• <sup id="bNueU"></sup><li id="bNueU"></li><caption id="bNueU"><caption id="bNueU"><ol id="bNueU"></ol></caption></caption><object id="bNueU"></object><em id="bNueU"></em><dl id="bNueU"><canvas id="bNueU"><textarea id="bNueU"><em id="bNueU"><option id="bNueU"></option></em><map id="bNueU"></map></textarea></canvas></dl><meter id="bNueU"></meter><section id="bNueU"><abbr id="bNueU"></abbr></section><embed id="bNueU"></embed>

 • <optgroup id="bNueU"><noscript id="bNueU"><acronym id="bNueU"></acronym></noscript></optgroup><rt id="bNueU"></rt>
 • <code id="bNueU"><meter id="bNueU"><acronym id="bNueU"></acronym></meter><nav id="bNueU"><b id="bNueU"><del id="bNueU"><var id="bNueU"><p id="bNueU"></p></var></del></b></nav><canvas id="bNueU"></canvas></code>

   • 吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分)

    投稿:Hickey 来源:起名网 2020-03-31 12:37:00

    导语吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分),吕氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位,在台湾省排名第二十六位。人口约七百零一万五千余,占中国人口总数的0.44%左右,那么吕姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    吕氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位,在台湾省排名第二十六位。人口约七百零一万五千余,占中国人口总数的0.44%左右,那么吕姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

    • 吕果鸿
    • 吕松朋
    • 吕果晋
    • 吕昊谦
    • 吕果隆
    • 吕果凌
    • 吕果烈
    • 吕明高
    • 吕松良
    • 吕东谦
    • 吕东隆
    • 吕明谦
    • 吕松江
    • 吕果洪
    • 吕果灿
    • 吕宜隆
    • 吕果恒
    • 吕宜泽
    • 吕果洋
    • 吕雨高
    • 吕果泽
    • 吕涛君
    • 吕丰材
    • 吕果遥
    • 吕果庭
    • 吕果绩
    • 吕果展
    • 吕果伦
    • 吕果谦
    • 吕果弥
    • 吕果原
    • 吕宜峰
    • 吕果峰
    • 吕冠君
    • 吕建君
    • 吕建志
    • 吕冠宏
    • 吕柏志
    • 吕炫谷
    • 吕冠伯
    • 吕波杉
    • 吕建利
    • 吕柏江
    • 吕俊材
    • 吕冠良
    • 吕冠朋
    • 吕建江
    • 吕柏君
    • 吕冠江
    • 吕劲杉
    • 吕肖朋
    • 吕泰君
    • 吕柏桦
    • 吕冠桦
    • 吕丰曲
    • 吕柏瑾
    • 吕建翰
    • 吕建龙
    • 吕俊树
    • 吕松瀚
    • 吕建瑾
    • 吕冠霖
    • 吕丰旭
    • 吕建树
    • 吕冠瑾
    • 吕炫朴
    • 吕俊桦
    • 吕冠道
    • 吕松全
    • 吕松腾
    • 吕肖霖
    • 吕冠璋
    • 吕劲翰
    • 吕泰桦
    • 吕涛曲
    • 吕劲龙
    • 吕建霖
    • 吕柏龙
    • 吕劲桦
    • 吕炫桦
    • 吕建润
    • 吕建桦
    • 吕柏树
    • 吕柏达
    • 吕劲树
    • 吕松年
    • 吕建达
    • 吕松帆
    • 吕风桦
    • 吕建璋
    • 吕冠震
    • 吕泰庆
    • 吕冠标
    • 吕冠灿
    • 吕俊贤
    • 吕波庆
    • 吕建庆
    • 吕建兴
    • 吕冠遥
    • 吕冠辉
    • 吕冠德
    • 吕冠泽
    • 吕柏兴
    • 吕俊毅
    • 吕炫毅
    • 吕柯鸿
    • 吕肖辉
    • 吕冠霄
    • 吕波贤
    • 吕冠兴
    • 吕泰毅
    • 吕柏辉
    • 吕冠鸿
    • 吕劲辉
    • 吕柯辉
    • 吕炫谦
    • 吕建毅
    • 吕泰贤
    • 吕劲鸿
    • 吕俊标
    • 吕泰谦
    • 吕建德
    • 吕风庆
    • 吕肖泽
    • 吕柏震
    • 吕建辉
    • 吕柏德
    • 吕冠贤
    • 吕俊庆
    • 吕风啸
    • 吕柏毅
    • 吕肖乐
    • 吕柏鸿
    • 吕冠庆
    • 吕劲霄
    • 吕肖谦
    • 吕炫庆
    • 吕冠谦
    • 吕柯泽
    • 吕柏遥
    • 吕建绩
    • 吕建隆
    • 吕健荣
    • 吕宜霖
    • 吕彬宁
    • 吕强福
    • 吕若福
    • 吕强豪
    • 吕健豪
    • 吕国荣
    • 吕强华
    • 吕雪嘉
    • 吕康宁
    • 吕彬豪
    • 吕明桦
    • 吕若宁
    • 吕健福
    • 吕国嘉
    • 吕浩嘉
    • 吕果润
    • 吕彬嘉
    • 吕彬荣
    • 吕昊桦
    • 吕彬图
    • 吕国华
    • 吕健宁
    • 吕雨树
    • 吕彬华
    • 吕强荣
    • 吕宜润
    • 吕若尘
    • 吕果霖
    • 吕若菲
    • 吕宜桦
    • 吕果龙
    • 吕果翰
    • 吕健华
    • 吕国豪
    • 吕苑宁
    • 吕果达
    • 吕苑嘉
    • 吕若嘉
    • 吕国福
    • 吕苑福
    • 吕果桦
    • 吕章嘉
    • 吕果璋
    • 吕浩荣
    • 吕若豪
    • 吕强歌
    • 吕雨桦
    • 吕国宁
    • 吕章庆
    • 吕章古
    • 吕雨奇
    • 吕肖南
    • 吕柏俊
    • 吕健复
    • 吕劲柏
    • 吕冠南

    吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 吕果晋
    • 吕昊谦
    • 吕果隆
    • 吕果凌
    • 吕果烈
    • 吕松良
    • 吕昊隆
    • 吕岩哲
    • 吕东隆
    • 吕昊绩
    • 吕果灿
    • 吕宜隆
    • 吕昊伦
    • 吕昊远
    • 吕彤轩
    • 吕昊庭
    • 吕丰材
    • 吕果遥
    • 吕果庭
    • 吕昊阳
    • 吕果绩
    • 吕丰延
    • 吕果展
    • 吕依隆
    • 吕丰辰
    • 吕果伦
    • 吕昊哲
    • 吕昊轩
    • 吕幽志
    • 吕泰佑
    • 吕建志
    • 吕炫志
    • 吕炫辰
    • 吕柏志
    • 吕泰辰
    • 吕炫谷
    • 吕建利
    • 吕俊材
    • 吕冠良
    • 吕泰延
    • 吕俊利
    • 吕俊辰
    • 吕俊延
    • 吕炫均
    • 吕泰君
    • 吕炫勋
    • 吕丰曲
    • 吕柏瑾
    • 吕建龙
    • 吕俊树
    • 吕泰达
    • 吕建瑾
    • 吕泰勋
    • 吕丰宇
    • 吕丰旭
    • 吕冠瑾
    • 吕俊龙
    • 吕炫朴
    • 吕炫融
    • 吕俊桦
    • 吕泰龙
    • 吕炫璋
    • 吕冠道
    • 吕松全
    • 吕松腾
    • 吕冠璋
    • 吕泰璋
    • 吕泰桦
    • 吕幽龙
    • 吕劲龙
    • 吕泰运
    • 吕柏龙
    • 吕俊璋
    • 吕炫桦
    • 吕泰瑾
    • 吕柏达
    • 吕俊勋
    • 吕松年
    • 吕幽达
    • 吕建达
    • 吕丰耀
    • 吕建璋
    • 吕泰逸
    • 吕俊磊
    • 吕泰庆
    • 吕俊欧
    • 吕冠灿
    • 吕俊贤
    • 吕冠遥
    • 吕幽隆
    • 吕致远
    • 吕泰欧
    • 吕炫绩
    • 吕冠德
    • 吕炫逸
    • 吕俊毅
    • 吕炫毅
    • 吕俊逸
    • 吕泰隆
    • 吕幽德
    • 吕泰毅
    • 吕泰磊
    • 吕炫谦
    • 吕泰贤
    • 吕炫叶
    • 吕俊标
    • 吕泰谦
    • 吕建德
    • 吕炫隆
    • 吕泰德
    • 吕柏德
    • 吕俊远
    • 吕俊庆
    • 吕肖乐
    • 吕泰乐
    • 吕炫庆
    • 吕柏遥
    • 吕建绩
    • 吕建隆
    • 吕炫德
    • 吕章宁
    • 吕彬宁
    • 吕章境
    • 吕昊运
    • 吕章玮
    • 吕章维
    • 吕康宁
    • 吕若宁
    • 吕章硕
    • 吕昊桦
    • 吕岩达
    • 吕彬图
    • 吕健宁
    • 吕若尘
    • 吕昊瑾
    • 吕岩龙
    • 吕果龙
    • 吕苑宁
    • 吕果达
    • 吕章嘉
    • 吕果璋
    • 吕昊龙
    • 吕国宁
    • 吕章庆
    • 吕章古
    • 吕肖南
    • 吕柏俊
    • 吕彤彤
    • 吕冠南
    • 吕炫柏
    • 吕俊泰
    • 吕章旦
    • 吕若论
    • 吕致泰
    • 吕建俊
    • 吕肖俊
    • 吕章卫
    • 吕泰勇
    • 吕泰炫
    • 吕果昊
    • 吕俊南
    • 吕幽俊
    • 吕彬德
    • 吕国德
    • 吕俊冠
    • 吕泰南
    • 吕炫南
    • 吕冠泰
    • 吕章冬
    • 吕冠俊
    • 吕依征
    • 吕章磊
    • 吕炫泰
    • 吕泰俊
    • 吕国进
    • 吕幽泰
    • 吕丰硕
    • 吕炫俊
    • 吕昊忠
    • 吕松图
    • 吕俊柏
    • 吕健德
    • 吕章贤
    • 吕昊东
    • 吕果来
    • 吕南俊
    • 吕松宁
    • 吕苑德
    • 吕依忠
    • 吕昊坤
    • 吕建泰
    • 吕章毅
    • 吕昊岩
    • 吕丰嘉
    • 吕俊勇
    • 吕柏忠
    • 吕俊彤
    • 吕昊泰
    • 吕建忠
    • 吕昊建

    吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 吕岩峻
    • 吕尚阳
    • 吕岩城
    • 吕尚远
    • 吕岩哲
    • 吕昌远
    • 吕岩轩
    • 吕岩书
    • 吕青阳
    • 吕昌轩
    • 吕昊远
    • 吕尚轩
    • 吕彤轩
    • 吕昊阳
    • 吕丰延
    • 吕依隆
    • 吕丰辰
    • 吕金城
    • 吕昊轩
    • 吕依城
    • 吕幽志
    • 吕信辰
    • 吕泰佑
    • 吕春佑
    • 吕信延
    • 吕信佑
    • 吕炫辰
    • 吕泰辰
    • 吕星延
    • 吕幽辰
    • 吕星辰
    • 吕星余
    • 吕泰延
    • 吕俊辰
    • 吕俊延
    • 吕星佑
    • 吕炫均
    • 吕幽余
    • 吕炫勋
    • 吕泰勋
    • 吕丰宇
    • 吕幽锦
    • 吕星融
    • 吕炫融
    • 吕信勋
    • 吕幽龙
    • 吕泰运
    • 吕星运
    • 吕俊勋
    • 吕幽达
    • 吕幽逸
    • 吕泰逸
    • 吕春逸
    • 吕星逸
    • 吕幽远
    • 吕俊磊
    • 吕俊欧
    • 吕信卫
    • 吕幽锐
    • 吕幽隆
    • 吕致远
    • 吕施欧
    • 吕泰欧
    • 吕炫逸
    • 吕星阳
    • 吕俊逸
    • 吕星卫
    • 吕信逸
    • 吕幽德
    • 吕星磊
    • 吕幽锋
    • 吕星欧
    • 吕泰磊
    • 吕春磊
    • 吕炫叶
    • 吕星远
    • 吕信磊
    • 吕信阳
    • 吕俊远
    • 吕思远
    • 吕章境
    • 吕昊运
    • 吕章玮
    • 吕章维
    • 吕依钱
    • 吕绍玮
    • 吕伟诚
    • 吕尚勋
    • 吕章硕
    • 吕岩达
    • 吕昌融
    • 吕伟硕
    • 吕商玮
    • 吕伟瑜
    • 吕昌运
    • 吕岩龙
    • 吕绍硕
    • 吕野诚
    • 吕商磊
    • 吕信勇
    • 吕绍磊
    • 吕晨叶
    • 吕商永
    • 吕伟逸
    • 吕伟锋
    • 吕章卫
    • 吕泰勇
    • 吕尚坤
    • 吕岩昌
    • 吕昌坤
    • 吕幽俊
    • 吕星勇
    • 吕昌依
    • 吕伟锐
    • 吕幽春
    • 吕绍永
    • 吕依征
    • 吕章磊
    • 吕幽泰
    • 吕丰硕
    • 吕晨逸
    • 吕岩坤
    • 吕依忠
    • 吕昊坤
    • 吕金坤
    • 吕幽信
    • 吕昊岩
    • 吕俊勇
    • 吕泰岩
    • 吕昌勇
    • 吕幽忠
    • 吕岩星
    • 吕尚勇
    • 吕信岩
    • 吕幽岩
    • 吕丰岩
    • 吕星坤
    • 吕炫坤
    • 吕依昭
    • 吕岩俊
    • 吕泰坤
    • 吕幽昌
    • 吕俊依
    • 吕岩泰
    • 吕星岩
    • 吕韵宇
    • 吕韵舟
    • 吕识宇
    • 吕韵舟
    • 吕韵羽
    • 吕识亦
    • 吕镜宇
    • 吕星玮
    • 吕昌欧
    • 吕幽睿
    • 吕幽瑞
    • 吕炫玮
    • 吕尚逸
    • 吕岩乐
    • 吕青卫
    • 吕岩卫
    • 吕彤逸
    • 吕泰维
    • 吕昌逸
    • 吕依德
    • 吕尚影
    • 吕信玮
    • 吕青逸
    • 吕星维
    • 吕泰硕
    • 吕尚卫
    • 吕昌影
    • 吕尚欧
    • 吕俊玮
    • 吕昊磊
    • 吕昊逸
    • 吕炫硕
    • 吕幽宁
    • 吕俊维
    • 吕昌磊
    • 吕岩磊
    • 吕镜佑
    • 吕韵辰
    • 吕识均
    • 吕镜辰
    • 吕识延
    • 吕识佑
    • 吕识辰
    • 吕镜余
    • 吕镜延
    • 吕天翔
    • 吕亦庭
    • 吕西轩
    • 吕宇恩
    • 吕任轩
    • 吕宇峻
    • 吕轩磊
    • 吕亦伦
    • 吕轩全
    • 吕轩乐

    吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 吕岩峻
    • 吕尚阳
    • 吕雨刚
    • 吕金峰
    • 吕昌鸿
    • 吕雨峻
    • 吕明书
    • 吕明峻
    • 吕尚远
    • 吕尚泽
    • 吕昌远
    • 吕尚鸿
    • 吕岩书
    • 吕昌泽
    • 吕昌祖
    • 吕金泽
    • 吕青阳
    • 吕昌轩
    • 吕尚轩
    • 吕尚刚
    • 吕明刚
    • 吕尚祖
    • 吕昌恒
    • 吕承泽
    • 吕青聪
    • 吕昌峻
    • 吕尚聪
    • 吕青书
    • 吕尚峻
    • 吕金城
    • 吕尚洪
    • 吕承峰
    • 吕青峰
    • 吕尚恒
    • 吕信辰
    • 吕信宏
    • 吕春佑
    • 吕信朋
    • 吕波秀
    • 吕信延
    • 吕信佑
    • 吕星伯
    • 吕星延
    • 吕星辰
    • 吕星余
    • 吕星江
    • 吕星朋
    • 吕星宏
    • 吕星佑
    • 吕信秀
    • 吕信江
    • 吕春霖
    • 吕幽锦
    • 吕星融
    • 吕信霖
    • 吕信勋
    • 吕春翰
    • 吕信翰
    • 吕信锦
    • 吕星运
    • 吕星锦
    • 吕星润
    • 吕信鸿
    • 吕春逸
    • 吕星逸
    • 吕星辉
    • 吕信卫
    • 吕信泽
    • 吕幽锐
    • 吕施欧
    • 吕春辉
    • 吕星阳
    • 吕波锐
    • 吕星泽
    • 吕星卫
    • 吕信逸
    • 吕星辉
    • 吕波锋
    • 吕星磊
    • 吕幽锋
    • 吕星欧
    • 吕信聪
    • 吕信辉
    • 吕春磊
    • 吕春泽
    • 吕星复
    • 吕施锋
    • 吕秋满
    • 吕星远
    • 吕信磊
    • 吕星鸿
    • 吕信阳
    • 吕信震
    • 吕思远
    • 吕星泽
    • 吕星霄
    • 吕春鸿
    • 吕信万
    • 吕商睿
    • 吕浩诚
    • 吕绍诚
    • 吕浩瑜
    • 吕雪诚
    • 吕商豪
    • 吕晨豪
    • 吕晨瑞
    • 吕昌霖
    • 吕明锦
    • 吕浩瑞
    • 吕商诚
    • 吕依钱
    • 吕绍玮
    • 吕雪睿
    • 吕伟诚
    • 吕尚勋
    • 吕昌翰
    • 吕昌锦
    • 吕雪瑞
    • 吕昌融
    • 吕商玮
    • 吕伟瑜
    • 吕尚翰
    • 吕商齐
    • 吕昌运
    • 吕浩睿
    • 吕绍睿
    • 吕绍福
    • 吕尚霖
    • 吕绍硕
    • 吕晨华
    • 吕野诚
    • 吕浩齐
    • 吕晨诚
    • 吕商磊
    • 吕海生
    • 吕雨青
    • 吕雨昌
    • 吕信勇
    • 吕金承
    • 吕绍磊
    • 吕晨叶
    • 吕星皇
    • 吕涛瑞
    • 吕涛聚
    • 吕商永
    • 吕昌秉
    • 吕星波
    • 吕涛齐
    • 吕伟锋
    • 吕晨弘
    • 吕春星
    • 吕绍平
    • 吕绍辉
    • 吕尚坤
    • 吕青尚
    • 吕岩昌
    • 吕昌坤
    • 吕晨仕
    • 吕绍玄
    • 吕星风
    • 吕星勇
    • 吕信波
    • 吕昌依
    • 吕伟锐
    • 吕承昌
    • 吕幽春
    • 吕星信
    • 吕尚明
    • 吕绍永
    • 吕昌明
    • 吕绍兴
    • 吕星星
    • 吕风信
    • 吕晨逸
    • 吕承雨
    • 吕涛诚
    • 吕信星
    • 吕明昌
    • 吕绍弘
    • 吕晨辉
    • 吕尚雨
    • 吕金坤
    • 吕昌承
    • 吕商锐
    • 吕幽信
    • 吕秋风
    • 吕尚岸
    • 吕青涛
    • 吕金波
    • 吕涛承
    • 吕风承
    • 吕星承
    • 吕信承
    • 吕尚济
    • 吕尚泉
    • 吕信明
    • 吕金风
    • 吕尚信
    • 吕金星
    • 吕昌波

    吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 吕明鸿
    • 吕涛宏
    • 吕雨刚
    • 吕金峰
    • 吕果鸿
    • 吕松朋
    • 吕昌鸿
    • 吕雨峻
    • 吕明书
    • 吕明峻
    • 吕明高
    • 吕明谦
    • 吕松江
    • 吕果洪
    • 吕尚泽
    • 吕尚鸿
    • 吕果恒
    • 吕宜泽
    • 吕昌泽
    • 吕金泽
    • 吕果洋
    • 吕雨高
    • 吕果泽
    • 吕雨鸿
    • 吕涛君
    • 吕明刚
    • 吕昌恒
    • 吕承泽
    • 吕雨泽
    • 吕明泽
    • 吕果弥
    • 吕尚洪
    • 吕承峰
    • 吕青峰
    • 吕宜峰
    • 吕果峰
    • 吕明恒
    • 吕尚恒
    • 吕波江
    • 吕信宏
    • 吕信朋
    • 吕波秀
    • 吕风宏
    • 吕冠宏
    • 吕星伯
    • 吕冠伯
    • 吕波杉
    • 吕柏江
    • 吕冠朋
    • 吕建江
    • 吕星江
    • 吕星朋
    • 吕冠江
    • 吕星宏
    • 吕信江
    • 吕肖朋
    • 吕涛冰
    • 吕建翰
    • 吕涛帆
    • 吕松瀚
    • 吕春霖
    • 吕冠霖
    • 吕信霖
    • 吕肖霖
    • 吕波翰
    • 吕涛瀚
    • 吕风翰
    • 吕劲翰
    • 吕涛曲
    • 吕建霖
    • 吕春翰
    • 吕建润
    • 吕信翰
    • 吕松帆
    • 吕风桦
    • 吕星润
    • 吕信鸿
    • 吕冠震
    • 吕风鸿
    • 吕波庆
    • 吕风泽
    • 吕星辉
    • 吕信泽
    • 吕建兴
    • 吕冠辉
    • 吕春辉
    • 吕冠泽
    • 吕柏兴
    • 吕波锐
    • 吕风兴
    • 吕星泽
    • 吕柯鸿
    • 吕星辉
    • 吕肖辉
    • 吕波锋
    • 吕冠霄
    • 吕波贤
    • 吕风震
    • 吕冠兴
    • 吕柏辉
    • 吕波泽
    • 吕冠鸿
    • 吕劲辉
    • 吕柯辉
    • 吕信辉
    • 吕波鸿
    • 吕劲鸿
    • 吕春泽
    • 吕波辉
    • 吕星复
    • 吕秋满
    • 吕星鸿
    • 吕风庆
    • 吕肖泽
    • 吕信震
    • 吕柏震
    • 吕建辉
    • 吕风啸
    • 吕柏鸿
    • 吕星泽
    • 吕星霄
    • 吕劲霄
    • 吕春鸿
    • 吕柯泽
    • 吕信万
    • 吕浩华
    • 吕宜霖
    • 吕浩诚
    • 吕强福
    • 吕若福
    • 吕强豪
    • 吕健豪
    • 吕浩瑜
    • 吕雪诚
    • 吕商豪
    • 吕浩福
    • 吕强华
    • 吕晨豪
    • 吕浩豪
    • 吕雨霖
    • 吕昌霖
    • 吕雨翰
    • 吕明锦
    • 吕浩瑞
    • 吕雪嘉
    • 吕雪睿
    • 吕彬豪
    • 吕明桦
    • 吕健福
    • 吕浩嘉
    • 吕果润
    • 吕昌翰
    • 吕雪瑞
    • 吕国华
    • 吕雨树
    • 吕尚翰
    • 吕彬华
    • 吕雨润
    • 吕宜润
    • 吕浩睿
    • 吕果霖
    • 吕绍福
    • 吕尚霖
    • 吕果翰
    • 吕健华
    • 吕晨华
    • 吕国豪
    • 吕国福
    • 吕苑福
    • 吕浩齐
    • 吕浩荣
    • 吕若豪
    • 吕雨桦
    • 吕海生
    • 吕雨奇
    • 吕雨青
    • 吕雨昌
    • 吕健复
    • 吕星皇
    • 吕涛瑞
    • 吕雪辉
    • 吕波柏
    • 吕风冠
    • 吕涛聚
    • 吕康平
    • 吕浩贤
    • 吕雨明
    • 吕彬辉
    • 吕茂辉
    • 吕昌秉
    • 吕雨东
    • 吕星波
    • 吕涛齐
    • 吕彬兴
    • 吕若弘
    • 吕晨弘
    • 吕强辉
    • 吕强兴
    • 吕绍平
    • 吕绍辉

    吕姓历史名人:

    吕留良:明末清初人,号晚村。与黄宗羲、高斗魁等结识。雍正十年因曾静案,被剖棺戮尸,著述焚毁。学宗程朱,特别表扬朱熹的种族思想。
    吕布:东汉末年名将,善弓马,力大无穷,时称'飞将',封温侯,割据徐州,为一代枭雄。
    吕洞宾:号纯阳子,唐代八仙之一,曾隐居终南山等地修道。被道教全真教尊为北五祖之一。
    吕光:十六国时后凉(建都今甘肃武威)的建立者,在位13年。
    吕不韦:战国时秦丞相,被封为文信侯,称为'仲父'。门下曾有宾客三千,并让他们编著有《吕氏春秋》。
    吕雉:汉高祖皇后,人称吕后。曾辅佐刘邦平定天下,公元前195年刘邦死后代理朝政。
    吕蒙:三国时东吴名将,是个文武双全的人物,以致鲁肃见他时,曾称赞其'学识渊博,非复吴下阿蒙'。

    吕姓聚集地:

    迁徙分布
    吕姓播迁频繁,分布比较广泛。南阳吕国灭亡后,部分遗民被迁至今湖北蕲春。新蔡吕国亡国后,遗民主要分布于今河南南部及安徽北部。齐国吕氏在康公失国前已散居韩、魏、齐、鲁之间,其后子孙有在陕西、甘肃发展繁衍的。两汉时期,吕氏还分布于今河北、山西、内蒙古的一些地方。东汉末年,西阳人吕范,避乱移居寿春(今安徽寿县),三国时,蜀汉不韦人吕凯、魏任城人吕虔均有后裔徙居河东(今山西永济县西南)。南北朝时,今浙江、江苏的不少地方均有吕姓居民。北宋初,吕氏有一支徙居福建,分布于泉、漳二州,后有部分移居广东。自清代康熙年间开始,闽、粤吕氏有多支移居台湾,进而又有一些人远徙海外,分布于新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、文莱、越南、美国、加拿大等国家。
    吕是台湾的第二十九个大姓。福建漳州分衍至泉州和广东的这支。吕姓,始于清康熙煌二十三年(公元1684年)吕阿四和吕阿南两兄弟。莺歌镇,阿四坑和阿南坑。福建和广东迁台开垦的吕氏源源不断。以台北县为最多,次为嘉义县。
    堂号
    '渭滨堂':商朝末年,吕尚(姜子牙)在渭水滨钓鱼隐居。周文王访贤聘他为宰相。他帮助周文王、周武王打下了周朝八百多年基业的基础。
    '东莱堂':南宋吕祖谦,官著作郎兼国史馆编修,著《东莱博议》,对春秋三传有独到的见解。
    家乘谱牒
    江苏:塘洋吕氏族谱十卷、白沙圩吕氏宗谱二十一卷首一卷末一卷、毗陵吕氏族谱二十二卷首一卷末一卷
    浙江:余姚新河吕氏家乘十二卷附录一卷、余姚吕氏宗谱八卷首一卷、贵门吕氏宗谱十卷、东阳象冈吕氏宗谱二十二卷
    广东:岭南吕氏家谱一卷、潮州吕氏族谱一卷
    四川:吕氏世谱、吕氏族谱不分卷、吕氏宗谱一卷
    南渡吕氏族谱十二卷、河东吕氏谱、吕氏族谱、河东吕氏支谱二卷、吕氏重修族谱二卷
   • 姓陈以“圣”字开头的男孩名字推荐

    [2020-03-31 09:04:14]

    “圣”字基本信息简体:圣      简体笔画:5繁体:聖      繁体笔画:13五行属性:土&nb......

   • 冀姓男宝宝起名_姓冀的男孩名字(满分/高

    [2020-03-31 09:11:00]

    冀氏是一个古老的汉族姓氏,人口约十九万六千余,占全国人口总数的0.012%左右。冀姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。那么冀姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 冀姓男宝宝起名大全(适合五行......

   • 阮姓男宝宝起名_姓阮的男孩名字(满分/高

    [2020-03-31 10:04:00]

    阮姓人口约占全国汉族人口0.05%,尤以浙江,福建,广东,湖北等省多此姓,4省阮姓约占全国汉族阮姓人口57%。那么阮姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 阮姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)......

   • 狗年起名大全男孩机灵、聪明

    [2020-03-31 13:19:06]

    狗年最新宝宝起名方法01、可以采用四字起名      如今两个字的、三个字的名字都非常的多,所以父母们为了避开给孩子起重名的名字,所以也会给宝宝想一个......

   • 时姓男宝宝起名_姓时的男孩名字(满分/高

    [2020-03-31 09:17:00]

    时姓在当今中国姓氏排行第一百四十六位的姓氏,人口稀少,约占全国汉族人口的0.041%。那么时姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 时姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)时强荣时苑栋时浩高时彬文......

   • 木姓男宝宝起名_姓木的男孩名字(满分/高

    [2020-03-31 09:46:00]

    木姓是现行较常见姓氏。今浙江温州,上海松江,天津武清,河北鸡泽、辛集,山东东平、平邑,辽宁清原,山西太原,陕西韩城,广东澄海,云南泸水、河口、邱北以及大理北部等地均有分布。那么木姓男宝宝应该如何起名呢......

   • 2021牛年男孩名字大全

    [2020-03-31 10:33:53]

    2021牛年男宝宝起名攻略一、2021牛年男宝宝起名技巧1、牛的个头很大,给人的感觉是强壮有力的。因此给属牛男宝宝起的名字一定要响亮,名字看上去要能给人一种强大、雄壮、有气魄的感觉。2、牛是能吃苦耐......

   • 带季字的男孩名字大全

    [2020-03-31 15:45:00]

    季 繁体:季 起名五行:木 姓名学笔画:8画 简体笔画:8画 读音:jì季:古时兄弟排行,用伯、仲、叔、季为序。季表示最小,排在最后。此外,一年中每三个月为一季。季也指具有某种特征的一段时期,如雨......

   • 上一条信息:吕姓女宝宝起名_姓吕的女孩名字(满分/高分)
    下一条信息:苏姓女宝宝起名_姓苏的女孩名字(满分/高分)

    本文标题:吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分)
    手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48803.html