<label id="fVHMl"></label><audio id="fVHMl"><figcaption id="fVHMl"><noscript id="fVHMl"><select id="fVHMl"></select><p id="fVHMl"><nav id="fVHMl"><ol id="fVHMl"><object id="fVHMl"></object></ol><blockquote id="fVHMl"></blockquote></nav></p></noscript></figcaption><thead id="fVHMl"><aside id="fVHMl"><table id="fVHMl"><mark id="fVHMl"><i id="fVHMl"><legend id="fVHMl"></legend><label id="fVHMl"><ruby id="fVHMl"></ruby></label></i></mark><acronym id="fVHMl"></acronym></table></aside></thead></audio>
   <bdo id="fVHMl"></bdo>
  • <b id="fVHMl"></b><textarea id="fVHMl"></textarea><mark id="fVHMl"></mark><legend id="fVHMl"><button id="fVHMl"></button></legend>
    1. <p id="fVHMl"><nav id="fVHMl"></nav></p>

      <tr id="fVHMl"></tr><address id="fVHMl"></address><th id="fVHMl"><cite id="fVHMl"><samp id="fVHMl"></samp></cite></th><style id="fVHMl"><ul id="fVHMl"></ul></style>

      余姓女宝宝起名_姓余的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-02 20:37:00

      导语余姓女宝宝起名_姓余的女孩名字(满分/高分),余姓,起源于姬姓,东周春秋时期秦国上卿由余之后。中国百家姓氏之一,据2000年全国第五次人口普查统计结果显示,中国大陆余姓人口约460余万,约占中国人口总数的0.38%,排名第51位,那么余姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      余姓,起源于姬姓,东周春秋时期秦国上卿由余之后。中国百家姓氏之一,据2000年全国第五次人口普查统计结果显示,中国大陆余姓人口约460余万,约占中国人口总数的0.38%,排名第51位,那么余姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      余姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 余欣芷
      • 余昕芷
      • 余沐桐
      • 余雨桐
      • 余欣凌
      • 余沐芸
      • 余佩芙
      • 余昕芸
      • 余佳桐
      • 余妮莲
      • 余念桃
      • 余妮芸
      • 余欣芳
      • 余佳霜
      • 余欣芙
      • 余佳芸
      • 余昕芳
      • 余妮娟
      • 余佳桑
      • 余佳芳
      • 余佳娟
      • 余佩芸
      • 余沛芹
      • 余佳檀
      • 余佳珍
      • 余佩芝
      • 余佳恬
      • 余蕊杏
      • 余欣娜
      • 余佳霞
      • 余佳芝
      • 余佩桐
      • 余念芹
      • 余佳黛
      • 余昕桐
      • 余欣芸
      • 余沐娟
      • 余沐芙
      • 余佳缦
      • 余欣霜
      • 余雨花
      • 余昕莲
      • 余昕芙
      • 余沐檀
      • 余欣璐
      • 余红杏
      • 余虹妍
      • 余柳妍
      • 余盈君
      • 余柳君
      • 余柳江
      • 余柳瑾
      • 余彦瑾
      • 余柏璇
      • 余虹颖
      • 余柏凝
      • 余彦凝
      • 余蕊竹
      • 余彦璇
      • 余彦颖
      • 余柳凝
      • 余盈蓉
      • 余彦蓉
      • 余玫颖
      • 余蕊曦
      • 余虹凝
      • 余映蓉
      • 余虹晓
      • 余蕊露
      • 余柳霎
      • 余柏颖
      • 余蕊冰
      • 余香萱
      • 余彦娇
      • 余香莲
      • 余彦莲
      • 余彦霞
      • 余柳慕
      • 余芊漫
      • 余美莲
      • 余南莲
      • 余柏萱
      • 余柏莲
      • 余盈萱
      • 余彦璐
      • 余南檀
      • 余柳缦
      • 余柳莹
      • 余柳娇
      • 余虹霞
      • 余映娇
      • 余柏璐
      • 余柳慧
      • 余柳漫
      • 余彦瑶
      • 余芊瑶
      • 余柳瑶
      • 余映萱
      • 余柳葵
      • 余映莲
      • 余柳萱
      • 余若华
      • 余雪菡
      • 余佩蓉
      • 余奇璇
      • 余欣瑾
      • 余卿华
      • 余佳凝
      • 余婕华
      • 余雪语
      • 余妮颖
      • 余婕舞
      • 余梨菲
      • 余雪菱
      • 余寄梦
      • 余若语
      • 余曼绮
      • 余雪菲
      • 余海菡
      • 余婕菲
      • 余欣润
      • 余雪绮
      • 余欣蓉
      • 余曼菲
      • 余敏梦
      • 余若绮
      • 余梨嘉
      • 余雪嘉
      • 余曼嘉
      • 余欣颖
      • 余梅菲
      • 余梅菱
      • 余若嘉
      • 余婕碧
      • 余佳霎
      • 余梅语
      • 余佳蓉
      • 余佳晓
      • 余沁蓉
      • 余沐蓉
      • 余梨语
      • 余婕绮
      • 余梅碧
      • 余婕语
      • 余梅华
      • 余梨菡
      • 余若菱
      • 余昕颖
      • 余若菊
      • 余梨菱
      • 余若菲
      • 余欣凝
      • 余梨玉
      • 余蕊舞
      • 余海玉
      • 余柏兰
      • 余欣彤
      • 余枝佳
      • 余婕莹
      • 余若玉
      • 余海莹
      • 余昕欣
      • 余佳昕
      • 余欣沐
      • 余彤佳
      • 余梅霄
      • 余婧瑶
      • 余寄瑶
      • 余彦虹
      • 余梨莹
      • 余柳柳
      • 余欣佳
      • 余梅萱
      • 余甜巧
      • 余梅慧
      • 余梅蝶
      • 余柳兰
      • 余南芊
      • 余欣昕
      • 余彦盈
      • 余佩佳
      • 余枝欣
      • 余柳芊
      • 余卿蝶
      • 余梨卉
      • 余蕊菲
      • 余柳南
      • 余蕊鸣
      • 余蕊菡
      • 余红芊
      • 余佩欣
      • 余佳雨
      • 余盼柳
      • 余昕佳
      • 余梅漫
      • 余雪卉
      • 余曼卉
      • 余红柏
      • 余佳明
      • 余雨欣

      余姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 余昕芷
      • 余昕凌
      • 余欣凌
      • 余昕芸
      • 余妮莲
      • 余念桃
      • 余妮芸
      • 余昕芳
      • 余依娜
      • 余妮娟
      • 余佳珍
      • 余佳恬
      • 余念珍
      • 余宛黛
      • 余欣娜
      • 余念芹
      • 余昕忆
      • 余佳黛
      • 余宛璐
      • 余昕桐
      • 余依玲
      • 余妮黛
      • 余依璐
      • 余昕莲
      • 余昕芙
      • 余欣璐
      • 余怡采
      • 余柳瑾
      • 余彦瑾
      • 余柏璇
      • 余映瑾
      • 余南璇
      • 余彦璇
      • 余怡瑾
      • 余蕊曦
      • 余映蓉
      • 余虹晓
      • 余幽蝶
      • 余南莲
      • 余幽瑶
      • 余南影
      • 余怡瑶
      • 余映蝶
      • 余彦璐
      • 余南檀
      • 余映娇
      • 余柏璐
      • 余彦瑶
      • 余芊瑶
      • 余柳瑶
      • 余怡蝶
      • 余映萱
      • 余映缘
      • 余映莲
      • 余甜绿
      • 余奇璇
      • 余欣瑾
      • 余妮颖
      • 余梨菲
      • 余昕晓
      • 余婉裳
      • 余梨嘉
      • 余宛璇
      • 余妮瑾
      • 余佳晓
      • 余梨语
      • 余昕燕
      • 余梨菡
      • 余昕瑾
      • 余昕颖
      • 余梨菱
      • 余彤瑾
      • 余梨玉
      • 余婉令
      • 余欣彤
      • 余昕欣
      • 余佳昕
      • 余彤佳
      • 余婧瑶
      • 余妮昕
      • 余寄瑶
      • 余梨莹
      • 余甜巧
      • 余梅蝶
      • 余妮依
      • 余南芊
      • 余欣昕
      • 余昕彤
      • 余卿蝶
      • 余梨卉
      • 余柳南
      • 余昕佳
      • 余昕依
      • 余婉瑶
      • 余妮宛
      • 余依灵
      • 余梅瑶
      • 余怡南
      • 余彤彤
      • 余梨瑶
      • 余佳彤
      • 余婕蝶
      • 余英蝶
      • 余幽彤
      • 余怡昕
      • 余蕊彤
      • 余怡彤
      • 余映欣
      • 余南佳
      • 余彤玥
      • 余蕊妮
      • 余昕怡
      • 余昕南
      • 余昕音
      • 余昕彦
      • 余柳彤
      • 余彤幽
      • 余妮南
      • 余映佳
      • 余幽昕
      • 余佳瑶
      • 余映梦
      • 余欣瑶
      • 余昕乐
      • 余彤蝶
      • 余映菲
      • 余宛瑶
      • 余妮萱
      • 余南菲
      • 余彤瑶
      • 余昕影
      • 余昕萱
      • 余映嘉
      • 余欣蝶
      • 余昕莹
      • 余映瑛
      • 余幽绿
      • 余南嫣
      • 余昕瑶
      • 余娜瑶
      • 余瑛娜
      • 余梦珍
      • 余菱玲
      • 余桃瑶
      • 余桐瑶
      • 余夏影
      • 余娜羽
      • 余嘉珍
      • 余嘉娜
      • 余花瑶
      • 余月晴
      • 余桐蝶
      • 余月曦
      • 余凌萱
      • 余凌瑶
      • 余语凌
      • 余尔珍
      • 余绿桐
      • 余竹娜
      • 余自芳
      • 余夏羽
      • 余娜萱
      • 余竹玲
      • 余绮凌
      • 余芝瑶
      • 余桑瑶
      • 余菊娜
      • 余凌娇
      • 余裳娜
      • 余珍瑶
      • 余绿芸
      • 余珍羽
      • 余玲缘
      • 余嘉恬
      • 余绿夏
      • 余夏蝶
      • 余黛莹
      • 余璐莹
      • 余黛萱
      • 余黛娇
      • 余璐萱
      • 余璐瑶
      • 余忆瑶
      • 余莲蝶
      • 余黛瑶
      • 余颖夏
      • 余璇倚
      • 余蕊媛
      • 余晓桐
      • 余梦媛
      • 余黛君
      • 余颖玲
      • 余语婷
      • 余裳媛
      • 余菡婷
      • 余菡媛
      • 余晓花
      • 余晓夏
      • 余月采
      • 余蓉娜

      余姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 余依娜
      • 余宛黛
      • 余昕忆
      • 余宛璐
      • 余依玲
      • 余宛珊
      • 余依璐
      • 余怡采
      • 余怡邑
      • 余幽邑
      • 余柔邑
      • 余怡瑾
      • 余思燕
      • 余玥静
      • 余幽蝶
      • 余怡忆
      • 余幽影
      • 余思影
      • 余幽瑶
      • 余南影
      • 余柔影
      • 余怡瑶
      • 余姿缘
      • 余思忆
      • 余柔忆
      • 余音缘
      • 余怡蝶
      • 余怡影
      • 余映缘
      • 余思缘
      • 余珠嫣
      • 余悦嫣
      • 余依静
      • 余迎嫣
      • 余旋嫣
      • 余紫嫣
      • 余婉裳
      • 余婉嫣
      • 余婉瑜
      • 余宛璇
      • 余彩嫣
      • 余昕燕
      • 余婉令
      • 余柔玥
      • 余幽柔
      • 余婉婵
      • 余柔怡
      • 余姗依
      • 余妮依
      • 余婉缘
      • 余昕依
      • 余思玥
      • 余婉瑶
      • 余妮宛
      • 余幽怡
      • 余玥怡
      • 余宛儿
      • 余依灵
      • 余怡南
      • 余依青
      • 余迎婵
      • 余幽音
      • 余怡玥
      • 余幽彤
      • 余幽宛
      • 余依柔
      • 余怡依
      • 余宛怡
      • 余幽姗
      • 余怡昕
      • 余怡彤
      • 余彤玥
      • 余思宛
      • 余玥宛
      • 余宛姿
      • 余宛玥
      • 余依怡
      • 余柔宛
      • 余昕怡
      • 余昕音
      • 余幽依
      • 余姗怡
      • 余怡宛
      • 余柔依
      • 余姗音
      • 余幽儿
      • 余彤幽
      • 余宛春
      • 余幽昕
      • 余姗玥
      • 余春瑛
      • 余怡瑛
      • 余姿瑛
      • 余依叶
      • 余宛瑶
      • 余姗影
      • 余怡嫦
      • 余昕影
      • 余柔嫣
      • 余宛缘
      • 余依缘
      • 余春嫣
      • 余思瑛
      • 余秋嫣
      • 余幽嫣
      • 余映瑛
      • 余姿嫣
      • 余幽绿
      • 余南嫣
      • 余韵秀
      • 余瑛娜
      • 余素影
      • 余夏影
      • 余娜羽
      • 余珊羽
      • 余珊叶
      • 余珊缘
      • 余夏羽
      • 余倩影
      • 余羽珊
      • 余珍羽
      • 余玲缘
      • 余素羽
      • 余忆瑶
      • 余燕珊
      • 余嫣絮
      • 余嫣舒
      • 余忆邑
      • 余燕玲
      • 余嫣媛
      • 余羽馨
      • 余翠岚
      • 余璐邑
      • 余睿翔
      • 余馨羽
      • 余艳璐
      • 余晓燕
      • 余燕瑾
      • 余韵韵
      • 余艳妮
      • 余嫣婉
      • 余睿娅
      • 余尔娅
      • 余翠婉
      • 余艳青
      • 余嫣悦
      • 余艳儿
      • 余晓宛
      • 余静宛
      • 余燕妮
      • 余紫邑
      • 余静依
      • 余忆彤
      • 余晓音
      • 余宛馨
      • 余忆昕
      • 余忆妮
      • 余晓玥
      • 余璐依
      • 余韵虞
      • 余忆宛
      • 余晓怡
      • 余晓幽
      • 余晓瑛
      • 余韵诗
      • 余晓嫣
      • 余依珊
      • 余幽燕
      • 余紫瑛
      • 余幽思
      • 余紫影
      • 余思怡
      • 余宛妮
      • 余怡思
      • 余昕宛
      • 余思依
      • 余昕玥
      • 余妮玥
      • 余妮影
      • 余怡嫣
      • 余珊影
      • 余尔岚
      • 余艳姗
      • 余晓依
      • 余燕睿
      • 余韵歆
      • 余璐宛
      • 余燕瑛
      • 余静玥
      • 余忆姗
      • 余忆依
      • 余燕秋
      • 余韵铃
      • 余韵钰
      • 余玥彤

      余姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 余雨真
      • 余沐宸
      • 余沐珊
      • 余姗霞
      • 余青珊
      • 余青纹
      • 余宛珊
      • 余沛珊
      • 余柔妍
      • 余思妙
      • 余春妍
      • 余思妍
      • 余思江
      • 余思秀
      • 余柔邑
      • 余姿洁
      • 余馥馨
      • 余思凝
      • 余柔霎
      • 余思燕
      • 余思静
      • 余姿静
      • 余柔凝
      • 余思洁
      • 余玥静
      • 余思漫
      • 余思影
      • 余秋婵
      • 余柔霄
      • 余柔霜
      • 余柔影
      • 余柔漫
      • 余姿婵
      • 余思霜
      • 余秋慕
      • 余姿缘
      • 余春漫
      • 余思忆
      • 余思霄
      • 余柔慕
      • 余柔忆
      • 余思缘
      • 余紫华
      • 余珠嫣
      • 余旋睿
      • 余彩鸣
      • 余彩睿
      • 余悦嫣
      • 余雪瑜
      • 余依静
      • 余紫翠
      • 余旋嫣
      • 余紫嫣
      • 余姗凝
      • 余曼瑜
      • 余紫翠
      • 余珠瑜
      • 余婉瑜
      • 余彩嫣
      • 余雪睿
      • 余彩瑜
      • 余觅翠
      • 余珠华
      • 余雪翠
      • 余雨静
      • 余紫睿
      • 余姗洁
      • 余旋漫
      • 余春香
      • 余秋玫
      • 余柔玥
      • 余馥瑜
      • 余双萍
      • 余幽柔
      • 余柔思
      • 余婉婵
      • 余春柔
      • 余柔怡
      • 余姗依
      • 余沛儿
      • 余红姿
      • 余秋春
      • 余盈姿
      • 余彩慕
      • 余香春
      • 余紫婵
      • 余青姗
      • 余旋慕
      • 余柔柔
      • 余秋姿
      • 余思玥
      • 余紫慕
      • 余春姿
      • 余柔玫
      • 余佩青
      • 余宛儿
      • 余美春
      • 余思秋
      • 余依青
      • 余儿雨
      • 余盈思
      • 余姿香
      • 余秋盈
      • 余思姿
      • 余香思
      • 余思思
      • 余紫漫
      • 余迎婵
      • 余秋柔
      • 余思盈
      • 余姗柔
      • 余依柔
      • 余思青
      • 余盈青
      • 余姗姿
      • 余雨思
      • 余幽姗
      • 余雨双
      • 余盼儿
      • 余佩思
      • 余青姿
      • 余思明
      • 余沐姿
      • 余思沁
      • 余思宛
      • 余沐柔
      • 余春儿
      • 余明思
      • 余宛姿
      • 余姗盈
      • 余柔明
      • 余柔宛
      • 余思雨
      • 余盈姗
      • 余秋姗
      • 余姗怡
      • 余柔依
      • 余青秋
      • 余姗音
      • 余柔姗
      • 余春姗
      • 余春沁
      • 余柔沐
      • 余幽儿
      • 余佩春
      • 余姗玫
      • 余姗馥
      • 余儿思
      • 余宛春
      • 余姗玥
      • 余柔瑜
      • 余秋翠
      • 余青慧
      • 余春瑛
      • 余春萍
      • 余姗漫
      • 余姿瑜
      • 余姗慕
      • 余姿瑛
      • 余秋碧
      • 余思华
      • 余香瑜
      • 余柔睿
      • 余青婵
      • 余盼翠
      • 余姗影
      • 余思嫦
      • 余怡嫦
      • 余思舞
      • 余秋华
      • 余春华
      • 余春翠
      • 余思睿
      • 余盈瑜
      • 余柔嫣
      • 余沐婵
      • 余春嫣
      • 余思瑛
      • 余秋睿
      • 余姗婵
      • 余柔嫦
      • 余秋嫣
      • 余柔华
      • 余姿嫣
      • 余韵秀
      • 余倩慕
      • 余素影
      • 余珊婵
      • 余倩霄
      • 余珊羽
      • 余珊冰
      • 余珊漫
      • 余珊叶
      • 余睿纹
      • 余华珊
      • 余向珊
      • 余宸婵
      • 余珊霄
      • 余宸冰
      • 余珊缘

      余姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 余沐桐
      • 余雨桐
      • 余雨真
      • 余沐芸
      • 余雨霞
      • 余佩芙
      • 余沛纹
      • 余佳霜
      • 余佩芸
      • 余沛芹
      • 余雨纹
      • 余佩芝
      • 余沐宸
      • 余佳霞
      • 余佩桐
      • 余沐珊
      • 余姗霞
      • 余沐娟
      • 余沐芙
      • 余青纹
      • 余佳缦
      • 余欣霜
      • 余雨花
      • 余沛珊
      • 余沐纹
      • 余沐檀
      • 余柔妍
      • 余红杏
      • 余虹妍
      • 余思妙
      • 余柳妍
      • 余春妍
      • 余思妍
      • 余思江
      • 余盈江
      • 余盈妍
      • 余盈君
      • 余柳江
      • 余姿洁
      • 余馥馨
      • 余香凝
      • 余柏凝
      • 余思凝
      • 余柔霎
      • 余彦凝
      • 余柳凝
      • 余盈蓉
      • 余玫颖
      • 余虹凝
      • 余蕊露
      • 余柔凝
      • 余柳霎
      • 余思洁
      • 余盈凝
      • 余盈洁
      • 余蕊冰
      • 余香萱
      • 余香莲
      • 余思漫
      • 余彦霞
      • 余玫霞
      • 余柳慕
      • 余芊漫
      • 余美莲
      • 余柔霄
      • 余柔霜
      • 余柔漫
      • 余思霜
      • 余秋慕
      • 余香霞
      • 余红霞
      • 余盈萱
      • 余春漫
      • 余柳缦
      • 余盈慕
      • 余虹霞
      • 余思霄
      • 余柔慕
      • 余柳慧
      • 余柳漫
      • 余香慕
      • 余香漫
      • 余若华
      • 余觅凤
      • 余雪菡
      • 余佩蓉
      • 余紫华
      • 余卿华
      • 余佳凝
      • 余婕华
      • 余雪语
      • 余彩鸣
      • 余婕舞
      • 余雪瑜
      • 余敏华
      • 余雪菱
      • 余雪华
      • 余佩霎
      • 余曼碧
      • 余曼绮
      • 余曼华
      • 余雪菲
      • 余海菡
      • 余欣润
      • 余雪绮
      • 余曼菲
      • 余敏梦
      • 余姗凝
      • 余曼瑜
      • 余雪嘉
      • 余曼舞
      • 余曼嘉
      • 余婕碧
      • 余佳霎
      • 余沁蓉
      • 余雪睿
      • 余沐蓉
      • 余曼萍
      • 余梅碧
      • 余佩凝
      • 余觅翠
      • 余梅华
      • 余珠华
      • 余雪翠
      • 余雨静
      • 余姗洁
      • 余欣凝
      • 余香波
      • 余旋漫
      • 余春香
      • 余秋玫
      • 余蕊舞
      • 余海玉
      • 余馥瑜
      • 余曼慧
      • 余双萍
      • 余玫盈
      • 余海莹
      • 余欣沐
      • 余梅霄
      • 余沛儿
      • 余梅慧
      • 余红姿
      • 余盈姿
      • 余彦盈
      • 余彩慕
      • 余佩佳
      • 余香春
      • 余旋慕
      • 余海霄
      • 余蕊鸣
      • 余红芊
      • 余佩欣
      • 余佳雨
      • 余盼柳
      • 余梅漫
      • 余雪卉
      • 余佩明
      • 余雪慧
      • 余曼卉
      • 余红柏
      • 余佳明
      • 余雨欣
      • 余紫慕
      • 余雪霄
      • 余香柏
      • 余柔玫
      • 余佩青
      • 余柏盈
      • 余美春
      • 余曼漫
      • 余盈芍
      • 余海葵
      • 余佳沁
      • 余欣沁
      • 余儿雨
      • 余若霄
      • 余蕊华
      • 余雪萱
      • 余盈思
      • 余雪巧
      • 余姿香
      • 余秋盈
      • 余曼玉
      • 余明佳
      • 余香思
      • 余曼萱
      • 余佳佩
      • 余盈盈
      • 余沐欣
      • 余紫漫
      • 余若漫
      • 余曼慕
      • 余沐佩
      • 余雨佳
      • 余思盈
      • 余佩虹
      • 余香佳
      • 余盈欣
      • 余盈青

      余姓历史名人

      余栋臣:著名的反洋教英雄。1890年、1898年两次在四川举行反帝起义,焚教堂,打击反动教士,影响30余县,震动朝野。
      余象斗:福建建安人,著名的通俗小说编著者和刊行者,经他编著和刊行的小说有《四游记》、《列国志传》、《全汉志传》、《三国志传评林》、《东西晋演义》、《大宋中兴岳王传》等。
      余靖:曲江(今属广东)人,官至工部尚书。他以敢直言著称,在宋仁宗天圣年间,与欧阳修、王素、蔡襄并称“四谏”。范仲淹被贬时,朝野百官不敢吭声,惟有他出来为范仲淹主持公道,结果一同被贬:笕斡艺,多次上书建议严赏罚,节开支,反对多给西夏岁币。他又曾三次出使辽国,因用契丹语做诗被劾。不久又被起用,加集贤院学士,官至工部尚书,著有《五溪集》:罄,广州设有一座“八贤堂”,余靖即为“八贤”之一。

      余姓聚集地:

      迁徙分布
      历史上,余氏基本上是一个较典型的南方姓氏。余氏最早的发祥地应在今陕西凤翔至咸阳一带具体播迁情况因缺乏资料,故难以详考。大致上讲,余姓于汉时迁入安徽的歙县一带,并落籍此地繁衍发展:阂院,我国南方北方的余姓基本上都在繁衍,但北方要弱得多。余姓有不少迁居浙江、江苏、江西等地。魏晋南北朝时,余姓已成为新安郡一带的望族。又由于北方战乱,余姓南迁不可避免,部分余姓族人迁入湖南、湖北。唐代以后,余姓才迅速壮大起来,并形成东南一带两处望族。余姓迁入福建、广东等地,始于唐末宋时。明清之际,余姓不仅已遍布江南各地,而且北方各地的余姓也得到了迅速的发展。
      望出新安的余氏,在台湾是第四十个大姓。新安,即安徽歙县(徽城镇)。余姓在福建的繁衍滋长,为后来移台奠定了基础。最初余氏先人由福建移台,是发生在清朝初年。这支余氏先人由福建移台,是由北方南迁来的。他们在宋代时,久居下邳的黄河之南,以后南迁入闽,移居安溪县长埔乡来苏里,其后代子孙于清时渡海入台,成为台湾的余氏先祖。
      堂号
      “清严堂”:宋代余元一,是朱熹最喜欢的门人,最讲仁义理智信五伦,号“清严”。
      “忠惠堂”:宋时余天锡是宰相史弥远的家庭教师。沂王无后,命天锡在王族里找一个比较有贤德的幼儿作儿子。天锡给他找来了贵庄,就是后来的宋理宗。理宗即位,封天锡为奉化郡公,死后谥“忠惠”。
     • 带岚字的女孩名字大全

      [2020-04-02 09:29:00]

      岚 繁体:嵐 起名五行:土 姓名学笔画:12画 简体笔画:7画 读音:lán岚:岚字的主要含义是指山上所刮的风。相传在古代的山西岚县苛岚镇境内有一座山,山上风吹猛烈,后因称此山为岚山。常用作人名......

     • 带胜字的女孩名字大全

      [2020-04-02 09:17:00]

      胜 繁体:勝 起名五行:金 姓名学笔画:12画 简体笔画:9画 读音:shèng胜:胜利、优胜、战胜,象征胜利,一切事情都如愿。意为胜利、超过。    《说文解字》释......

     • 带琳字的女孩名字大全

      [2020-04-02 15:55:00]

      琳 繁体:琳 起名五行:木 姓名学笔画:13画 简体笔画:12画 读音:lín琳:琳字的原义是指青碧色的美玉,后来也指像玉一样贵重的东西!端滴慕庾帧肥驮:美玉也。从玉林聲。名人起名用字:杨伊琳:20......

     • 带婉字的女孩名字大全

      [2020-04-02 10:44:00]

      婉 繁体:婉 起名五行:土 姓名学笔画:11画 简体笔画:11画 读音:wǎn婉:婉字的原义是指顺从或婉转,引申为温柔或美好!端滴慕庾帧肥驮:順也。从女宛聲!洞呵飩鳌吩:“太子痤婉!泵似鹈米......

     • 带蕙字的女孩名字大全

      [2020-04-02 09:41:00]

      蕙 繁体:蕙 起名五行:木 姓名学笔画:18画 简体笔画:15画 读音:huì蕙:蕙,指蕙兰,一种香草名。古代习惯烧蕙兰以薰除灾邪,因此又称为薰草。这种草以出产于湖南零陵县境内的最为著名,别称零......

     • 教你如何为女生取个美名

      [2020-04-02 21:47:00]

      如何为女生取个美名 一、选用一些清纯灵动的词语作为名字        女孩子往往给人的印象是比较清纯灵动,因此,我......

     • 带冬字的女孩名字大全

      [2020-04-02 09:20:00]

      冬 繁体:冬 起名五行:水 姓名学笔画:5画 简体笔画:5画 读音:dōng冬:冬指一年四季中最末的一季。农历自立冬至立春都称为冬,或者以十月、十一月、十二月为冬,并分别称为孟冬、仲冬、季冬。作......

     • 带为字的女孩名字大全

      [2020-04-02 13:48:00]

      为 繁体:為;爲 起名五行:土 姓名学笔画:9画 简体笔画:4画 读音:wéi、wèi为:1、做,干;2、有能力,有贡献,做出成绩;3、看成,当作;4、充当,担任,治理;5、成,变成;6、是;7......

     • 上一条信息:阎姓男宝宝起名_姓阎的男孩名字(满分/高分)
      下一条信息:余姓男宝宝起名_姓余的男孩名字(满分/高分)

      本文标题:余姓女宝宝起名_姓余的女孩名字(满分/高分)
      手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48824.html