• <em id="aXqYV"><button id="aXqYV"><p id="aXqYV"><figcaption id="aXqYV"></figcaption></p><small id="aXqYV"><datalist id="aXqYV"></datalist></small><optgroup id="aXqYV"><fieldset id="aXqYV"><i id="aXqYV"></i></fieldset><td id="aXqYV"></td></optgroup></button></em><i id="aXqYV"><input id="aXqYV"><tr id="aXqYV"></tr></input></i>
    <cite id="aXqYV"></cite>

          唐姓女宝宝起名_姓唐的女孩名字(满分/高分)

          投稿:Hickey 来源:起名网 2019-12-10 13:17:00

          导语唐姓女宝宝起名_姓唐的女孩名字(满分/高分),唐姓,在中国《百家姓》中排名64位。在日本、韩国、越南等国也有分布。唐姓是中国姓氏人口排名25位的大姓,人口约占全国汉族人口0.65%。那么唐姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

          唐姓,在中国《百家姓》中排名64位。在日本、韩国、越南等国也有分布。唐姓是中国姓氏人口排名25位的大姓,人口约占全国汉族人口0.65%。那么唐姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

          唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

          • 唐曼茹
          • 唐荷涵
          • 唐琦珺
          • 唐楠雅
          • 唐卿芷
          • 唐梅清
          • 唐海芙
          • 唐榆惠
          • 唐雪绮
          • 唐琦茜
          • 唐雪芸
          • 唐琴雯
          • 唐卿娜
          • 唐梨茜
          • 唐卿晴
          • 唐若月
          • 唐婕纹
          • 唐筠云
          • 唐梅芸
          • 唐英芙
          • 唐梅桑
          • 唐婕华
          • 唐若惠
          • 唐梅茹
          • 唐卿惠
          • 唐若嘉
          • 唐琳雅
          • 唐若云
          • 唐若媚
          • 唐梅茜
          • 唐荷晴
          • 唐曼芷
          • 唐曼芳
          • 唐婕雯
          • 唐英娜
          • 唐梅雅
          • 唐若桐
          • 唐莺芳
          • 唐琳雯
          • 唐琳茵
          • 唐琪雁
          • 唐曼茵
          • 唐若茹
          • 唐英曦
          • 唐若语
          • 唐婕芙
          • 唐梨茵
          • 唐琳茹
          • 唐莉雁
          • 唐若凌
          • 唐若茵
          • 唐甜雅
          • 唐琦雅
          • 唐英雅
          • 唐烟雅
          • 唐莺月
          • 唐梅碧
          • 唐婕雅
          • 唐敏雅
          • 唐曼茜
          • 唐雪桑
          • 唐筠涵
          • 唐婕媛
          • 唐莉媚
          • 唐兰媚
          • 唐海蓝
          • 唐敏桐
          • 唐梅月
          • 唐寄梦
          • 唐雪语
          • 唐莉雅
          • 唐若娜
          • 唐樱桃
          • 唐梅菲
          • 唐艺芝
          • 唐海雅
          • 唐婕凌
          • 唐熙茹
          • 唐英月
          • 唐筠媛
          • 唐艺芙
          • 唐熙珺
          • 唐梅菱
          • 唐兰茵
          • 唐敏芝
          • 唐梅语
          • 唐荷雅
          • 唐筠清
          • 唐曼芙
          • 唐榆雁
          • 唐筠珺
          • 唐梅华
          • 唐筠茹
          • 唐英桐
          • 唐敏梦
          • 唐兰珺
          • 唐雪嘉
          • 唐筠雅
          • 唐琪茹
          • 唐觅茜
          • 唐若菊
          • 唐琳淑
          • 唐梨芙
          • 唐樱菲
          • 唐英晴
          • 唐琦淑
          • 唐卿茜
          • 唐若菱
          • 唐梅珺
          • 唐卿雅
          • 唐榆茜
          • 唐梅迪
          • 唐婕娜
          • 唐雪菱
          • 唐若玲
          • 唐梨嘉
          • 唐琪涵
          • 唐梅云
          • 唐若绮
          • 唐莉茜
          • 唐梅茵
          • 唐梨茹
          • 唐英惠
          • 唐;
          • 唐婕舞
          • 唐敏茹
          • 唐曼嘉
          • 唐熙雁
          • 唐曼雅
          • 唐若蓝
          • 唐梅芙
          • 唐若菲
          • 唐雪雅
          • 唐梅惠
          • 唐兰惠
          • 唐雪珺
          • 唐海芸
          • 唐艺鸣
          • 唐梨雅
          • 唐若茜
          • 唐卿华
          • 唐梅桐
          • 唐海桃
          • 唐雪茹
          • 唐婕绮
          • 唐卿芸
          • 唐曼雁
          • 唐若婷
          • 唐梨珺
          • 唐婕淑
          • 唐荷晴
          • 唐兰茹
          • 唐婕桑
          • 唐虞茜
          • 唐曼桐
          • 唐梅凌
          • 唐艺菲
          • 唐琪雯
          • 唐梨娟
          • 唐若菡
          • 唐兰云
          • 唐若幻
          • 唐梨菡
          • 唐英淑
          • 唐筠惠
          • 唐琪珺
          • 唐若芷
          • 唐若媛
          • 唐雪雁
          • 唐梅淑
          • 唐曼珺
          • 唐琳婷
          • 唐艺菡
          • 唐筠茜
          • 唐梨芳
          • 唐曼绮
          • 唐婕菲
          • 唐若晴
          • 唐兰媛
          • 唐琳珺
          • 唐兰雯
          • 唐烟雅
          • 唐熙雅
          • 唐婕茹
          • 唐熙茜
          • 唐琴珺
          • 唐莺花
          • 唐榆雅
          • 唐梨芷
          • 唐琪婷
          • 唐榆珺
          • 唐曼菲
          • 唐琳云
          • 唐雪芷
          • 唐若华
          • 唐琴雅
          • 唐雪菲
          • 唐雪菡
          • 唐婕芝
          • 唐曼月

          唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

          • 唐婉娜
          • 唐迎曦
          • 唐娅珍
          • 唐婉婷
          • 唐卿娜
          • 唐梨茜
          • 唐卿晴
          • 唐迎娜
          • 唐荷晴
          • 唐虞翔
          • 唐英娜
          • 唐梨翔
          • 唐英曦
          • 唐梨茵
          • 唐若凌
          • 唐甜雅
          • 唐婉裳
          • 唐烟雅
          • 唐梨媛
          • 唐婕媛
          • 唐若娜
          • 唐娅曦
          • 唐婕凌
          • 唐筠媛
          • 唐梨婷
          • 唐婉晴
          • 唐婉曦
          • 唐梨芙
          • 唐英晴
          • 唐煜婷
          • 唐梅迪
          • 唐婕娜
          • 唐虞岚
          • 唐若玲
          • 唐梨嘉
          • 唐梨茹
          • 唐梨夏
          • 唐梨凌
          • 唐甜晴
          • 唐梨雅
          • 唐若婷
          • 唐梨珺
          • 唐荷晴
          • 唐烟媛
          • 唐梨曦
          • 唐虞茜
          • 唐梅凌
          • 唐梨娟
          • 唐梨菡
          • 唐若媛
          • 唐梨晴
          • 唐琳婷
          • 唐梨芳
          • 唐若晴
          • 唐兰媛
          • 唐甜绿
          • 唐烟雅
          • 唐傲晴
          • 唐梨芷
          • 唐琪婷
          • 唐梅婷
          • 唐梨艳
          • 唐虞雅
          • 唐虞媛
          • 唐婕珍
          • 唐梨菱
          • 唐荷娜
          • 唐嘉璐
          • 唐虞芷
          • 唐嫣璐
          • 唐瑛璐
          • 唐尔璐
          • 唐虞花
          • 唐虞凌
          • 唐绿莲
          • 唐梦璐
          • 唐傲娜
          • 唐虞玲
          • 唐语黛
          • 唐绿忆
          • 唐烟芙
          • 唐虞芙
          • 唐琦娜
          • 唐梦采
          • 唐琳娜
          • 唐烟芸
          • 唐筠凌
          • 唐烟凌
          • 唐虞芸
          • 唐琪凌
          • 唐莉娜
          • 唐虞芝
          • 唐烟芷
          • 唐虞桐
          • 唐菡黛
          • 唐菡璐
          • 唐听荷
          • 唐听枫
          • 唐尔娅
          • 唐绿梅
          • 唐语甜
          • 唐琴昕
          • 唐兰昕
          • 唐虞宛
          • 唐虞彤
          • 唐筠妮
          • 唐琦昊
          • 唐榆彤
          • 唐莉妮
          • 唐虞昕
          • 唐琪彤
          • 唐琦妮
          • 唐傲妮
          • 唐烟妮
          • 唐虞依
          • 唐琳昕
          • 唐兰彤
          • 唐榆昕
          • 唐虞佳
          • 唐烟欣
          • 唐听柏
          • 唐菡南
          • 唐嘉映
          • 唐尔柏
          • 唐绿虹
          • 唐语南
          • 唐艺曦
          • 唐虞灵
          • 唐卉妮
          • 唐瑶昕
          • 唐瑶枝
          • 唐蝶欣
          • 唐玉彤
          • 唐蝶宛
          • 唐巧昕
          • 唐莹妮
          • 唐蝶依
          • 唐冬妮
          • 唐冬蕊
          • 唐瑶宛
          • 唐瑶奇
          • 唐缘妮
          • 唐蝶佳
          • 唐蝶妮
          • 唐瑶彤
          • 唐萱昕
          • 唐瑶依
          • 唐可昕
          • 唐可昕
          • 唐虞菲
          • 唐虞语
          • 唐虞尔
          • 唐绮灵
          • 唐梨玉
          • 唐婉令
          • 唐烟菡
          • 唐梨卉
          • 唐甜巧
          • 唐琪裳
          • 唐虞瑛
          • 唐虞嫣
          • 唐琦裳
          • 唐兰瑶
          • 唐蝶芸
          • 唐蝶凌
          • 唐瑶芸
          • 唐冬曦
          • 唐蝶恬
          • 唐萱恬
          • 唐蝶桐
          • 唐冬凌
          • 唐巧珍
          • 唐瑶芙
          • 唐缘娜
          • 唐瑶芝
          • 唐缘曦
          • 唐瑶芷
          • 唐缘玲
          • 唐乐珍
          • 唐冬芝
          • 唐娇娜
          • 唐娇珍
          • 唐蝶花
          • 唐冬玲
          • 唐巧曦
          • 唐冬芙
          • 唐冬娟
          • 唐莹娜
          • 唐蝶芙
          • 唐瑶曦
          • 唐蝶芷
          • 唐瑶凌
          • 唐巧凌
          • 唐影娜
          • 唐萱曦
          • 唐昕莲
          • 唐昕忆
          • 唐妮莲
          • 唐妮黛
          • 唐欣璐

          唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

          • 唐婉娜
          • 唐彩嫣
          • 唐迎曦
          • 唐紫嫣
          • 唐娅珍
          • 唐婉婷
          • 唐迎娜
          • 唐虞翔
          • 唐梨翔
          • 唐婉嫣
          • 唐婉裳
          • 唐旋嫣
          • 唐婉絮
          • 唐娅曦
          • 唐婉晴
          • 唐悦嫣
          • 唐婉曦
          • 唐虞岚
          • 唐婉岚
          • 唐紫瑛
          • 唐娅艳
          • 唐彩翔
          • 唐婉馨
          • 唐迎馨
          • 唐傲岚
          • 唐歆岚
          • 唐迎素
          • 唐傲晴
          • 唐婉瑜
          • 唐迎嫣
          • 唐梨艳
          • 唐嫣璐
          • 唐嫣忆
          • 唐瑛璐
          • 唐傲珊
          • 唐傲娜
          • 唐绿忆
          • 唐嫣悦
          • 唐睿娅
          • 唐尔娅
          • 唐嫣婉
          • 唐虞宛
          • 唐诗依
          • 唐傲妮
          • 唐诗宛
          • 唐虞依
          • 唐睿音
          • 唐瑛音
          • 唐睿幽
          • 唐睿怡
          • 唐睿玥
          • 唐嫣怡
          • 唐蝶宛
          • 唐蝶依
          • 唐瑶宛
          • 唐缘妮
          • 唐影儿
          • 唐瑶依
          • 唐诗嫣
          • 唐婉令
          • 唐诗瑛
          • 唐虞瑛
          • 唐钰嫣
          • 唐虞嫣
          • 唐缘馨
          • 唐缘珊
          • 唐缘娜
          • 唐以珊
          • 唐缘曦
          • 唐缘玲
          • 唐幼珊
          • 唐影珊
          • 唐影娜
          • 唐昕忆
          • 唐宛璐
          • 唐依璐
          • 唐影岚
          • 唐瑶翔
          • 唐缘媛
          • 唐缘婷
          • 唐嫣瑶
          • 唐晓邑
          • 唐翠叶
          • 唐嫣影
          • 唐嫣婵
          • 唐睿缘
          • 唐依叶
          • 唐瑶羽
          • 唐依缘
          • 唐蝶羽
          • 唐冬亦
          • 唐乐安
          • 唐宛瑶
          • 唐妮影
          • 唐昕影
          • 唐姗影
          • 唐虞燕
          • 唐婉璇
          • 唐韵晴
          • 唐韵婷
          • 唐韵媛
          • 唐嫣钰
          • 唐诗燕
          • 唐韵翔
          • 唐亦瑶
          • 唐韵岚
          • 唐缘瑛
          • 唐缘璇
          • 唐瑶嫣
          • 唐安南
          • 唐缘瑜
          • 唐缘翠
          • 唐缘瑾
          • 唐缘绿
          • 唐瑶瑛
          • 唐诗岚
          • 唐迎夏
          • 唐珠嫣
          • 唐婉凌
          • 唐翠婉
          • 唐昕邑
          • 唐宛黛
          • 唐翠影
          • 唐嫣诗
          • 唐嫣煜
          • 唐丽岚
          • 唐蝶嫣
          • 唐自怡
          • 唐婉媛
          • 唐彩岚

          唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

          • 唐彩嫣
          • 唐紫真
          • 唐紫睿
          • 唐紫嫣
          • 唐紫丝
          • 唐旋倩
          • 唐觅翠
          • 唐雪珊
          • 唐紫珊
          • 唐紫超
          • 唐彩宸
          • 唐彩睿
          • 唐彩瑜
          • 唐雪翠
          • 唐曼馨
          • 唐紫淑
          • 唐新惠
          • 唐旋嫣
          • 唐靖雯
          • 唐悦清
          • 唐婉絮
          • 唐彩惠
          • 唐紫华
          • 唐敏馨
          • 唐悦馨
          • 唐紫舒
          • 唐海珊
          • 唐紫宸
          • 唐诗淑
          • 唐紫倩
          • 唐紫纹
          • 唐彩鸣
          • 唐紫寒
          • 唐悦嫣
          • 唐珠华
          • 唐诗涵
          • 唐旋纹
          • 唐海倩
          • 唐熙舒
          • 唐雪絮
          • 唐紫翠
          • 唐彩纹
          • 唐珠瑜
          • 唐紫瑛
          • 唐曼瑜
          • 唐旋睿
          • 唐彩翔
          • 唐婉馨
          • 唐迎馨
          • 唐诗惠
          • 唐旋珊
          • 唐诗雯
          • 唐歆岚
          • 唐迎素
          • 唐婉瑜
          • 唐海宸
          • 唐紫云
          • 唐歆寒
          • 唐曼珊
          • 唐紫惠
          • 唐珠惠
          • 唐熙絮
          • 唐紫露
          • 唐问珊
          • 唐雪瑜
          • 唐曼絮
          • 唐熙珊
          • 唐傲珊
          • 唐诗宸
          • 唐微倩
          • 唐舞秀
          • 唐诗倩
          • 唐歆素
          • 唐熙倩
          • 唐翠霞
          • 唐靖珊
          • 唐歆纹
          • 唐诗珊
          • 唐熙宸
          • 唐嫣悦
          • 唐华旋
          • 唐睿雪
          • 唐睿娅
          • 唐睿彩
          • 唐睿珠
          • 唐华悦
          • 唐翠曼
          • 唐熙姗
          • 唐诗明
          • 唐诗雨
          • 唐诗沐
          • 唐诗佩
          • 唐歆佩
          • 唐诗依
          • 唐歆馥
          • 唐靖儿
          • 唐诗宛
          • 唐歆姗
          • 唐诗沁
          • 唐诗姗
          • 唐诗青
          • 唐如霜
          • 唐睿玫
          • 唐碧姿
          • 唐睿柔
          • 唐瑜柔
          • 唐华思
          • 唐睿音
          • 唐睿秋
          • 唐睿幽
          • 唐舞姿
          • 唐鸣姿
          • 唐凤柔
          • 唐睿怡
          • 唐翠柔
          • 唐萍姿
          • 唐睿玥
          • 唐睿姿
          • 唐慕儿
          • 唐漫姗
          • 唐慕青
          • 唐影儿
          • 唐慕姗
          • 唐慧姗
          • 唐万青
          • 唐诗瑜
          • 唐诗嫣
          • 唐钰华
          • 唐新华
          • 唐诗睿
          • 唐铃华
          • 唐诗瑛
          • 唐歆华
          • 唐钰嫣
          • 唐熙瑜
          • 唐诗凤
          • 唐歆舞
          • 唐歆瑜
          • 唐诗华
          • 唐缘馨
          • 唐漫珊
          • 唐慧倩
          • 唐缘珊
          • 唐慕珊
          • 唐以珊
          • 唐幼珊
          • 唐白珊
          • 唐漫倩
          • 唐漫宸
          • 唐影珊
          • 唐沐秀
          • 唐姗秀
          • 唐姗霞
          • 唐姗妍
          • 唐姗妙
          • 唐慕舒
          • 唐漫舒
          • 唐漫絮
          • 唐睿婵
          • 唐静妍
          • 唐碧婵
          • 唐华婵
          • 唐霎秀
          • 唐翠叶
          • 唐嫣婵
          • 唐睿缘
          • 唐静江
          • 唐姗慕
          • 唐姗漫
          • 唐青慕
          • 唐姗婵
          • 唐青慧
          • 唐姗影
          • 唐青婵
          • 唐沐婵
          • 唐珠洁
          • 唐诗凝
          • 唐诗静
          • 唐敏静
          • 唐紫静
          • 唐嫣钰
          • 唐诗燕
          • 唐诗润
          • 唐舞铃
          • 唐熙静
          • 唐华诗
          • 唐睿诗
          • 唐睿铃
          • 唐华铃
          • 唐碧铃
          • 唐冰思
          • 唐漫睿
          • 唐欢馨
          • 唐青仙
          • 唐漫瑜
          • 唐缘瑜
          • 唐沐仙
          • 唐慧瑜
          • 唐慕瑜
          • 唐缘翠

          唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

          • 唐雪云
          • 唐曼茹
          • 唐荷涵
          • 唐梅清
          • 唐海芙
          • 唐榆惠
          • 唐雪绮
          • 唐雪芸
          • 唐觅翠
          • 唐琴雯
          • 唐雪珊
          • 唐熙淑
          • 唐婕纹
          • 唐筠云
          • 唐婕华
          • 唐若惠
          • 唐曼露
          • 唐卿惠
          • 唐若云
          • 唐若媚
          • 唐曼芷
          • 唐曼芳
          • 唐婕雯
          • 唐琳雯
          • 唐曼舞
          • 唐敏惠
          • 唐海露
          • 唐曼云
          • 唐曼茵
          • 唐雪翠
          • 唐微雯
          • 唐曼馨
          • 唐曼惠
          • 唐紫淑
          • 唐新惠
          • 唐雪雯
          • 唐梅碧
          • 唐敏雅
          • 唐曼茜
          • 唐雪桑
          • 唐靖雯
          • 唐雪淑
          • 唐筠涵
          • 唐悦清
          • 唐莉媚
          • 唐兰媚
          • 唐彩惠
          • 唐海蓝
          • 唐敏桐
          • 唐熙雯
          • 唐紫华
          • 唐雪语
          • 唐雪萍
          • 唐敏馨
          • 唐海雅
          • 唐熙茹
          • 唐海珊
          • 唐曼淑
          • 唐熙珺
          • 唐曼娥
          • 唐敏涵
          • 唐敏芝
          • 唐诗淑
          • 唐筠清
          • 唐紫纹
          • 唐曼雯
          • 唐曼芙
          • 唐彩鸣
          • 唐紫寒
          • 唐梅华
          • 唐觅惠
          • 唐敏梦
          • 唐海纹
          • 唐珠华
          • 唐雪嘉
          • 唐觅茜
          • 唐琳淑
          • 唐诗涵
          • 唐旋纹
          • 唐琦淑
          • 唐雪华
          • 唐雪菱
          • 唐琪涵
          • 唐曼清
          • 唐梅云
          • 唐英惠
          • 唐;
          • 唐熙惠
          • 唐海云
          • 唐海倩
          • 唐婕舞
          • 唐敏茹
          • 唐熙舒
          • 唐雪絮
          • 唐曼嘉
          • 唐熙雁
          • 唐曼雅
          • 唐彩纹
          • 唐雪雅
          • 唐梅惠
          • 唐兰惠
          • 唐雪珺
          • 唐海芸
          • 唐艺鸣
          • 唐曼瑜
          • 唐卿华
          • 唐海桃
          • 唐雪茹
          • 唐曼雁
          • 唐婕淑
          • 唐曼桐
          • 唐琪雯
          • 唐曼碧
          • 唐曼涵
          • 唐兰云
          • 唐若幻
          • 唐熙云
          • 唐英淑
          • 唐筠惠
          • 唐雪雁
          • 唐梅淑
          • 唐曼纹
          • 唐曼珺
          • 唐诗惠
          • 唐诗雯
          • 唐曼绮
          • 唐兰雯
          • 唐熙雅
          • 唐海宸
          • 唐熙茜
          • 唐敏华
          • 唐紫云
          • 唐歆寒
          • 唐曼菲
          • 唐曼珊
          • 唐琳云
          • 唐紫惠
          • 唐曼萍
          • 唐珠惠
          • 唐觅凤
          • 唐熙絮
          • 唐雪芷
          • 唐若华
          • 唐雪菲
          • 唐雪菡
          • 唐曼月
          • 唐紫露
          • 唐微雅
          • 唐榆云
          • 唐雪瑜
          • 唐曼絮
          • 唐熙芷
          • 唐熙珊
          • 唐梦缦
          • 唐舞霞
          • 唐嘉江
          • 唐梦妙
          • 唐菱霞
          • 唐华君
          • 唐绮江
          • 唐嘉妙
          • 唐嘉霜
          • 唐菡妍
          • 唐微倩
          • 唐琳纹
          • 唐菲霞
          • 唐绮霜
          • 唐华檀
          • 唐微芙
          • 唐华莲
          • 唐舞秀
          • 唐熙芳
          • 唐熙芸
          • 唐菡霜
          • 唐绮妍
          • 唐梦妍
          • 唐熙芙
          • 唐熙娟
          • 唐语妍
          • 唐碧霞
          • 唐华杏
          • 唐微娟
          • 唐熙倩
          • 唐碧缦
          • 唐翠霞
          • 唐歆纹
          • 唐筠纹
          • 唐微桐
          • 唐语霜
          • 唐菊霞
          • 唐碧江
          • 唐语妙
          • 唐嘉缦
          • 唐熙桐
          • 唐嘉妍
          • 唐菡妙
          • 唐碧妍
          • 唐菡霞
          • 唐熙宸
          • 唐琦纹

          唐姓历史名人:

          唐寅:明朝文学家、书画家,字伯虎,号六如居士。自放名山大川,筑桃花坞以居,毕生致力于绘画,且能诗文,与祝允、徐祯卿、文征明并称'伍中四才子',与沈周、仇英、文征明合称'明四家'。有《六如居士全集》、《画谱》等。
          唐蒙:西汉官吏。武帝时,他出使夜郎国(现在的贵州。,以厚礼,说服夜郎侯多同归属汉邦,设犍为郡,从此贵州不再是夷地了。
          唐慎微:宋代著名医药学家,编有《经史证类备本草》,总结了宋以前的药物学成就,流传很广。

          唐姓聚集地:

          迁徙分布
          早期的唐氏,主要分布于魏、楚、晋、秦,如战国时魏有唐雎;楚有唐昧。西汉时,唐雎之孙唐厉徙居沛国(今江苏沛县);东汉时唐翔在丹阳(今安徽当涂县东北)定居;晋代唐熙定居凉州(今甘肃武威),其子唐辉又徙居晋昌(今山西定襄县西北);南朝齐时有三吴地区农民起义首领唐寓之曾攻占钱塘(今浙江杭州),称帝,国号吴。由此可见,南北朝时期唐氏已相当广泛地分布于大江南北的许多地方。唐朝时有河南固始唐氏移居福建。宋代有晋昌唐氏随宋室南渡,定居江西宁都,后迁广东潮阳、大埔,又有迁梅州及广西者。清代,闽、粤唐氏有的移居台湾,进而又有人远徙海外,如当代有'航运业大王'之称的印尼华人唐裕。
          唐氏,在台湾是第六十九个大姓。台湾各地,也有许许多多的唐姓人家,尤其是在台北、新竹、南投、彰化、嘉义等地,唐姓的人士几乎随入可见。现在,唐氏作为台湾的一个大姓,当初都分别来自一海之隔的广东和福建。
          堂号
          '移风堂':汉朝时候,费汛为萧县令,爱民如子,先教后罚,在官9年,连地方的坏风俗都转变了,全县3年都没有打官司的。邻县沛县发生蝗灾,蝗虫到了萧界,不入萧境;实鄯夥蜒次合。
          唐姓又有以'晋阳'、'晋昌'、'北海'为其堂号的。
        • 林姓女宝宝起名_姓林的女孩名字(满分/高

          [2019-12-10 09:53:00]

          2016年,大陆林姓人口约为1416万,林氏排在第16位,在中国南方林氏排在第4位,福建省林姓人口全约472万,占全省总人口14.8%,排在第一位;广东省林氏约311万,浙江省约184万,台湾地区林氏......

        • 带玮字的女孩名字大全

          [2019-12-10 08:40:00]

          玮 繁体:瑋 起名五行:土 姓名学笔画:14画 简体笔画:8画 读音:wěi玮:指美丽的玉,后也引申指珍奇,宝贵。 玮字起名示例:怡玮  海玮  昱玮 带玮字名人:邓沐玮:京剧净角。天津人。天......

        • 2019年有吉祥寓意的女孩名字

          [2019-12-10 13:41:36]

          女孩起名方法1、选用一些数理吉祥的名字在起名的姓名学中,一些名字的不同笔画数字具有不同的功能和吉祥寓意2、可以选用一些代表吉祥寓意的单字起名在中国的文字中有一些代表吉祥寓意的字,那么我们父母在起名的......

        • 女羊宝宝起名用字排行榜

          [2019-12-10 20:21:00]

                随着小孩子的降临人世,父母亲首先要给宝宝起一个好名字。有的家长在孩子出生之前就开始做准备,以防措手不及。有的家长希望给孩子起一个寄托美好......

        • 带晓字的女孩名字大全

          [2019-12-10 10:26:00]

          晓 繁体:曉;暁 起名五行:火 姓名学笔画:16画 简体笔画:10画 读音:xiǎo晓:1、天刚亮。清晨。如:破晓(刚亮),拂晓。象征光明。2、明白,了解。如:晓知,晓明。  ......

        • 廉姓女孩取名中间含有“萌”字的名字

          [2019-12-10 15:44:14]

          廉姓女孩取名中间含有“萌”字的名字1、廉舒萌 (lián shū méng)舒:(shū)意为舒心、舒适、从容。萌:(méng)指植物发芽,取名意为萌芽、美好、愿望开始。2、廉一萌 (lián yī ......

        • 李姓女宝宝起名_姓李的女孩名字(满分/高

          [2019-12-10 10:03:00]

          李姓,据2010年全国第六次人口普查统计结果显示,中国大陆李姓人口多达9500余万,约占全国汉族人口的7.9%。那么李姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 李姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝......

        • 带艳字的女孩名字大全

          [2019-12-10 15:45:00]

          艳 繁体:艷 起名五行:土 姓名学笔画:24画 简体笔画:10画 读音:yàn艳:艳字的原义是指色彩鲜艳、明丽,后来又引申指喜出民爱、羡慕,以及人长得漂亮、美丽。   ......

        • 上一条信息:韩姓男宝宝起名_姓韩的男孩名字(满分/高分)
          下一条信息:唐姓男宝宝起名_姓唐的男孩名字(满分/高分)

          本文标题:唐姓女宝宝起名_姓唐的女孩名字(满分/高分)
          手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48774.html