<tr id="qMGsy"></tr>

    <noscript id="qMGsy"><option id="qMGsy"><address id="qMGsy"></address><select id="qMGsy"><ruby id="qMGsy"><sub id="qMGsy"><noframes id="qMGsy">
    1. <section id="qMGsy"></section><sup id="qMGsy"></sup>

       薛姓男宝宝起名_姓薛的男孩名字(满分/高分)

       投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-02 16:01:00

       导语薛姓男宝宝起名_姓薛的男孩名字(满分/高分),薛姓在《百家姓》中排名第68位。薛氏以山西、江苏、陕西、河北、福建等省为多,第六次人口普查结果显示薛氏人口增至为720余万,占全国人口的0.53%,为排行第35位的大姓。那么薛姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

       薛姓在《百家姓》中排名第68位。薛氏以山西、江苏、陕西、河北、福建等省为多,第六次人口普查结果显示薛氏人口增至为720余万,占全国人口的0.53%,为排行第35位的大姓。那么薛姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

       薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

       • 薛乔文
       • 薛棋文
       • 薛杰元
       • 薛博元
       • 薛景元
       • 薛皓天
       • 薛皓文
       • 薛棕天
       • 薛杰方
       • 薛皓方
       • 薛景天
       • 薛寒元
       • 薛乔天
       • 薛渊元
       • 薛乔月
       • 薛棕元
       • 薛棋天
       • 薛智月
       • 薛寒月
       • 薛皓元
       • 薛棋元
       • 薛皓月
       • 薛智元
       • 薛杰宁
       • 薛云轻
       • 薛皓福
       • 薛景宁
       • 薛皓荣
       • 薛棋豪
       • 薛智荣
       • 薛景嘉
       • 薛棕嘉
       • 薛敬耀
       • 薛敬腾
       • 薛尧畅
       • 薛楷瀚
       • 薛楠瀚
       • 薛棕宁
       • 薛楠耀
       • 薛敬瀚
       • 薛棋福
       • 薛渊嘉
       • 薛博嘉
       • 薛杰豪
       • 薛棋嘉
       • 薛乔华
       • 薛景豪
       • 薛棋语
       • 薛皓嘉
       • 薛祺宝
       • 薛博荣
       • 薛棕华
       • 薛楷腾
       • 薛乔宁
       • 薛雄荣
       • 薛渊荣
       • 薛皓宁
       • 薛乔豪
       • 薛尧荣
       • 薛智嘉
       • 薛杰福
       • 薛敬凡
       • 薛煜祺
       • 薛敬晖
       • 薛楷熙
       • 薛丰季
       • 薛楠鼎
       • 薛敬熙
       • 薛楷琦
       • 薛楠义
       • 薛祺义
       • 薛敬港
       • 薛楠楷
       • 薛楠楠
       • 薛松林
       • 薛松奇
       • 薛熙楠
       • 薛楷敬
       • 薛琪熙
       • 薛熙楷
       • 薛楠熙
       • 薛敬楠
       • 薛涛东
       • 薛楷晖
       • 薛楷群
       • 薛涛奇
       • 薛楠晖
       • 薛楠敬
       • 薛琪义
       • 薛松明
       • 薛丰林
       • 薛松昊
       • 薛敬里
       • 薛尧鹤
       • 薛敬楷
       • 薛楷义
       • 薛敬琦
       • 薛敬照
       • 薛杰鹤
       • 薛敬敬
       • 薛鼎业
       • 薛敬业
       • 薛熙敬
       • 薛熙义
       • 薛敬群
       • 薛敬驰
       • 薛松瀚
       • 薛松腾
       • 薛杰耀
       • 薛景宝
       • 薛棕耀
       • 薛景瀚
       • 薛乔耀
       • 薛棋瀚
       • 薛尧腾
       • 薛皓腾
       • 薛尧瀚
       • 薛深蓝
       • 薛杰瀚
       • 薛棕腾
       • 薛棋宝
       • 薛乔腾
       • 薛皓耀
       • 薛杰宝
       • 薛棋腾
       • 薛杰腾
       • 薛棕宝
       • 薛旭伦
       • 薛向凯
       • 薛旭寒
       • 薛名皓
       • 薛曲博
       • 薛旭志
       • 薛旭博
       • 薛旭云
       • 薛名尧
       • 薛旭杰
       • 薛吉杰
       • 薛名凯
       • 薛向杰
       • 薛桦鸿
       • 薛冰凯
       • 薛向乔
       • 薛旭智
       • 薛吉宏
       • 薛全杰
       • 薛旭棋
       • 薛旭哲
       • 薛向言
       • 薛桦泽
       • 薛名杰
       • 薛旭清
       • 薛名乔
       • 薛向皓
       • 薛名景
       • 薛旭乔
       • 薛朴鸿
       • 薛冰杰
       • 薛旭皓
       • 薛百乔
       • 薛旭庭
       • 薛桦谦
       • 薛鹏君
       • 薛桦恒
       • 薛旭瀚
       • 薛桦洋
       • 薛瑾原
       • 薛桦哲
       • 薛桦高
       • 薛瑾高
       • 薛旭腾
       • 薛晓桐
       • 薛晓耕
       • 薛旭耀
       • 薛翰高
       • 薛木乔
       • 薛果奇
       • 薛方凯
       • 薛月凯
       • 薛文棋
       • 薛月尧
       • 薛天栋
       • 薛月皓
       • 薛东林
       • 薛松德
       • 薛松啸
       • 薛雨东
       • 薛宜明
       • 薛雨杭
       • 薛明东
       • 薛果林
       • 薛松标
       • 薛木清
       • 薛果秉
       • 薛宜奇
       • 薛木云
       • 薛木凯
       • 薛天杰
       • 薛宜雨
       • 薛东雨

       薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

       • 薛智天
       • 薛皓天
       • 薛棕天
       • 薛景天
       • 薛乔天
       • 薛棋天
       • 薛智月
       • 薛智元
       • 薛杰宁
       • 薛景宁
       • 薛圣耀
       • 薛智荣
       • 薛圣腾
       • 薛智图
       • 薛敬耀
       • 薛敬腾
       • 薛尧畅
       • 薛棕宁
       • 薛楠耀
       • 薛智硕
       • 薛智宁
       • 薛祺宝
       • 薛楷腾
       • 薛乔宁
       • 薛皓宁
       • 薛智嘉
       • 薛智玮
       • 薛智畅
       • 薛煜祺
       • 薛丰季
       • 薛楠鼎
       • 薛丰昊
       • 薛圣鼎
       • 薛圣驰
       • 薛丰林
       • 薛松昊
       • 薛敬里
       • 薛敬照
       • 薛鼎业
       • 薛敬驰
       • 薛丰耀
       • 薛松腾
       • 薛杰耀
       • 薛景宝
       • 薛棕耀
       • 薛智宝
       • 薛智腾
       • 薛乔耀
       • 薛尧腾
       • 薛皓腾
       • 薛棕腾
       • 薛棋宝
       • 薛乔腾
       • 薛皓耀
       • 薛杰宝
       • 薛棋腾
       • 薛杰腾
       • 薛棕宝
       • 薛旭伦
       • 薛亦烈
       • 薛全佑
       • 薛亦凌
       • 薛旭志
       • 薛宇耿
       • 薛全智
       • 薛亦智
       • 薛宇庭
       • 薛亦展
       • 薛旭智
       • 薛全杰
       • 薛亦良
       • 薛亦庭
       • 薛瑾隆
       • 薛旭哲
       • 薛亦志
       • 薛亦伦
       • 薛宇志
       • 薛宇哲
       • 薛亦哲
       • 薛宇智
       • 薛宇良
       • 薛旭庭
       • 薛瑾哲
       • 薛瑾烈
       • 薛瑾原
       • 薛桦哲
       • 薛达城
       • 薛瑾轩
       • 薛瑾高
       • 薛光耀
       • 薛宇腾
       • 薛亦耀
       • 薛旭腾
       • 薛晓桐
       • 薛晓耕
       • 薛旭耀
       • 薛晓城
       • 薛道哲
       • 薛宇耀
       • 薛宇宝
       • 薛丰逸
       • 薛天栋
       • 薛依忠
       • 薛松德
       • 薛天翔
       • 薛天智
       • 薛丰乐
       • 薛依征
       • 薛天杰
       • 薛昊坤
       • 薛天凯
       • 薛果昊
       • 薛彤彤
       • 薛昊东
       • 薛丰贤
       • 薛丰磊
       • 薛彤彤
       • 薛丰毅
       • 薛丰庆
       • 薛果易
       • 薛尧光
       • 薛景光
       • 薛皓全
       • 薛玮天
       • 薛天嘉
       • 薛天硕
       • 薛皓光
       • 薛棋光
       • 薛智光
       • 薛智旭
       • 薛月宁
       • 薛荣天
       • 薛智宇
       • 薛棋全
       • 薛棕光
       • 薛木畅
       • 薛荣智
       • 薛嘉智
       • 薛楷韬
       • 薛玮智
       • 薛昊松
       • 薛畅翔
       • 薛昊轩
       • 薛依伦
       • 薛果凌
       • 薛果晋
       • 薛果展
       • 薛彤轩
       • 薛岩哲
       • 薛昊哲
       • 薛果庭
       • 薛果哲
       • 薛果伦
       • 薛冬健
       • 薛古振
       • 薛智灿
       • 薛杰隆
       • 薛古翎
       • 薛杰遥
       • 薛皓隆
       • 薛棋隆
       • 薛智遥
       • 薛智远
       • 薛杰励
       • 薛古章
       • 薛景隆
       • 薛敬冬
       • 薛棋励
       • 薛智谦
       • 薛天炫
       • 薛旦奇
       • 薛皓耿
       • 薛琪龙
       • 薛月俊
       • 薛冬奇
       • 薛敬瑾
       • 薛棕哲
       • 薛智哲
       • 薛楠瑾
       • 薛鼎融
       • 薛古昊
       • 薛宝宇
       • 薛天劲
       • 薛鼎璋
       • 薛楷龙
       • 薛智耿
       • 薛皓哲
       • 薛敬璋
       • 薛木泰
       • 薛乔晋
       • 薛木俊
       • 薛楷达
       • 薛玉彤
       • 薛棋哲
       • 薛智高
       • 薛景庭
       • 薛尧哲
       • 薛天俊
       • 薛古易
       • 薛棋耿

       薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

       • 薛朝引
       • 薛善维
       • 薛朝玮
       • 薛圣耀
       • 薛捷玮
       • 薛圣腾
       • 薛朝境
       • 薛钦境
       • 薛智硕
       • 薛朝硕
       • 薛善玮
       • 薛钦维
       • 薛钦玮
       • 薛智玮
       • 薛圣川
       • 薛捷誉
       • 薛新圣
       • 薛朝誉
       • 薛圣鼎
       • 薛圣靖
       • 薛靖意
       • 薛圣驰
       • 薛圣傲
       • 薛善誉
       • 薛懿轩
       • 薛亦烈
       • 薛全佑
       • 薛亦凌
       • 薛亦均
       • 薛宇胜
       • 薛宇翔
       • 薛亦佑
       • 薛亦笑
       • 薛西佑
       • 薛宇耿
       • 薛如佑
       • 薛舟轩
       • 薛亦峻
       • 薛宇均
       • 薛宇峻
       • 薛任延
       • 薛宇辰
       • 薛亦钦
       • 薛西翔
       • 薛亦智
       • 薛亦辰
       • 薛宇庭
       • 薛任翔
       • 薛舟辰
       • 薛舟佑
       • 薛亦展
       • 薛宇轩
       • 薛亦尊
       • 薛亦良
       • 薛西辰
       • 薛亦庭
       • 薛亦志
       • 薛亦伦
       • 薛西轩
       • 薛亦斯
       • 薛宇善
       • 薛宇刚
       • 薛亦延
       • 薛亦善
       • 薛宇志
       • 薛宇恩
       • 薛亦刚
       • 薛宇哲
       • 薛亦哲
       • 薛宇智
       • 薛亦顺
       • 薛任轩
       • 薛宇超
       • 薛宇良
       • 薛亦书
       • 薛亦胜
       • 薛亦城
       • 薛镜延
       • 薛达城
       • 薛瑾轩
       • 薛镜余
       • 薛镜辰
       • 薛识延
       • 薛宇腾
       • 薛亦耀
       • 薛晓城
       • 薛识佑
       • 薛韵辰
       • 薛宇耀
       • 薛识均
       • 薛宇宝
       • 薛镜佑
       • 薛岩坤
       • 薛丰逸
       • 薛依忠
       • 薛天翔
       • 薛依征
       • 薛昊坤
       • 薛丰磊
       • 薛金坤
       • 薛尚坤
       • 薛昌依
       • 薛捷亦
       • 薛玮仁
       • 薛玮天
       • 薛善宇
       • 薛天硕
       • 薛朝宇
       • 薛捷羽
       • 薛引诚
       • 薛捷宇
       • 薛朝羽
       • 薛钦宇
       • 薛智宇
       • 薛朝亦
       • 薛少维
       • 薛瑞翔
       • 薛诚翔
       • 薛玮翔
       • 薛玮智
       • 薛瑜翔
       • 薛玮胜
       • 薛畅翔
       • 薛昌轩
       • 薛昊轩
       • 薛依伦
       • 薛依城
       • 薛岩轩
       • 薛岩峻
       • 薛岩城
       • 薛尚轩
       • 薛彤轩
       • 薛岩哲
       • 薛金城
       • 薛岩书
       • 薛钦阳
       • 薛捷阳
       • 薛捷远
       • 薛朝远
       • 薛朝阳
       • 薛智远
       • 薛圣永
       • 薛新永
       • 薛捷轩
       • 薛鼎融
       • 薛宝宇
       • 薛圣锦
       • 薛捷益
       • 薛新融
       • 薛智城
       • 薛天幽
       • 薛鼎勋
       • 薛捷硕
       • 薛朝维
       • 薛丰岩
       • 薛亦余
       • 薛亦晋
       • 薛宇顺
       • 薛亦秀
       • 薛亦轩
       • 薛宇捷
       • 薛识辰
       • 薛昌坤
       • 薛岩昌
       • 薛昊岩
       • 薛天玮
       • 薛圣龙
       • 薛玮韵
       • 薛圆融
       • 薛朝轩
       • 薛引泰
       • 薛圣瑾
       • 薛智轩
       • 薛世伟
       • 薛钦轩
       • 薛世坤
       • 薛朝城
       • 薛善轩
       • 薛新勋
       • 薛圣达
       • 薛宇盛

       薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

       • 薛朝方
       • 薛捷文
       • 薛博仁
       • 薛善仁
       • 薛朝文
       • 薛朝仁
       • 薛朝引
       • 薛渊仁
       • 薛捷方
       • 薛捷仁
       • 薛渊诚
       • 薛寒诚
       • 薛捷诚
       • 薛裕瀚
       • 薛博瑜
       • 薛善维
       • 薛钦韶
       • 薛朝实
       • 薛朝玮
       • 薛博齐
       • 薛捷睿
       • 薛钦华
       • 薛捷玮
       • 薛朝韶
       • 薛善睿
       • 薛朝睿
       • 薛朝境
       • 薛博瑞
       • 薛钦瑜
       • 薛捷实
       • 薛博诚
       • 薛朝诚
       • 薛捷瑜
       • 薛钦豪
       • 薛钦境
       • 薛钦睿
       • 薛朝银
       • 薛寒瑞
       • 薛博睿
       • 薛朝硕
       • 薛朝瑞
       • 薛钦诚
       • 薛朝豪
       • 薛善玮
       • 薛钦维
       • 薛新瀚
       • 薛钦玮
       • 薛捷华
       • 薛捷齐
       • 薛善诚
       • 薛朝齐
       • 薛寒睿
       • 薛钦瑞
       • 薛捷豪
       • 薛捷韶
       • 薛善韶
       • 薛朝瑜
       • 薛熙川
       • 薛新川
       • 薛靖川
       • 薛圣川
       • 薛捷誉
       • 薛新圣
       • 薛朝誉
       • 薛裕熙
       • 薛圣靖
       • 薛靖裕
       • 薛裕新
       • 薛靖熙
       • 薛涛承
       • 薛靖意
       • 薛新晖
       • 薛新熙
       • 薛靖新
       • 薛熙裕
       • 薛熙靖
       • 薛裕靖
       • 薛善誉
       • 薛靖晖
       • 薛善瀚
       • 薛钦瀚
       • 薛捷瀚
       • 薛朝瀚
       • 薛如峰
       • 薛舟宏
       • 薛任峰
       • 薛如盛
       • 薛舟洋
       • 薛宇胜
       • 薛亦笑
       • 薛西佑
       • 薛如佑
       • 薛舟轩
       • 薛亦峻
       • 薛宇峻
       • 薛任延
       • 薛舟云
       • 薛亦钦
       • 薛西翔
       • 薛西宏
       • 薛润聪
       • 薛任翔
       • 薛舟辰
       • 薛舟佑
       • 薛舟书
       • 薛舟超
       • 薛西博
       • 薛名善
       • 薛名祖
       • 薛向超
       • 薛亦尊
       • 薛西超
       • 薛西辰
       • 薛西峰
       • 薛名捷
       • 薛向钦
       • 薛如云
       • 薛名斯
       • 薛百胜
       • 薛向祖
       • 薛任宏
       • 薛西轩
       • 薛亦斯
       • 薛宇善
       • 薛宇刚
       • 薛亦善
       • 薛亦刚
       • 薛西宵
       • 薛向盛
       • 薛亦顺
       • 薛任盛
       • 薛任轩
       • 薛宇超
       • 薛任峻
       • 薛亦书
       • 薛亦胜
       • 薛舟朋
       • 薛识江
       • 薛镜延
       • 薛润峻
       • 薛镜江
       • 薛镜宏
       • 薛任瀚
       • 薛润书
       • 薛镜余
       • 薛镜辰
       • 薛识延
       • 薛翰峻
       • 薛镜朋
       • 薛润刚
       • 薛翰刚
       • 薛冰释
       • 薛识佑
       • 薛识均
       • 薛识宏
       • 薛镜佑
       • 薛尚岸
       • 薛方胜
       • 薛金承
       • 薛明昌
       • 薛文胜
       • 薛昌雨
       • 薛仁博
       • 薛岸青
       • 薛少博
       • 薛仁顺
       • 薛尚雨
       • 薛昌明
       • 薛文顺
       • 薛少云
       • 薛尚青
       • 薛文超
       • 薛青尚
       • 薛尚昌
       • 薛金坤
       • 薛文钦
       • 薛昌秉
       • 薛承雨
       • 薛方善
       • 薛尚坤
       • 薛文盛
       • 薛昌依
       • 薛承昌
       • 薛方超
       • 薛誓文
       • 薛方瑞
       • 薛钦冰
       • 薛捷亦
       • 薛文瑜
       • 薛玮仁
       • 薛钦舟
       • 薛文瑞
       • 薛瑜仁
       • 薛文齐
       • 薛捷名
       • 薛文睿
       • 薛少豪
       • 薛善宇
       • 薛方齐
       • 薛钦向

       薛姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

       • 薛乔文
       • 薛雄文
       • 薛朝方
       • 薛捷文
       • 薛棋文
       • 薛博元
       • 薛皓文
       • 薛博文
       • 薛杰方
       • 薛博仁
       • 薛皓方
       • 薛朝文
       • 薛渊仁
       • 薛寒元
       • 薛博方
       • 薛渊元
       • 薛捷方
       • 薛寒月
       • 薛渊诚
       • 薛寒诚
       • 薛云轻
       • 薛皓福
       • 薛裕瀚
       • 薛博瑜
       • 薛博齐
       • 薛钦华
       • 薛棋豪
       • 薛博瑞
       • 薛楷瀚
       • 薛楠瀚
       • 薛博诚
       • 薛敬瀚
       • 薛棋福
       • 薛渊嘉
       • 薛钦豪
       • 薛博嘉
       • 薛杰豪
       • 薛乔华
       • 薛景豪
       • 薛寒瑞
       • 薛博睿
       • 薛博荣
       • 薛棕华
       • 薛朝豪
       • 薛雄荣
       • 薛渊荣
       • 薛新瀚
       • 薛捷华
       • 薛博闻
       • 薛雄豪
       • 薛乔豪
       • 薛寒睿
       • 薛捷豪
       • 薛博华
       • 薛博豪
       • 薛熙瀚
       • 薛杰福
       • 薛熙川
       • 薛敬凡
       • 薛涛雨
       • 薛敬晖
       • 薛楷熙
       • 薛敬熙
       • 薛敬港
       • 薛涛岸
       • 薛博鹤
       • 薛裕熙
       • 薛熙楠
       • 薛琪熙
       • 薛熙楷
       • 薛涛秉
       • 薛楠熙
       • 薛涛东
       • 薛楷晖
       • 薛涛奇
       • 薛楠晖
       • 薛靖熙
       • 薛涛承
       • 薛松明
       • 薛新晖
       • 薛新熙
       • 薛熙裕
       • 薛尧鹤
       • 薛熙靖
       • 薛涛明
       • 薛杰鹤
       • 薛熙敬
       • 薛熙义
       • 薛靖晖
       • 薛松瀚
       • 薛涛瀚
       • 薛博瀚
       • 薛渊瀚
       • 薛善瀚
       • 薛景瀚
       • 薛棋瀚
       • 薛尧瀚
       • 薛深蓝
       • 薛钦瀚
       • 薛杰瀚
       • 薛捷瀚
       • 薛朝瀚
       • 薛如峰
       • 薛向凯
       • 薛旭寒
       • 薛舟宏
       • 薛任峰
       • 薛冰宏
       • 薛舟洋
       • 薛名皓
       • 薛名普
       • 薛曲博
       • 薛旭博
       • 薛旭云
       • 薛名尧
       • 薛名江
       • 薛百宏
       • 薛舟云
       • 薛西宏
       • 薛润聪
       • 薛名凯
       • 薛向杰
       • 薛向云
       • 薛桦鸿
       • 薛冰凯
       • 薛向乔
       • 薛向恒
       • 薛西博
       • 薛名善
       • 薛吉宏
       • 薛名祖
       • 薛向超
       • 薛润鸿
       • 薛名洪
       • 薛西峰
       • 薛名云
       • 薛润泽
       • 薛名捷
       • 薛向洋
       • 薛向钦
       • 薛如云
       • 薛向言
       • 薛桦泽
       • 薛名斯
       • 薛名杰
       • 薛百胜
       • 薛旭清
       • 薛名乔
       • 薛向祖
       • 薛任宏
       • 薛向皓
       • 薛名景
       • 薛名博
       • 薛朴鸿
       • 薛向峰
       • 薛向盛
       • 薛向宏
       • 薛冰杰
       • 薛名峰
       • 薛舟朋
       • 薛百乔
       • 薛鹏君
       • 薛桦恒
       • 薛旭瀚
       • 薛识江
       • 薛桦洋
       • 薛润峻
       • 薛镜江
       • 薛镜宏
       • 薛任瀚
       • 薛润书
       • 薛润恒
       • 薛翰峻
       • 薛镜朋
       • 薛润刚
       • 薛翰刚
       • 薛润峰
       • 薛翰高
       • 薛冰释
       • 薛鹏宏
       • 薛识宏
       • 薛润洪
       • 薛文闲
       • 薛尚岸
       • 薛方凯
       • 薛文棋
       • 薛方胜
       • 薛明昌
       • 薛文胜
       • 薛文云
       • 薛雨东
       • 薛宜明
       • 薛雨杭
       • 薛明东
       • 薛昌雨
       • 薛仁博
       • 薛木清
       • 薛果秉
       • 薛岸青
       • 薛文博

       薛姓历史名人:

       薛仁贵:唐朝名将。农民出身,善骑射。太宗时,应募从军,屡立战功,后又率军大败九姓突厥于天山,军中有'将军三箭定天山'的赞歌。
       薛道衡:隋代名臣、著名诗人。其诗词藻华艳,多数边塞诗比较雄壮!段粑粞巍分械'空梁落燕泥'句,为后人传诵。
       薛稷:唐朝大臣、书法家。善画人物、鸟兽,画鹤尤为生动,时称一绝。他的书法与欧阳询、虞世南、诸遂良并称'唐初四大家'。
       薛涛:唐朝女诗人。因家贫,沦为歌妓,善歌舞,工诗词。创制深红小笺写诗,人称'薛涛笺'。
       薛居正:宋代史学家,五代后唐进士。曾监修国史,开宝六年又监修《旧五代史》。
       薛丙:嘉庆时象棋名手,所编著的《心武残编》,是流传较早的一部民间局谱。

       薛姓聚集地:

       迁徙分布
       战国时薛氏已播迁于今湖北、湖南、江苏、河南、河北省境内。三国时蜀郡太守薛齐降魏,迁家于河东汾阴(今山西万荣西),世号'蜀薛',薛齐长子薛懿有三子:长子恢,号'北祖';次子雕,号'南祖';三子兴,号'西祖'。另外,三国时已有薛氏徙居今甘肃境内。西晋末年出现永嘉之乱,大批中原士族随晋室南渡,河东人薛推迁至江南,传至薛贺,于南朝梁天监年间徙居福建晋安。唐末,河南薛氏又有随王潮、王审知入闽者。自南宋开始,福建薛氏又分衍出广东海阳、五华、兴宁、梅州等支派。从清康熙时始,闽、粤薛氏陆续有迁入台湾者,此后,有的又远播海外。
       台湾的薛姓,名排第八十三位,最早出现于清康熙年间。他们也是从大陆迁居去的。在台湾,光耀家世的薛氏,同样繁衍很快、很广,几乎到处都有薛氏的后裔在滋长繁荣。其中,以澎湖、嘉南、台北三个地区为最多。早在前清的康熙年间,有一个入垦打猫东堡的人,名叫薛大;另有一位粤籍的薛昌贵,定居于下淡水。乾隆年间,又有薛启姓从广东到桃园的大树村开垦;广东的薛华梅到台中县的东势镇定居。现在,台湾省各地都有薛这个光荣的姓氏出现。
       堂号
       '忠谏堂':汉朝时候,沛人薛广德为御史大夫,敢于直谏。元帝要做楼船供自己玩乐,广德脱帽子谏阻,如果元帝不听,他打算光着头向皇帝车轮上碰。结果皇帝采纳了他的谏议。
      • 带力字的男孩名字大全

       [2020-04-02 10:23:00]

       力 繁体:力 起名五行:火 姓名学笔画:2画 简体笔画:2画 读音:lì力:表示有志气,有力量,能够达到自己理想的事业。意为能力、力量、努力。    《说文解字》释......

      • 蓝姓男宝宝起名_姓蓝的男孩名字(满分/高

       [2020-04-02 12:44:00]

       蓝姓在宋版百家姓中排名第131位。据第六次户籍人口普查蓝姓人口排行第260位。广西蓝姓人口约45万人,广东蓝姓人口约23万人,福建省蓝姓人口有10万人(还有16万多人证件是兰)。那么蓝姓男宝宝应该如何......

      • 带曜字的男孩名字大全

       [2020-04-02 14:01:00]

       曜 繁体:曜 起名五行:火 姓名学笔画:18画 简体笔画:18画 读音:yào曜:日光,泛指光芒;照耀。 曜字起名示例:曜洋 曜铭 曜吉 带曜字名人:源乾曜:中国古代(唐)著名诗人,文学家......

      • 带翔字的男孩名字大全

       [2020-04-02 15:48:00]

       翔 繁体:翔 起名五行:土 姓名学笔画:12画 简体笔画:12画 读音:xiáng翔:高飞,盘旋,飞行,象征腾飞。意为飞翔。翱翔。    《说文解字》释云:回飛也。......

      • 带诗字的男孩名字大全

       [2020-04-02 09:06:00]

       诗 繁体:詩 起名五行:金 姓名学笔画:13画 简体笔画:8画 读音:shī诗:多才贤能,如诗如画。意为美好。    《说文解字》释云:志也。从言寺聲。 诗字起名......

      • 岑姓男宝宝起名_姓岑的男孩名字(满分/高

       [2020-04-02 09:29:00]

       岑氏是一个多民族的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二百三十五位,人口约五十七万八千余,占全国人口总数的0.036%左右。那么岑姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 岑姓男宝宝起名大全(适合五行......

      • 孙姓女宝宝起名_姓孙的女孩名字(满分/高

       [2020-04-02 09:47:00]

       孙姓,中华姓氏之一,东吴国姓,截至2012年,孙姓在中国姓氏按人口排序中,名义排行第12位,名义约占中国总人口的1.5%。那么孙姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 孙姓女宝宝起名大全(适合五行......

      • 男女宝宝起名有什么不同

       [2020-04-02 23:04:00]

              如今,中国很多家长在女孩儿身上都寄予了和男孩儿一样的期待,女孩儿的姓名也越来越受到重视,然而,男女宝宝起名是不相同的,宝宝父......

      • 上一条信息:薛姓女宝宝起名_姓薛的女孩名字(满分/高分)
       下一条信息:叶姓女宝宝起名_姓叶的女孩名字(满分/高分)

       本文标题:薛姓男宝宝起名_姓薛的男孩名字(满分/高分)
       手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48819.html