<nav id="MhGHv"><bdo id="MhGHv"><td id="MhGHv"><optgroup id="MhGHv"><dd id="MhGHv"></dd></optgroup></td></bdo></nav>
   <ol id="MhGHv"><th id="MhGHv"><noscript id="MhGHv"></noscript></th></ol><ul id="MhGHv"><output id="MhGHv"><noscript id="MhGHv"></noscript></output><col id="MhGHv"></col><hgroup id="MhGHv"></hgroup><figcaption id="MhGHv"><strike id="MhGHv"><acronym id="MhGHv"><form id="MhGHv"></form></acronym></strike></figcaption><meter id="MhGHv"></meter></ul><var id="MhGHv"><var id="MhGHv"></var></var><samp id="MhGHv"><kbd id="MhGHv"><del id="MhGHv"></del></kbd></samp>

     吕姓女宝宝起名_姓吕的女孩名字(满分/高分)

     投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-07 12:35:00

     导语吕姓女宝宝起名_姓吕的女孩名字(满分/高分),吕氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位,在台湾省排名第二十六位。人口约七百零一万五千余,占中国人口总数的0.44%左右,那么吕姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

     吕氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位,在台湾省排名第二十六位。人口约七百零一万五千余,占中国人口总数的0.44%左右,那么吕姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

     吕姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

     • 吕欣芙
     • 吕佳芸
     • 吕昕莲
     • 吕佩芸
     • 吕佳恬
     • 吕妮芸
     • 吕雨花
     • 吕蕊杏
     • 吕妮娟
     • 吕欣黛
     • 吕沐桐
     • 吕欣凌
     • 吕佳莲
     • 吕佩桐
     • 吕欣芸
     • 吕昕芙
     • 吕沐娟
     • 吕欣璐
     • 吕佳芝
     • 吕佳娟
     • 吕沐芸
     • 吕欣桐
     • 吕昕芳
     • 吕沐芙
     • 吕佩芝
     • 吕佳缦
     • 吕佳芙
     • 吕欣霜
     • 吕昕芷
     • 吕沐檀
     • 吕欣娜
     • 吕雨桐
     • 吕佳芷
     • 吕欣芳
     • 吕念桃
     • 吕佳霜
     • 吕昕芸
     • 吕佳霞
     • 吕妮莲
     • 吕佳檀
     • 吕欣芷
     • 吕佳桐
     • 吕昕桐
     • 吕佳珍
     • 吕佩芙
     • 吕沛芹
     • 吕佳黛
     • 吕念芹
     • 吕红杏
     • 吕柳妍
     • 吕柳江
     • 吕盈君
     • 吕柳君
     • 吕彦瑾
     • 吕柏凝
     • 吕虹凝
     • 吕彦璇
     • 吕虹颖
     • 吕蕊曦
     • 吕柳瑾
     • 吕映蓉
     • 吕柏颖
     • 吕盈蓉
     • 吕柏璇
     • 吕彦颖
     • 吕蕊竹
     • 吕玫颖
     • 吕蕊冰
     • 吕虹晓
     • 吕柳凝
     • 吕蕊露
     • 吕彦蓉
     • 吕柳霎
     • 吕彦凝
     • 吕南檀
     • 吕芊黛
     • 吕映萱
     • 吕南莲
     • 吕彦霞
     • 吕彦瑶
     • 吕柳瑶
     • 吕彦檀
     • 吕虹霞
     • 吕柏璐
     • 吕柏萱
     • 吕柳萱
     • 吕柳慕
     • 吕彦璐
     • 吕柳慧
     • 吕彦娇
     • 吕映娇
     • 吕美莲
     • 吕映莲
     • 吕芊瑶
     • 吕芊漫
     • 吕香莲
     • 吕盈萱
     • 吕柳漫
     • 吕柏莲
     • 吕彦莲
     • 吕香萱
     • 吕柳莹
     • 吕柳娇
     • 吕梨嘉
     • 吕奇璇
     • 吕曼菲
     • 吕梅菱
     • 吕梅华
     • 吕欣蓉
     • 吕婕绮
     • 吕欣凝
     • 吕佳凝
     • 吕佳霎
     • 吕海菡
     • 吕若菡
     • 吕敏梦
     • 吕佩蓉
     • 吕雪菡
     • 吕婕舞
     • 吕梨菱
     • 吕妮颖
     • 吕雪语
     • 吕欣瑾
     • 吕若绮
     • 吕梅碧
     • 吕雪菱
     • 吕若菊
     • 吕若菲
     • 吕佳润
     • 吕婕语
     • 吕曼嘉
     • 吕婧菲
     • 吕佳晓
     • 吕梨语
     • 吕梨菡
     • 吕雪绮
     • 吕沐蓉
     • 吕梅嘉
     • 吕婕菲
     • 吕昕颖
     • 吕梅语
     • 吕欣润
     • 吕若嘉
     • 吕若菱
     • 吕佳蓉
     • 吕雪嘉
     • 吕梅菲
     • 吕雪菲
     • 吕若语
     • 吕沁蓉
     • 吕若华
     • 吕寄梦
     • 吕卿华
     • 吕曼绮
     • 吕梨菲
     • 吕婕碧
     • 吕蕊鸣
     • 吕枝欣
     • 吕佳佩
     • 吕梅萱
     • 吕佳雨
     • 吕婕莹
     • 吕若霄
     • 吕欣昕
     • 吕英蝶
     • 吕馥菡
     • 吕雪巧
     • 吕昕欣
     • 吕欣沁
     • 吕佳佳
     • 吕欣佳
     • 吕佩奇
     • 吕盼柳
     • 吕蕊菡
     • 吕红芊
     • 吕佩欣
     • 吕雪卉
     • 吕柏盈
     • 吕佳沁
     • 吕彦虹
     • 吕佳枝
     • 吕红柏
     • 吕柳芊
     • 吕梅蝶
     • 吕柳柳
     • 吕盈芍
     • 吕梨卉
     • 吕盼兰
     • 吕佳彤
     • 吕柏兰
     • 吕海莹
     • 吕香柏
     • 吕明佳
     • 吕沐欣
     • 吕欣彤
     • 吕曼玉
     • 吕馥语
     • 吕寄瑶
     • 吕若瑶
     • 吕柳兰

     吕姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

     • 吕依娜
     • 吕昕莲
     • 吕妮黛
     • 吕佳恬
     • 吕妮芸
     • 吕昕忆
     • 吕妮娟
     • 吕欣黛
     • 吕欣凌
     • 吕昕凌
     • 吕昕芙
     • 吕依璐
     • 吕欣璐
     • 吕依玲
     • 吕昕芳
     • 吕念珍
     • 吕昕芷
     • 吕宛璐
     • 吕欣娜
     • 吕念桃
     • 吕昕芸
     • 吕妮莲
     • 吕昕桐
     • 吕佳珍
     • 吕宛黛
     • 吕佳黛
     • 吕念芹
     • 吕怡采
     • 吕南璇
     • 吕彦瑾
     • 吕怡瑾
     • 吕彦璇
     • 吕蕊曦
     • 吕柳瑾
     • 吕映瑾
     • 吕映蓉
     • 吕柏璇
     • 吕虹晓
     • 吕南檀
     • 吕芊黛
     • 吕幽蝶
     • 吕映萱
     • 吕南莲
     • 吕彦瑶
     • 吕南影
     • 吕怡蝶
     • 吕柳瑶
     • 吕映缘
     • 吕柏璐
     • 吕彦璐
     • 吕映娇
     • 吕映莲
     • 吕芊瑶
     • 吕映蝶
     • 吕幽瑶
     • 吕怡瑶
     • 吕彤瑾
     • 吕梨嘉
     • 吕奇璇
     • 吕婉裳
     • 吕甜绿
     • 吕梨菱
     • 吕妮颖
     • 吕欣瑾
     • 吕昕瑾
     • 吕佳晓
     • 吕昕燕
     • 吕梨语
     • 吕梨菡
     • 吕妮瑾
     • 吕昕颖
     • 吕昕晓
     • 吕梨菲
     • 吕欣昕
     • 吕英蝶
     • 吕昕欣
     • 吕怡南
     • 吕梅蝶
     • 吕梨卉
     • 吕昕昕
     • 吕佳彤
     • 吕昕宛
     • 吕妮宛
     • 吕妮依
     • 吕欣彤
     • 吕寄瑶
     • 吕若瑶
     • 吕梨瑶
     • 吕昕彤
     • 吕卿蝶
     • 吕婧瑶
     • 吕梅瑶
     • 吕昕依
     • 吕南芊
     • 吕梨玉
     • 吕柳南
     • 吕依灵
     • 吕彤彤
     • 吕甜巧
     • 吕婕蝶
     • 吕佳昕
     • 吕梨莹
     • 吕宛妮
     • 吕彤佳
     • 吕蕊彤
     • 吕妮玥
     • 吕幽彤
     • 吕怡昕
     • 吕玥彤
     • 吕彤玥
     • 吕昕音
     • 吕南佳
     • 吕彤幽
     • 吕映佳
     • 吕彦妮
     • 吕映欣
     • 吕妮南
     • 吕怡彤
     • 吕幽昕
     • 吕昕怡
     • 吕昕南
     • 吕昕玥
     • 吕映瑛
     • 吕欣瑶
     • 吕昕瑶
     • 吕昕乐
     • 吕幽绿
     • 吕昕影
     • 吕妮影
     • 吕欣蝶
     • 吕彤蝶
     • 吕昕萱
     • 吕映菲
     • 吕佳瑶
     • 吕宛瑶
     • 吕映嘉
     • 吕映梦
     • 吕昕莹
     • 吕彤瑶
     • 吕妮萱
     • 吕南菲
     • 吕凌瑶
     • 吕语恬
     • 吕娜羽
     • 吕梦珍
     • 吕月曦
     • 吕花瑶
     • 吕芝瑶
     • 吕凌萱
     • 吕夏瑶
     • 吕珍羽
     • 吕裳娜
     • 吕竹玲
     • 吕桐瑶
     • 吕绿夏
     • 吕竹娜
     • 吕菊娜
     • 吕自芳
     • 吕凌娇
     • 吕娜萱
     • 吕桑瑶
     • 吕夏影
     • 吕绮凌
     • 吕尔珍
     • 吕月晴
     • 吕夏蝶
     • 吕桃瑶
     • 吕嘉恬
     • 吕菱娜
     • 吕绿芸
     • 吕尔芙
     • 吕语凌
     • 吕芳瑶
     • 吕嘉玲
     • 吕娜瑶
     • 吕夏羽
     • 吕嘉凌
     • 吕嘉珍
     • 吕黛萱
     • 吕莲蝶
     • 吕黛莹
     • 吕璐莹
     • 吕忆瑶
     • 吕璐瑶
     • 吕黛瑶
     • 吕璐萱
     • 吕黛娇
     • 吕嫣媛
     • 吕菡晴
     • 吕语婷
     • 吕燕玲
     • 吕璐邑
     • 吕嘉媛
     • 吕晓芸
     • 吕颖夏
     • 吕晓凌
     • 吕裳媛
     • 吕晓倚
     • 吕菡婷
     • 吕尔雅

     吕姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

     • 吕依娜
     • 吕昕忆
     • 吕宛珊
     • 吕依璐
     • 吕依珊
     • 吕依玲
     • 吕宛璐
     • 吕宛黛
     • 吕怡采
     • 吕怡邑
     • 吕幽邑
     • 吕柔邑
     • 吕怡瑾
     • 吕幽燕
     • 吕思燕
     • 吕玥静
     • 吕思影
     • 吕怡忆
     • 吕幽蝶
     • 吕思缘
     • 吕音缘
     • 吕柔影
     • 吕南影
     • 吕思忆
     • 吕怡蝶
     • 吕柔忆
     • 吕映缘
     • 吕姿缘
     • 吕幽影
     • 吕怡影
     • 吕幽瑶
     • 吕怡瑶
     • 吕珠嫣
     • 吕婉裳
     • 吕旋嫣
     • 吕婉嫣
     • 吕紫瑛
     • 吕依静
     • 吕婉瑜
     • 吕悦嫣
     • 吕昕燕
     • 吕紫嫣
     • 吕迎嫣
     • 吕彩嫣
     • 吕思怡
     • 吕怡思
     • 吕幽音
     • 吕迎婵
     • 吕柔怡
     • 吕宛儿
     • 吕依青
     • 吕柔玥
     • 吕幽怡
     • 吕婉缘
     • 吕婉婵
     • 吕怡南
     • 吕思玥
     • 吕昕宛
     • 吕妮宛
     • 吕妮依
     • 吕姗依
     • 吕幽思
     • 吕昕依
     • 吕依灵
     • 吕玥怡
     • 吕宛妮
     • 吕幽依
     • 吕玥宛
     • 吕幽宛
     • 吕姗音
     • 吕宛春
     • 吕妮玥
     • 吕宛姿
     • 吕怡依
     • 吕思依
     • 吕幽彤
     • 吕怡昕
     • 吕玥彤
     • 吕彤玥
     • 吕幽儿
     • 吕昕音
     • 吕彤幽
     • 吕柔宛
     • 吕姗怡
     • 吕宛玥
     • 吕幽姗
     • 吕柔依
     • 吕怡宛
     • 吕思宛
     • 吕怡彤
     • 吕幽昕
     • 吕依柔
     • 吕昕怡
     • 吕宛怡
     • 吕姗玥
     • 吕昕玥
     • 吕姗影
     • 吕映瑛
     • 吕幽绿
     • 吕依叶
     • 吕思瑛
     • 吕昕影
     • 吕宛缘
     • 吕依缘
     • 吕妮影
     • 吕怡嫦
     • 吕怡嫣
     • 吕春瑛
     • 吕柔嫣
     • 吕宛瑶
     • 吕秋嫣
     • 吕怡瑛
     • 吕姿嫣
     • 吕春嫣
     • 吕姿瑛
     • 吕韵秀
     • 吕娜羽
     • 吕珊影
     • 吕珍羽
     • 吕素影
     • 吕羽珊
     • 吕夏影
     • 吕倩影
     • 吕珊缘
     • 吕珊叶
     • 吕夏羽
     • 吕珊羽
     • 吕忆瑶
     • 吕嫣媛
     • 吕馨羽
     • 吕嫣舒
     • 吕燕玲
     • 吕忆邑
     • 吕璐邑
     • 吕燕珊
     • 吕睿翔
     • 吕嫣絮
     • 吕尔岚
     • 吕翠岚
     • 吕羽馨
     • 吕艳璐
     • 吕晓燕
     • 吕艳青
     • 吕睿娅
     • 吕艳妮
     • 吕尔娅
     • 吕嫣悦
     • 吕艳姗
     • 吕嫣婉
     • 吕韵韵
     • 吕艳儿
     • 吕翠婉
     • 吕静宛
     • 吕静依
     • 吕晓依
     • 吕紫邑
     • 吕燕妮
     • 吕晓宛
     • 吕忆妮
     • 吕韵虞
     • 吕忆依
     • 吕忆姗
     • 吕忆昕
     • 吕晓幽
     • 吕韵钰
     • 吕忆宛
     • 吕晓音
     • 吕韵靖
     • 吕晓嫣
     • 吕晓瑛
     • 吕燕睿
     • 吕韵歆
     • 吕晓怡
     • 吕璐依
     • 吕忆彤

     吕姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

     • 吕沐珊
     • 吕宛珊
     • 吕沐宸
     • 吕依珊
     • 吕雨真
     • 吕青珊
     • 吕青纹
     • 吕姗霞
     • 吕思妙
     • 吕思秀
     • 吕柔妍
     • 吕春妍
     • 吕柔邑
     • 吕思江
     • 吕思妍
     • 吕柔霎
     • 吕思洁
     • 吕姿静
     • 吕思燕
     • 吕思静
     • 吕馥馨
     • 吕思润
     • 吕柔凝
     • 吕玥静
     • 吕思凝
     • 吕姿洁
     • 吕思漫
     • 吕柔慕
     • 吕思影
     • 吕思缘
     • 吕柔霜
     • 吕思霜
     • 吕思霄
     • 吕柔影
     • 吕柔漫
     • 吕思忆
     • 吕柔忆
     • 吕姿婵
     • 吕姿缘
     • 吕秋婵
     • 吕柔霄
     • 吕秋慕
     • 吕春漫
     • 吕紫翠
     • 吕曼瑜
     • 吕珠嫣
     • 吕觅翠
     • 吕雪瑜
     • 吕姗凝
     • 吕紫翠
     • 吕旋嫣
     • 吕珠华
     • 吕雪翠
     • 吕紫瑛
     • 吕依静
     • 吕婉瑜
     • 吕雨静
     • 吕悦嫣
     • 吕紫华
     • 吕彩瑜
     • 吕紫嫣
     • 吕旋睿
     • 吕姗洁
     • 吕彩鸣
     • 吕彩嫣
     • 吕雪睿
     • 吕珠瑜
     • 吕彩睿
     • 吕姿香
     • 吕思怡
     • 吕怡思
     • 吕姗青
     • 吕美春
     • 吕旋慕
     • 吕迎婵
     • 吕柔怡
     • 吕佩青
     • 吕宛儿
     • 吕紫慕
     • 吕秋姿
     • 吕依青
     • 吕柔玥
     • 吕姗佩
     • 吕秋盈
     • 吕婉婵
     • 吕春姿
     • 吕双萍
     • 吕思思
     • 吕春柔
     • 吕盈姿
     • 吕柔思
     • 吕儿雨
     • 吕馥瑜
     • 吕秋春
     • 吕红姿
     • 吕思玥
     • 吕沛儿
     • 吕姗依
     • 吕香春
     • 吕彩慕
     • 吕秋柔
     • 吕幽思
     • 吕盈思
     • 吕旋漫
     • 吕春香
     • 吕思盈
     • 吕秋玫
     • 吕紫漫
     • 吕雪婵
     • 吕姿盈
     • 吕思姿
     • 吕珠婵
     • 吕柔玫
     • 吕紫霄
     • 吕青姗
     • 吕思秋
     • 吕沐姗
     • 吕香思
     • 吕姗柔
     • 吕姗姿
     • 吕柔姗
     • 吕明思
     • 吕柔明
     • 吕姗音
     • 吕宛春
     • 吕宛姿
     • 吕思依
     • 吕盈青
     • 吕青香
     • 吕佩春
     • 吕沐姿
     • 吕姗盈
     • 吕幽儿
     • 吕思明
     • 吕馥姗
     • 吕柔沐
     • 吕柔宛
     • 吕姗馥
     • 吕姗怡
     • 吕春沁
     • 吕盈姗
     • 吕雨双
     • 吕幽姗
     • 吕雨思
     • 吕盼儿
     • 吕柔依
     • 吕秋姗
     • 吕思宛
     • 吕沐柔
     • 吕佩思
     • 吕青秋
     • 吕依柔
     • 吕儿思
     • 吕思青
     • 吕姗玥
     • 吕春姗
     • 吕青姿
     • 吕春儿
     • 吕姗玫
     • 吕姗影
     • 吕香瑜
     • 吕思睿
     • 吕秋碧
     • 吕姗婵
     • 吕盼翠
     • 吕思华
     • 吕姿睿
     • 吕姗慕
     • 吕青婵
     • 吕思瑛
     • 吕青慕
     • 吕秋华
     • 吕秋睿
     • 吕沐婵
     • 吕姿瑜
     • 吕柔华
     • 吕怡嫦
     • 吕思舞
     • 吕思嫦
     • 吕春瑛
     • 吕秋翠
     • 吕柔嫣
     • 吕秋嫣
     • 吕盈瑜
     • 吕思萍
     • 吕柔嫦
     • 吕姿嫣
     • 吕柔瑜
     • 吕姗漫
     • 吕春萍
     • 吕思碧
     • 吕春嫣
     • 吕姿瑛
     • 吕韵秀
     • 吕倩冰
     • 吕宸慕
     • 吕幻丝
     • 吕珊影
     • 吕倩婵
     • 吕翠珊

     吕姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

     • 吕沐珊
     • 吕佩芸
     • 吕雨纹
     • 吕雨花
     • 吕雨霞
     • 吕沐桐
     • 吕佩桐
     • 吕沐娟
     • 吕沐宸
     • 吕雨真
     • 吕沐芸
     • 吕沐芙
     • 吕佩芝
     • 吕佳缦
     • 吕沐纹
     • 吕青纹
     • 吕欣霜
     • 吕沛纹
     • 吕沐檀
     • 吕雨桐
     • 吕佳霜
     • 吕佳霞
     • 吕佩芙
     • 吕沛芹
     • 吕姗霞
     • 吕红杏
     • 吕思妙
     • 吕柳妍
     • 吕柳江
     • 吕柔妍
     • 吕春妍
     • 吕思江
     • 吕思妍
     • 吕盈妍
     • 吕盈君
     • 吕盈江
     • 吕柔霎
     • 吕柏凝
     • 吕思洁
     • 吕虹凝
     • 吕盈蓉
     • 吕馥馨
     • 吕思润
     • 吕柔凝
     • 吕玫颖
     • 吕盈凝
     • 吕香凝
     • 吕思凝
     • 吕蕊冰
     • 吕柳凝
     • 吕蕊露
     • 吕姿洁
     • 吕柳霎
     • 吕彦凝
     • 吕思漫
     • 吕香慕
     • 吕柔慕
     • 吕柔霜
     • 吕思霜
     • 吕盈慕
     • 吕彦霞
     • 吕思霄
     • 吕柔漫
     • 吕虹霞
     • 吕玫霞
     • 吕玫霞
     • 吕柳慕
     • 吕柳慧
     • 吕柔霄
     • 吕美莲
     • 吕秋慕
     • 吕红霞
     • 吕芊漫
     • 吕香莲
     • 吕盈萱
     • 吕香霞
     • 吕柳漫
     • 吕香萱
     • 吕春漫
     • 吕敏华
     • 吕曼菲
     • 吕曼瑜
     • 吕梅华
     • 吕觅翠
     • 吕欣凝
     • 吕雪瑜
     • 吕姗凝
     • 吕佳凝
     • 吕佳霎
     • 吕海菡
     • 吕曼萍
     • 吕珠华
     • 吕敏梦
     • 吕佩蓉
     • 吕雪菡
     • 吕婕舞
     • 吕雪语
     • 吕雪翠
     • 吕梅碧
     • 吕雪菱
     • 吕雪萍
     • 吕佳润
     • 吕雪华
     • 吕曼嘉
     • 吕雨静
     • 吕紫华
     • 吕雪绮
     • 吕沐蓉
     • 吕姗洁
     • 吕彩鸣
     • 吕佩霎
     • 吕雪睿
     • 吕欣润
     • 吕雪嘉
     • 吕曼碧
     • 吕曼华
     • 吕雪菲
     • 吕沁蓉
     • 吕若华
     • 吕佩凝
     • 吕卿华
     • 吕曼绮
     • 吕婕碧
     • 吕姿香
     • 吕曼慧
     • 吕蕊鸣
     • 吕雪慧
     • 吕曼霄
     • 吕佳佩
     • 吕美春
     • 吕旋慕
     • 吕海霄
     • 吕佩青
     • 吕佳雨
     • 吕若霄
     • 吕紫慕
     • 吕馥菡
     • 吕玫盈
     • 吕雪巧
     • 吕曼漫
     • 吕佩明
     • 吕欣沁
     • 吕姗佩
     • 吕佩奇
     • 吕盼柳
     • 吕秋盈
     • 吕红芊
     • 吕沐佩
     • 吕佩欣
     • 吕雪卉
     • 吕柏盈
     • 吕佳沁
     • 吕雪慧
     • 吕红柏
     • 吕双萍
     • 吕盈姿
     • 吕盈芍
     • 吕儿雨
     • 吕馥瑜
     • 吕盼兰
     • 吕海莹
     • 吕红姿
     • 吕曼慕
     • 吕盈盈
     • 吕香柏
     • 吕明佳
     • 吕沛儿
     • 吕沐欣
     • 吕香春
     • 吕彩慕
     • 吕曼玉
     • 吕馥语
     • 吕雪霄
     • 吕海玉
     • 吕盈思
     • 吕旋漫
     • 吕春香
     • 吕思盈
     • 吕秋玫
     • 吕佳明
     • 吕紫漫
     • 吕曼萱
     • 吕曼卉
     • 吕红芍
     • 吕雪婵
     • 吕姿盈
     • 吕梅漫
     • 吕雨佳
     • 吕柔玫
     • 吕紫霄
     • 吕香波
     • 吕蕊华
     • 吕海葵
     • 吕若漫
     • 吕沐姗
     • 吕欣沐
     • 吕蕊舞
     • 吕香思
     • 吕盈欣
     • 吕红佩

     吕姓历史名人:

     吕留良:明末清初人,号晚村。与黄宗羲、高斗魁等结识。雍正十年因曾静案,被剖棺戮尸,著述焚毁。学宗程朱,特别表扬朱熹的种族思想。
     吕布:东汉末年名将,善弓马,力大无穷,时称'飞将',封温侯,割据徐州,为一代枭雄。
     吕洞宾:号纯阳子,唐代八仙之一,曾隐居终南山等地修道。被道教全真教尊为北五祖之一。
     吕光:十六国时后凉(建都今甘肃武威)的建立者,在位13年。
     吕不韦:战国时秦丞相,被封为文信侯,称为'仲父'。门下曾有宾客三千,并让他们编著有《吕氏春秋》。
     吕雉:汉高祖皇后,人称吕后。曾辅佐刘邦平定天下,公元前195年刘邦死后代理朝政。
     吕蒙:三国时东吴名将,是个文武双全的人物,以致鲁肃见他时,曾称赞其'学识渊博,非复吴下阿蒙'。

     吕姓聚集地:

     迁徙分布
     吕姓播迁频繁,分布比较广泛。南阳吕国灭亡后,部分遗民被迁至今湖北蕲春。新蔡吕国亡国后,遗民主要分布于今河南南部及安徽北部。齐国吕氏在康公失国前已散居韩、魏、齐、鲁之间,其后子孙有在陕西、甘肃发展繁衍的。两汉时期,吕氏还分布于今河北、山西、内蒙古的一些地方。东汉末年,西阳人吕范,避乱移居寿春(今安徽寿县),三国时,蜀汉不韦人吕凯、魏任城人吕虔均有后裔徙居河东(今山西永济县西南)。南北朝时,今浙江、江苏的不少地方均有吕姓居民。北宋初,吕氏有一支徙居福建,分布于泉、漳二州,后有部分移居广东。自清代康熙年间开始,闽、粤吕氏有多支移居台湾,进而又有一些人远徙海外,分布于新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、文莱、越南、美国、加拿大等国家。
     吕是台湾的第二十九个大姓。福建漳州分衍至泉州和广东的这支。吕姓,始于清康熙煌二十三年(公元1684年)吕阿四和吕阿南两兄弟。莺歌镇,阿四坑和阿南坑。福建和广东迁台开垦的吕氏源源不断。以台北县为最多,次为嘉义县。
     堂号
     '渭滨堂':商朝末年,吕尚(姜子牙)在渭水滨钓鱼隐居。周文王访贤聘他为宰相。他帮助周文王、周武王打下了周朝八百多年基业的基础。
     '东莱堂':南宋吕祖谦,官著作郎兼国史馆编修,著《东莱博议》,对春秋三传有独到的见解。
     家乘谱牒
     江苏:塘洋吕氏族谱十卷、白沙圩吕氏宗谱二十一卷首一卷末一卷、毗陵吕氏族谱二十二卷首一卷末一卷
     浙江:余姚新河吕氏家乘十二卷附录一卷、余姚吕氏宗谱八卷首一卷、贵门吕氏宗谱十卷、东阳象冈吕氏宗谱二十二卷
     广东:岭南吕氏家谱一卷、潮州吕氏族谱一卷
     四川:吕氏世谱、吕氏族谱不分卷、吕氏宗谱一卷
     南渡吕氏族谱十二卷、河东吕氏谱、吕氏族谱、河东吕氏支谱二卷、吕氏重修族谱二卷
    1. 牟姓女宝宝起名_姓牟的女孩名字(满分/高

     [2020-04-07 09:38:00]

     牟姓是当今中国姓氏排行第一百四十九位的姓氏,人口较多,约占全国汉族人口的百分之零点零七。那么牟姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 牟姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)牟柏冰牟薇冰牟盈竹牟芊......

    2. 喜用神为火的女孩名字_八字喜火的女孩名字

     [2020-04-07 10:54:24]

     喜用神为火的女孩名字丹青 丹霞 丹绮 多盈丹宸 伶娜 熔煜 娜彩多米 佰诗 灵霞 焕明恁眉 灿仙 熔荣 丹心仑琳 丹诚 焕灿 旭峰丹曦 旭光 毓维 娌安丹红 娢丹 多晴 丹墨丹鸿 佁妮 多琪 焕衍念......

    3. 匡姓女宝宝起名_姓匡的女孩名字(满分/高

     [2020-04-07 13:29:00]

     匡氏是一个古老、多民族、多源流的姓氏群体,当代匡姓的人口大约有30万,为第二百四十八位大姓姓氏,大约占全国人口的0.024%。那么匡姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 匡姓女宝宝起名大全(适合......

    4. 杜姓女宝宝起名_姓杜的女孩名字(满分/高

     [2020-04-07 20:58:00]

     杜姓的人口已近520万,为全国第四十七位姓氏,大约占全国人口的0.41%。在全国的分布如今主要集中于河北、河南、辽宁、湖北四省,大约占杜姓总人口的31.5%。那么杜姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看......

    5. 郭姓女宝宝起名_姓郭的女孩名字(满分/高

     [2020-04-07 12:12:00]

     郭姓在宋版《百家姓》中位列第144位。截至2015年,当代郭姓的人口达到1490余万,是中国第17大姓,大约占中国总人口的1.15%。那么郭姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 郭姓女宝宝起名大......

    6. 仲姓女宝宝起名_姓仲的女孩名字(满分/高

     [2020-04-07 23:19:00]

     当代仲姓的人口大约有35万,约占全国人口的0.027%,为第二百四十五位大姓姓氏。江苏为仲姓第一大省,大约占仲姓总人口的40%以上。那么仲姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 仲姓女宝宝起名大全......

    7. 带晴字的女孩名字大全

     [2020-04-07 14:06:00]

     晴 繁体:晴 起名五行:火 姓名学笔画:12画 简体笔画:12画 读音:qíng晴:雨止无云,天气晴朗。天空无云或云量很少,跟"阴"相对。    《说文解字》释云:夝......

    8. 带忻字的女孩名字大全

     [2020-04-07 16:29:00]

     忻 繁体:忻 起名五行:水 姓名学笔画:8画 简体笔画:7画 读音:xīn忻:本义:启发。意为喜悦,高兴的样子。    《说文解字》释云:闓也。从心斤聲!端抉R法》......

    9. 上一条信息:彭姓男宝宝起名_姓彭的男孩名字(满分/高分)
     下一条信息:吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分)

     本文标题:吕姓女宝宝起名_姓吕的女孩名字(满分/高分)
     手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48802.html