• <button id="pOyZi"><option id="pOyZi"><datalist id="pOyZi"></datalist><sup id="pOyZi"><embed id="pOyZi"></embed></sup></option></button>

      曹姓男宝宝起名_姓曹的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-07 11:18:00

      导语曹姓男宝宝起名_姓曹的男孩名字(满分/高分),曹姓在川甘地区和中原比较兴盛,主要集中在河南,河北,四川三省,占全国人口0.59%,总人口约730余万。那么曹姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      曹姓在川甘地区和中原比较兴盛,主要集中在河南,河北,四川三省,占全国人口0.59%,总人口约730余万。那么曹姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      曹姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 曹若庭
      • 曹健乔
      • 曹章嘉
      • 曹国哲
      • 曹若宝
      • 曹彬豪
      • 曹苑文
      • 曹楠雄
      • 曹国清
      • 曹浩棋
      • 曹彬凯
      • 曹强恒
      • 曹彬瀚
      • 曹强豪
      • 曹楠杰
      • 曹健宝
      • 曹若晋
      • 曹敬博
      • 曹楷杰
      • 曹健清
      • 曹国福
      • 曹健文
      • 曹彬皓
      • 曹彬月
      • 曹乾元
      • 曹彬文
      • 曹健元
      • 曹彬景
      • 曹敬尧
      • 曹英方
      • 曹楷皓
      • 曹浩气
      • 曹强栋
      • 曹若栋
      • 曹彬华
      • 曹健福
      • 曹悟瀚
      • 曹浩景
      • 曹章尧
      • 曹悟云
      • 曹苑皓
      • 曹苑元
      • 曹琪景
      • 曹健耀
      • 曹国瀚
      • 曹若皓
      • 曹国耿
      • 曹强耀
      • 曹敬云
      • 曹敬栋
      • 曹浩原
      • 曹强渊
      • 曹健智
      • 曹彬杰
      • 曹苑福
      • 曹健杰
      • 曹康宁
      • 曹康云
      • 曹敬凯
      • 曹国栋
      • 曹若文
      • 曹康文
      • 曹若尧
      • 曹若溪
      • 曹彬原
      • 曹楠云
      • 曹国云
      • 曹健华
      • 曹苑棋
      • 曹国烈
      • 曹健皓
      • 曹楷渊
      • 曹健栋
      • 曹鼎皓
      • 曹国嘉
      • 曹彬元
      • 曹敬杰
      • 曹若峰
      • 曹若清
      • 曹苑荣
      • 曹鼎棋
      • 曹苑景
      • 曹楷闲
      • 曹彬图
      • 曹苑宁
      • 曹若耀
      • 曹强雄
      • 曹强杰
      • 曹强洋
      • 曹国原
      • 曹康杰
      • 曹若凌
      • 曹强歌
      • 曹敬棕
      • 曹浩尧
      • 曹健豪
      • 曹敬普
      • 曹熙尧
      • 曹熙皓
      • 曹健渊
      • 曹国宁
      • 曹若原
      • 曹雪元
      • 曹苑月
      • 曹强尧
      • 曹彬智
      • 曹国豪
      • 曹章木
      • 曹苑栋
      • 曹苑博
      • 曹国景
      • 曹国晋
      • 曹若豪
      • 曹健棋
      • 曹晟棋
      • 曹国文
      • 曹苑瀚
      • 曹强荣
      • 曹若元
      • 曹康博
      • 曹彬嘉
      • 曹若哲
      • 曹彬渊
      • 曹熙杰
      • 曹强文
      • 曹强哲
      • 曹国峰
      • 曹浩嘉
      • 曹若瀚
      • 曹强腾
      • 曹浩凯
      • 曹浩藏
      • 曹彬庭
      • 曹强华
      • 曹章凯
      • 曹章元
      • 曹章原
      • 曹国杰
      • 曹健方
      • 曹浩元
      • 曹章栋
      • 曹国庭
      • 曹琪皓
      • 曹琪云
      • 曹苛杰
      • 曹苑杰
      • 曹浩月
      • 曹国蓝
      • 曹琪渊
      • 曹鼎栋
      • 曹若嘉
      • 曹若天
      • 曹若洪
      • 曹国雄
      • 曹楷智
      • 曹祺杰
      • 曹苑闲
      • 曹苑乔
      • 曹熙栋
      • 曹强福
      • 曹敬理
      • 曹苑哲
      • 曹敬渊
      • 曹健洪
      • 曹章杰
      • 曹敬清
      • 曹雪景
      • 曹康凯
      • 曹若凯
      • 曹国元
      • 曹敬寒
      • 曹国渊
      • 曹若福
      • 曹国高
      • 曹若尘
      • 曹健凌
      • 曹浩高
      • 曹健闲
      • 曹祺云
      • 曹国月
      • 曹若宁
      • 曹楷博
      • 曹楠栋
      • 曹楠博
      • 曹祺凯
      • 曹国耀
      • 曹若伦
      • 曹国恒
      • 曹浩栋
      • 曹强博
      • 曹国荣
      • 曹健瀚
      • 曹晖杰
      • 曹楠尧
      • 曹彬耀
      • 曹国凯
      • 曹健洋
      • 曹琪栋
      • 曹彬棋
      • 曹雪月

      曹姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 曹若庭
      • 曹章庭
      • 曹章嘉
      • 曹国哲
      • 曹若宝
      • 曹章硕
      • 曹健宝
      • 曹若晋
      • 曹鼎智
      • 曹章尧
      • 曹健耀
      • 曹国耿
      • 曹强耀
      • 曹章循
      • 曹健智
      • 曹章维
      • 曹章宁
      • 曹康宁
      • 曹伟耀
      • 曹国烈
      • 曹章哲
      • 曹章天
      • 曹鼎皓
      • 曹鼎棋
      • 曹彬图
      • 曹苑宁
      • 曹若耀
      • 曹若凌
      • 曹章晋
      • 曹国宁
      • 曹彬智
      • 曹章木
      • 曹国晋
      • 曹晟棋
      • 曹若哲
      • 曹章翔
      • 曹强哲
      • 曹强腾
      • 曹彬庭
      • 曹章玮
      • 曹章凯
      • 曹章元
      • 曹章原
      • 曹章栋
      • 曹国庭
      • 曹圣智
      • 曹鼎栋
      • 曹若天
      • 曹楷智
      • 曹敬理
      • 曹伟哲
      • 曹苑哲
      • 曹章杰
      • 曹若尘
      • 曹健凌
      • 曹若宁
      • 曹国耀
      • 曹若伦
      • 曹章伦
      • 曹章烈
      • 曹鼎翔
      • 曹彬耀
      • 曹章智
      • 曹伟智
      • 曹鼎凯
      • 曹章宝
      • 曹章耀
      • 曹章皓
      • 曹荣志
      • 曹烟轩
      • 曹楠哲
      • 曹楠耿
      • 曹鼎哲
      • 曹敬烈
      • 曹鼎益
      • 曹敬庭
      • 曹畅忆
      • 曹鼎轩
      • 曹鼎伦
      • 曹鼎恩
      • 曹荣绩
      • 曹琪哲
      • 曹鼎庭
      • 曹鼎原
      • 曹嘉隆
      • 曹鼎城
      • 曹尘远
      • 曹玮遥
      • 曹嘉志
      • 曹敬哲
      • 曹鼎高
      • 曹圣哲
      • 曹嘉良
      • 曹煜城
      • 曹圣耿
      • 曹琪晋
      • 曹楷哲
      • 曹荣利
      • 曹玮志
      • 曹敬伦
      • 曹荣振
      • 曹宁康
      • 曹烨伟
      • 曹嘉章
      • 曹荣章
      • 曹嘉振
      • 曹敬丰
      • 曹鼎忠
      • 曹祺知
      • 曹楷忠
      • 曹鼎岩
      • 曹圣丰
      • 曹鼎松
      • 曹琪忠
      • 曹鼎坤
      • 曹敬昊
      • 曹敬来
      • 曹祺丰
      • 曹鼎昊
      • 曹敬易
      • 曹鼎萧
      • 曹楷丰
      • 曹圣昊
      • 曹鼎东
      • 曹圣忠
      • 曹楷彤
      • 曹鼎丰
      • 曹亦临
      • 曹宇良
      • 曹旭志
      • 曹旭遥
      • 曹亦隆
      • 曹亦良
      • 曹全佑
      • 曹宇灿
      • 曹亦志
      • 曹宇志
      • 曹宇临
      • 曹宇隆
      • 曹亦灿
      • 曹亦遥
      • 曹玮南
      • 曹玮泰
      • 曹荣俊
      • 曹嘉南
      • 曹玮炫
      • 曹荣南
      • 曹玮俊
      • 曹玮拓
      • 曹荣泰
      • 曹嘉俊
      • 曹嘉泰
      • 曹贤来
      • 曹玉彤
      • 曹乐奇
      • 曹旦奇
      • 曹德依
      • 曹叶知
      • 曹贤昊
      • 曹叶易
      • 曹贤易
      • 曹德坤
      • 曹古昊
      • 曹叶昊
      • 曹德昊
      • 曹啸忠
      • 曹冬奇
      • 曹德忠
      • 曹德林
      • 曹德东
      • 曹圣宁
      • 曹鼎玮
      • 曹敬畅
      • 曹鼎硕
      • 曹敬宁
      • 曹鼎荣
      • 曹鼎维
      • 曹章旦
      • 曹章冬
      • 曹古哲
      • 曹叶庭
      • 曹古凌
      • 曹啸哲
      • 曹厉轩
      • 曹冬轩
      • 曹叶耀
      • 曹德轩
      • 曹德哲
      • 曹贤哲
      • 曹德晋
      • 曹乐城
      • 曹古伦
      • 曹古烈
      • 曹德原
      • 曹德展
      • 曹贤烈
      • 曹德高
      • 曹贤庭
      • 曹叶伦
      • 曹古庭

      曹姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 曹章硕
      • 曹伟峻
      • 曹野诚
      • 曹晨轩
      • 曹伟硕
      • 曹圣捷
      • 曹川翔
      • 曹靖翔
      • 曹绍玮
      • 曹绍轩
      • 曹章维
      • 曹伟耀
      • 曹伟捷
      • 曹伟刚
      • 曹野轩
      • 曹唯仁
      • 曹伟盛
      • 曹晨翔
      • 曹章翔
      • 曹伟瑜
      • 曹伟轩
      • 曹章玮
      • 曹伟宸
      • 曹野胜
      • 曹圣智
      • 曹绍硕
      • 曹商轩
      • 曹伟哲
      • 曹圣超
      • 曹商翔
      • 曹鼎翔
      • 曹绍翔
      • 曹圣翔
      • 曹伟智
      • 曹伟胜
      • 曹伟诚
      • 曹千轩
      • 曹睿辰
      • 曹烟轩
      • 曹瑞延
      • 曹圣刚
      • 曹鼎益
      • 曹畅忆
      • 曹齐佑
      • 曹银辰
      • 曹鼎轩
      • 曹裕轩
      • 曹鼎恩
      • 曹誓佑
      • 曹玮远
      • 曹睿远
      • 曹鼎城
      • 曹尘远
      • 曹玮遥
      • 曹玮辰
      • 曹新恩
      • 曹圣哲
      • 曹瑞辰
      • 曹圣轩
      • 曹瑜辰
      • 曹煜城
      • 曹瑞余
      • 曹圣耿
      • 曹睿余
      • 曹圣恩
      • 曹瑜延
      • 曹圣峻
      • 曹诚均
      • 曹瑞远
      • 曹玮志
      • 曹靖轩
      • 曹川轩
      • 曹瑜伟
      • 曹玮崇
      • 曹烨伟
      • 曹齐伟
      • 曹睿伟
      • 曹玮誉
      • 曹银伟
      • 曹鼎岩
      • 曹圣丰
      • 曹圣昌
      • 曹川坤
      • 曹川岩
      • 曹靖坤
      • 曹圣青
      • 曹鼎坤
      • 曹圣昊
      • 曹圣忠
      • 曹新坤
      • 曹圣依
      • 曹圣坤
      • 曹亦临
      • 曹亦余
      • 曹西佑
      • 曹亦佑
      • 曹如佑
      • 曹宇辰
      • 曹舟辰
      • 曹亦阳
      • 曹亦聪
      • 曹宇良
      • 曹西辰
      • 曹亦隆
      • 曹亦良
      • 曹全佑
      • 曹宇灿
      • 曹亦延
      • 曹亦秀
      • 曹任延
      • 曹亦志
      • 曹宇志
      • 曹宇临
      • 曹亦辰
      • 曹舟佑
      • 曹宇隆
      • 曹宇均
      • 曹亦灿
      • 曹亦远
      • 曹亦遥
      • 曹玮南
      • 曹瑞勇
      • 曹玮星
      • 曹玮泰
      • 曹玮炫
      • 曹银勇
      • 曹玮俊
      • 曹玮拓
      • 曹玮信
      • 曹睿勇
      • 曹卫昌
      • 曹叶坤
      • 曹德依
      • 曹叶知
      • 曹世坤
      • 曹叶尚
      • 曹叶岩
      • 曹叶昌
      • 曹叶易
      • 曹德坤
      • 曹逸承
      • 曹叶昊
      • 曹叶承
      • 曹叶青
      • 曹圣瑞
      • 曹圣硕
      • 曹圣宁
      • 曹绍永
      • 曹鼎玮
      • 曹圣诚
      • 曹圣齐
      • 曹鼎硕
      • 曹商永
      • 曹圣睿
      • 曹裕玮
      • 曹圣玮
      • 曹靖硕
      • 曹鼎维
      • 曹新硕
      • 曹新玮
      • 曹圣瑜
      • 曹叶庭
      • 曹厉轩
      • 曹叶峻
      • 曹冬轩
      • 曹叶耀
      • 曹世恩
      • 曹德轩
      • 曹叶城
      • 曹叶笑
      • 曹川永
      • 曹叶祖
      • 曹乐城
      • 曹锋轩
      • 曹叶伦
      • 曹卫凌
      • 曹叶凌
      • 曹叶轩
      • 曹世轩
      • 曹叶书
      • 曹锐轩
      • 曹德恩
      • 曹叶哲
      • 曹叶烈
      • 曹叶益
      • 曹叶宝
      • 曹磊峻
      • 曹叶释
      • 曹昊阳
      • 曹青阳
      • 曹尚阳
      • 曹青辰
      • 曹尚佑
      • 曹尚远
      • 曹尚延
      • 曹圣川
      • 曹岩佑
      • 曹青延
      • 曹承佑
      • 曹昌余

      曹姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 曹晨少
      • 曹晨超
      • 曹新博
      • 曹晨豪
      • 曹伟峻
      • 曹浩朝
      • 曹野诚
      • 曹川钦
      • 曹晨诚
      • 曹浩峻
      • 曹雪诚
      • 曹绍渊
      • 曹晨瑞
      • 曹晨轩
      • 曹商诚
      • 曹川斯
      • 曹浩然
      • 曹圣捷
      • 曹川翔
      • 曹浩睿
      • 曹绍峻
      • 曹商豪
      • 曹靖翔
      • 曹新胜
      • 曹新捷
      • 曹海尊
      • 曹浩胜
      • 曹商峻
      • 曹绍玮
      • 曹绍轩
      • 曹商博
      • 曹浩顺
      • 曹绍闲
      • 曹绍寒
      • 曹新闲
      • 曹浩仁
      • 曹靖云
      • 曹浩捷
      • 曹新朝
      • 曹伟捷
      • 曹紫然
      • 曹晨方
      • 曹新欢
      • 曹商峰
      • 曹伟刚
      • 曹唯仁
      • 曹熙顺
      • 曹伟盛
      • 曹晨文
      • 曹新云
      • 曹绍刚
      • 曹熙捷
      • 曹晨翔
      • 曹浩瑜
      • 曹绍文
      • 曹鹤睿
      • 曹川云
      • 曹伟瑜
      • 曹川喻
      • 曹伟宸
      • 曹野胜
      • 曹绍福
      • 曹绍硕
      • 曹商轩
      • 曹晨华
      • 曹靖渊
      • 曹绍博
      • 曹紫胜
      • 曹熙胜
      • 曹圣超
      • 曹商翔
      • 曹晨睿
      • 曹浩盛
      • 曹靖闲
      • 曹雪峻
      • 曹新盛
      • 曹雪睿
      • 曹浩修
      • 曹千超
      • 曹绍翔
      • 曹浩诚
      • 曹川盛
      • 曹商齐
      • 曹伟胜
      • 曹绍洋
      • 曹伟诚
      • 曹晨峰
      • 曹新顺
      • 曹熙盛
      • 曹千轩
      • 曹川峻
      • 曹瑞鸿
      • 曹银鸿
      • 曹睿辰
      • 曹齐朋
      • 曹瑞延
      • 曹圣刚
      • 曹瑜朋
      • 曹瑞泽
      • 曹银聪
      • 曹新峻
      • 曹齐佑
      • 曹裕峻
      • 曹银辰
      • 曹齐宏
      • 曹新峰
      • 曹银宏
      • 曹瑞宏
      • 曹裕轩
      • 曹瑜江
      • 曹瑜鸿
      • 曹银朋
      • 曹瑞聪
      • 曹誓佑
      • 曹川瀚
      • 曹靖洋
      • 曹熙峻
      • 曹睿远
      • 曹瑞江
      • 曹新刚
      • 曹诚江
      • 曹睿江
      • 曹新洋
      • 曹新恩
      • 曹睿聪
      • 曹银泽
      • 曹瑞辰
      • 曹福聪
      • 曹千峻
      • 曹瑜辰
      • 曹誓鸿
      • 曹瑞余
      • 曹银江
      • 曹川刚
      • 曹闻声
      • 曹睿余
      • 曹誓泽
      • 曹诚鸿
      • 曹睿泽
      • 曹瑜延
      • 曹圣峻
      • 曹靖刚
      • 曹齐泽
      • 曹诚均
      • 曹川峰
      • 曹瑞远
      • 曹川祖
      • 曹诚泽
      • 曹靖轩
      • 曹瑜宏
      • 曹川轩
      • 曹川洪
      • 曹睿绍
      • 曹瑜伟
      • 曹玮崇
      • 曹瑞祥
      • 曹诚海
      • 曹诚祥
      • 曹银浩
      • 曹瑜邦
      • 曹:
      • 曹银晨
      • 曹银海
      • 曹瑞邦
      • 曹齐浩
      • 曹福祥
      • 曹瑜祥
      • 曹诚邦
      • 曹诚浩
      • 曹豪常
      • 曹睿邦
      • 曹银邦
      • 曹齐晨
      • 曹齐伟
      • 曹睿伟
      • 曹银祥
      • 曹睿祥
      • 曹福晨
      • 曹诚绍
      • 曹誓浩
      • 曹银伟
      • 曹:
      • 曹新明
      • 曹裕涛
      • 曹千青
      • 曹靖昌
      • 曹新承
      • 曹裕昌
      • 曹新涛
      • 曹新翼
      • 曹新昌
      • 曹川承
      • 曹新济
      • 曹靖明
      • 曹圣昌
      • 曹川坤
      • 曹川岩
      • 曹晖昌
      • 曹靖坤
      • 曹圣青

      曹姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 曹彬豪
      • 曹苑文
      • 曹楠雄
      • 曹新博
      • 曹鹤华
      • 曹晨豪
      • 曹国清
      • 曹浩棋
      • 曹强恒
      • 曹彬瀚
      • 曹强豪
      • 曹浩朝
      • 曹敬博
      • 曹健清
      • 曹国福
      • 曹健文
      • 曹彬文
      • 曹浩峻
      • 曹雪诚
      • 曹绍渊
      • 曹英方
      • 曹浩气
      • 曹彬华
      • 曹健福
      • 曹悟瀚
      • 曹浩景
      • 曹浩然
      • 曹悟云
      • 曹浩睿
      • 曹商豪
      • 曹国瀚
      • 曹敬云
      • 曹雪瀚
      • 曹浩原
      • 曹海尊
      • 曹浩方
      • 曹强渊
      • 曹浩胜
      • 曹苑福
      • 曹商博
      • 曹浩顺
      • 曹绍闲
      • 曹绍寒
      • 曹熙寒
      • 曹康云
      • 曹新闲
      • 曹浩渊
      • 曹若文
      • 曹康文
      • 曹望博
      • 曹若溪
      • 曹浩仁
      • 曹靖云
      • 曹楠云
      • 曹浩恒
      • 曹国云
      • 曹健华
      • 曹熙欢
      • 曹浩捷
      • 曹楷渊
      • 曹浩华
      • 曹若峰
      • 曹若清
      • 曹楷闲
      • 曹晨方
      • 曹新欢
      • 曹强雄
      • 曹强洋
      • 曹商峰
      • 曹雪渊
      • 曹浩尧
      • 曹健豪
      • 曹熙云
      • 曹莫闲
      • 曹敬普
      • 曹熙尧
      • 曹熙清
      • 曹熙皓
      • 曹健渊
      • 曹熙顺
      • 曹雪元
      • 曹晨文
      • 曹国豪
      • 曹苑博
      • 曹新云
      • 曹若豪
      • 曹熙捷
      • 曹国文
      • 曹苑瀚
      • 曹浩福
      • 曹康博
      • 曹浩瑜
      • 曹彬渊
      • 曹熙杰
      • 曹强文
      • 曹绍文
      • 曹国峰
      • 曹浩嘉
      • 曹若瀚
      • 曹鹤睿
      • 曹浩凯
      • 曹浩藏
      • 曹川云
      • 曹强华
      • 曹健方
      • 曹浩元
      • 曹浩峰
      • 曹琪云
      • 曹浩月
      • 曹琪渊
      • 曹绍福
      • 曹浩雄
      • 曹雪博
      • 曹若洪
      • 曹浩博
      • 曹国雄
      • 曹晨华
      • 曹靖渊
      • 曹浩豪
      • 曹苑闲
      • 曹熙栋
      • 曹强福
      • 曹绍博
      • 曹熙胜
      • 曹敬渊
      • 曹熙闲
      • 曹健洪
      • 曹敬清
      • 曹雪景
      • 曹敬寒
      • 曹国渊
      • 曹若福
      • 曹浩盛
      • 曹浩高
      • 曹健闲
      • 曹祺云
      • 曹靖闲
      • 曹楷博
      • 曹雪峻
      • 曹楠博
      • 曹浩洋
      • 曹国恒
      • 曹浩栋
      • 曹强博
      • 曹健瀚
      • 曹晖杰
      • 曹雪睿
      • 曹浩修
      • 曹健洋
      • 曹浩诚
      • 曹熙博
      • 曹雪月
      • 曹浩杰
      • 曹健雄
      • 曹绍洋
      • 曹彬恒
      • 曹康峰
      • 曹晨峰
      • 曹熙盛
      • 曹嘉宏
      • 曹瑞鸿
      • 曹银鸿
      • 曹豪泽
      • 曹敬洪
      • 曹嘉泽
      • 曹:
      • 曹荣江
      • 曹齐朋
      • 曹豪江
      • 曹嘉鸿
      • 曹敬峰
      • 曹瑜朋
      • 曹瑞泽
      • 曹菲鸿
      • 曹福泽
      • 曹福杉
      • 曹齐宏
      • 曹新峰
      • 曹银宏
      • 曹瑞宏
      • 曹瑜江
      • 曹瑜鸿
      • 曹银朋
      • 曹豪君
      • 曹川瀚
      • 曹敬洋
      • 曹靖洋
      • 曹熙高
      • 曹熙峻
      • 曹瑞江
      • 曹豪鸿
      • 曹琪洋
      • 曹诚江
      • 曹豪谦
      • 曹睿江
      • 曹新洋
      • 曹熙原
      • 曹银泽
      • 曹福聪
      • 曹祺峰

      曹姓历史名人:

      曹姓名人,较早的要数春秋时期的曹刿了。鲁庄公的时候,齐攻打鲁,他求见庄公,随庄公战于长勺,利用齐军'一鼓作气,再而衰,三而竭'的时机,叫庄公鸣鼓进攻,结果获得了长勺之战的大胜。
      其次是汉初大臣曹参:撼⒑,他被封为平阳侯,曾任齐国相国九年。协助高祖平定陈颛、英布等异姓诸侯王的叛乱。
      至于曹操,其实他真姓是夏侯。因其父夏侯嵩是得宠宦官曹腾的养子,他们于是攀龙附凤,改姓为曹了。曹操,字孟德,三国时的政治家、军事家、诗人。建安元年,他统一了中国北部。其子曹丕称帝
      ,追尊为武帝。自从曹操尊姓为曹氏之后,使曹姓声名大振。
      曹植,著名诗人;曹丕之子,为魏明帝;曹丕之孙为魏国皇帝。其后裔曹霸,武卫将军,又极善画马。
      三国之后,唐时诗人曹松,宋初名将曹彬,元代画家曹之白,明时文学家曹学检,明理学之冠曹端,都是后人耳熟能详的人物。
      特别需要提到的是清著名作家曹雪芹。他的名著《红楼梦》为中华民族留下了一部宝贵的遗产。他不仅是后人推崇倍至的曹姓名人,更是中华民族的骄傲。

      曹姓聚集地:

      迁徙分布
      早期的曹氏诞生于山东,长期在山东居住和繁衍。至于迁徙山西、陕西、河北、安徽等地,则是很久以后的事了。
      三国以后,原本单纯的曹姓混乱了,不但被曹操冒姓,还有被康国之后冒姓的记录。
      汉时,曹姓已经广布于北方及安徽等地。这是曹姓一个非常重要的繁衍时期。
      唐代末年,曹氏大规模南迁江南。久居北方的曹氏先人为躲避黄巢起义,举家南徙,有的一直展转入闽,迁居漳州一带:笤诟=喜恳渤鱿植苁献偌,都是这次南迁的曹之后代长期繁衍、播迁的结果。福建南部的这些曹氏族人,后来又迁居台湾。
      台湾的曹姓多集中在南投、彰化和台北三县。最先,是由闽南人曹朝迁居台北,后又有福建安溪的曹姓人入垦台北。自从开创曹氏家族入台的先例之后,由福建和广东移台的曹姓便源源不断。据台湾文献考证,台北县士林镇的市街就曾是清雍下年间最先到达台湾的曹朝招工兴建的,现在,台湾的南投、彰化、台北三县是曹姓最多的地区。
      宋代以后,曹姓已经广布于中国的大部分地区了。
      堂号
      '清靖堂',又称'无为堂':西汉曹参,在萧何死了以后,继萧何为宰相。他一本萧何时的办法,所谓'萧规曹随'。'省刑法,薄税敛,无为而治'。老百姓因此歌颂他说:'载以清靖,民以宁一'。
     1. 练姓男宝宝起名_姓练的男孩名字(满分/高

      [2020-04-07 23:15:00]

      练姓人口大约有29万,为第二百五十一位大姓姓氏,大约占全国人口的0.023%。那么练姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 练姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)练瀚月练哲荣练松陌练哲嘉练松嘉练......

     2. 带杨字的男孩名字大全

      [2020-04-07 13:53:00]

      杨 繁体:楊 起名五行:木 姓名学笔画:13画 简体笔画:7画 读音:yáng杨:植物名,落叶乔木;姓氏。    《说文解字》释云:木也。从木昜聲。 杨字起名示例:......

     3. 带景字的男孩名字大全

      [2020-04-07 10:15:00]

      景 繁体:景 起名五行:木 姓名学笔画:12画 简体笔画:12画 读音:jǐng景:景字的本义是指亮光或日光.又引申指景象或风物,以及表示大或仰慕之义。    《说......

     4. 2014马年男孩取名6大技巧

      [2020-04-07 19:21:00]

       2014年是马年,马是高贵、自由的化身,在这一年出生的男宝宝应该取什么名字呢?有哪些好的取名技巧可以参考?下面告诉你,根据马宝宝的性格特征,2014马年男孩取名6大技巧。    ......

     5. 带智字的男孩名字大全

      [2020-04-07 15:43:00]

      智 繁体:智 起名五行:火 姓名学笔画:12画 简体笔画:12画 读音:zhì智:智指智慧、见识、聪明。名人起名用字:方以智:(1611年-1671年......

     6. 带家字的男孩名字大全

      [2020-04-07 15:51:00]

      俊 繁体:俊 起名五行:火 姓名学笔画:9画 简体笔画:9画 读音:jùn俊:俊字一般包含三个方面的含义:一指才智过人,另一指容貌俊美,再则指气势博大。    《说......

     7. 带业字的男孩名字大全

      [2020-04-07 15:39:00]

      业 繁体:業 起名五行:木 姓名学笔画:13画 简体笔画:5画 读音:yè业:业字除“已经”的意义外,其他的意义尚有:事业、功业、基业。    《说文解字》释云:大版......

     8. 尤姓男宝宝起名_姓尤的男孩名字(满分/高

      [2020-04-07 10:13:00]

      尤姓是南中国的姓氏,始自10世纪,在百家姓中排第19,台湾第八十四大姓,在大陆当代姓氏中排第124位,约占大陆汉族人口的万分之七点五,多生活在南中国一带。那么尤姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧......

     9. 上一条信息:曹姓女宝宝起名_姓曹的女孩名字(满分/高分)
      下一条信息:袁姓女宝宝起名_姓袁的女孩名字(满分/高分)

      本文标题:曹姓男宝宝起名_姓曹的男孩名字(满分/高分)
      手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48787.html