人物画、著有《古画品录》是我国最早的绘画理论书籍。
     谢眺:陈郡夏阳人,南齐诗人,曾在朝廷任职,其诗多描写自然景色,为为李白所推许,是永明体作家中成就最高的诗人。
     谢灵运:陈郡阳夏人,南朝著名画家文学家,后移居会稽,谢玄子孙,曾任永嘉太守等职。博览全书,文学称“江左第一”。其诗歌创作开创了新风。开创了文学史上的山水诗派,许多佳句为后人所传诵。

     谢姓聚集地:

     迁徙分布
     夏商时期谢国比较弱小,居于姜水流域(今陕西境内)。
     西周末期,申伯被改封为谢,以加强西周对南方的统治。任姓灭谢国后,国人有一部分留在当地,大部分外逃,但都以国为姓,即谢氏。
     西周末至春秋时期,谢氏除了大部分分布在今河南外,还有一支迁往山东,一支迁至湖北,还有一支迁至湖南,迁至四川,后又分为三支:一支于三国时迁至蜀郡,至晋代有部分迁至陕西;一支迁至云南永昌,后发展为当地大姓;还有一支迁至四川彭水一带及贵州北部。隋唐时被称为东谢蛮、西谢蛮、南谢蛮,后大多融入布依族、水族和苗族:捍皇系木劬拥赜性黾恿嘶峄、江西九江、章陵等处。其中会稽郡的谢氏人丁兴旺,已相当有名望。
     晋代,成郡谢氏发展成为名门大族,其中最著名的是阳夏谢氏,以及由此迁出的康乐谢氏。西晋末年,黄河流域战乱频繁,中原人大量迁往江南,阳夏人谢衡因避战乱迁望会稽始宁东山,在此繁衍,成为谢氏最重要的一支。谢衡极其后代在东晋至南朝时期多数都很著名。
     唐朝时,河南固始谢氏入福建泉州,同时入闽的还有一支居于福建宁化县,后有一支自宁化迁至江西,至洪武四年(1371年)移居梅县(广东):还有一支自宁化迁至广东大埔,后移居梅县。
     至清代,谢氏不仅遍布中原及南方各省,而且还发展到北部及东北的一些省区。
     在台湾谢姓是一个重要的姓氏。一是落藉较早,明末就有谢氏入居台湾;二是族大人众,列第十三。台湾谢姓与大陆是同一宗祖。他们遍及全省,以台南、彰化、苗栗、台北等地。明代末年最先入台谢姓从广东、福建渡海东行登上台岛,居往于台南;到清康熙六十年(公元1721年)朱一贵在台率众起义,广东的义民谢姓入居下淡水港。乾隆以后从福建、广西而来的谢姓人纷纷移居全台南北。
     谢氏移居海外,始于明代,多数是自闽粤地区先迁至台湾,进而远播东南亚及世界各国。
     堂号
     威怀堂。
     安晋堂:因谢安命名。晋朝时的谢安名望很高,朝廷屡次请他做官他都不干,一直到了40岁那年才当了司马。在作官的过程中表现了高风亮节,拜为尚书仆射加后将军。在淝水之战中携其侄谢玄大败苻坚,使晋朝转危为安,得此堂号。
     此外还有以“陈留”、“会稽”为堂号。
    • 杜姓男宝宝起名_姓杜的男孩名字(满分/高

     [2020-04-09 20:59:00]

     杜姓的人口已近520万,为全国第四十七位姓氏,大约占全国人口的0.41%。在全国的分布如今主要集中于河北、河南、辽宁、湖北四省,大约占杜姓总人口的31.5%。那么杜姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看......

    • 褚姓男孩有诗意好听的名字

     [2020-04-09 09:59:00]

     褚姓男孩好听的名字褚涛荣 褚轩陌 褚晋诚 褚涛畅 褚哲舟褚晋图 褚晋豪 褚晋宇 褚晋向 褚晋源褚涛图 褚展豪 褚哲诚 褚展羽 褚哲瑞褚晋华 褚展畅 褚轩宇 褚晋尘 褚松陌褚怀元 褚涛瑞 褚晋舟 ......

    • 男宝宝起名的九大要点

     [2020-04-09 14:12:00]

     男子的特点是魁梧有力,女性的特点则秀婉温和。因此,无论哪个社会,男女名字的主要区别,总的说来是:男名具有阳刚之气,女名则重阴柔之美。取名也同样,下面我们来介绍男宝宝起名的九大要点  &em......

    • 带剑字的男孩名字大全

     [2020-04-09 20:54:00]

     !》碧:劍;劒 起名五行:金 姓名学笔画:15画 简体笔画:9画 读音:jiàn剑:本义指古代兵器,长刃两面,中间有脊,短柄。利器在手,大权在握,意为果敢、决断、刚毅。  ......

    • 带尚字的男孩名字大全

     [2020-04-09 09:46:00]

     尚 繁体:尚 起名五行:金 姓名学笔画:8画 简体笔画:8画 读音:shàng尚:意为尊崇、推崇、尊重。    《说文解字》释云:曾也。庶幾也。从八向聲。 尚字起......

    • 带宣字的男孩名字大全

     [2020-04-09 15:52:00]

     宣 繁体:宣 起名五行:金 姓名学笔画:9画 简体笔画:9画 读音:xuān宣:发表,公开;疏通,泄漏;发扬,广泛传播;通,畅达。    《说文解字》释云:天子宣室......

    • 带致字的男孩名字大全

     [2020-04-09 09:47:00]

     致 繁体:緻 起名五行:火 姓名学笔画:15画 简体笔画:10画 读音:zhì致:意为使达到。专心致志、情趣。    《说文解字》释云:送詣也。从夊从至。 致字起名......

    • 顾姓男宝宝起名_姓顾的男孩名字(满分/高

     [2020-04-09 14:52:00]

     顾氏是一个多民族、多源流的姓氏,主要发源于浙江省境的会稽地区(今浙江绍兴),在当今姓氏排行榜上名列第 89 位,属于大姓系列,在台湾省则未列入前一百大姓,现今人口约 283 万余,约占全国人口总数的 ......

    • 上一条信息:谢姓女宝宝起名_姓谢的女孩名字(满分/高分)
     下一条信息:韩姓女宝宝起名_姓韩的女孩名字(满分/高分)

     本文标题:谢姓男宝宝起名_姓谢的男孩名字(满分/高分)
     手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48771.html